Increase in resistance of pigs to oxidative stress by means of plant origin


  • I. O. Zhukova Kharkov state zooveterinary academy
  • A. A. Molchanov Kharkov state zooveterinary academy
  • S. L. Antipin Kharkov state zooveterinary academy
Keywords: pigs, catalase, superoxidedismutase (SOD), thiobarbiturate acid (TBA), antioxidant activity (AOA), dien conjugates (DC), malonic dialdehyde (MDA), antioxidant system (AOS)

Abstract

Pig breeding in Ukraine is a priority and perspective branch of agriculture to solve the problem of providing the population with the food products of high quality (meat, fat). Meat production is one of the most complicated industries in the field of agriculture. The problem of providing the population with meat is almost impossible to solve without the intensive development of the industry since pigs are different from other farm animals by the premature and high output of slaughter products. The article presents the data of the research on the state of the antioxidant system of pigs when using Macleay and the additives of raw buckwheat «buckwheat green» as the source of quercetin to the feeds. As a result of the experiment it has been found out that the addition of Macleay to the feeds of pigs at the dose of 72 and 210 mg/10 kg of feeds as well as «green buckwheat» at the rate of 1.25 and 6.25 g/kg of body weight in all groups led to the increase in the weight gain of piglets on average by 10–40%  and it stimulated the processes of antioxidant protection in the experimental piglets that was characterized by the inhibition of the processes of peroxidation of lipids (POL) (the decrease in the concentration of its primary and secondary TBA-active products– dien conjugates (DC) and malonic dialdehyde (MDA)) and also at first the increase and then the decrease to the normal physiological activity of antioxidant enzymes (catalase and superoxide dismutase (SOD)) and the restoration of the pool of endogenous total antioxidant activity (AOA).

References

Chudak, R.A. (2008). Teoretychne ta eksperymentalne obgruntuvannia vykorystannia fitobiotykiv u hodivli silskohospodarskykh tvaryn. Natsionalnyi ahrarnyi universytet. Kyiv: Dys... d-ra nauk (in Ukrainian).

Podobed, L.I., Stoljar, A.T., Arhipov, A.A. (2007). Natural'naja rastitel'naja kormovaja dobavka «Jekstrakt» v kormlenii sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh i pticy (Rukovodstvo po ispol'zovaniju). Odessa: Pechatnyj dom (in Russian).

Blinova, K.F., Jakovlev, G.P. (1990). Botaniko-farmakognosticheskij slovar'. M.: Vyssh. shk. (in Russian).

Zhukova, I.O., Kostiuk, I.O., Bazdyrieva, N.O., Sobakar, A.V., Kochevenko, O.S. (2016). Dosvid i perspektyvy zastosuvannia maklei sertsevydnoi ta dribnoplidnoi u tvarynnytstvi . Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny: Zb. nauk. prats KhDZVA.- Kh.: RVV KhDZVA. 30(2), 132–135 (in Ukrainian).

Instrukcija po primeneniju Sangrovita WS dlja uluch-?henija poedaemosti kormov i povyshenija produktivnosti sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh, v tom chisle ptic. Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH: http://phytobiotics.ru/products/sangrovit/sangrovit-ws/ [Elektronnij resurs] (in Russian).

Stehnii, B.T., Kovalenko, L.V., Romanko, M.Ie. (2007). Metody otsinky intensyvnosti perekysnoho okysnennia lipidiv ta yoho rehuliatsii u biolohichnykh obiektakh. Metod. rek-tsii. «IEKVM». Kharkiv (in Ukrainian).

Gavrilova, V.B., Mishkorudnaja, M.I. (1985). Spekt-?ofotometricheskoe opredelenie soderzhanija gidroperekisej lipidov v plazme krovi. Lab. delo. 3, 33–35 (in Russian).

Gutyj, B., Lavryshyn, Y., Binkevych, V., Binkevych, O., Paladischuk, О., Strons'kyj, J., Hariv, I. (2016). Influence of «Metisevit» on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 2(66), 52–58. doi:10.15421/nvlvet6612

Gutyj, B., Paska, M., Levkivska, N., Pelenyo, R., Naz-aruk, N., Guta, Z. (2016). Study of acute and chronic toxicity of ‘injectable mevesel’ investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 174–180. doi: http://dx.doi.org/10.15421/ 201649

Gutyj, B.V., Hufriy, D.F., Hunchak, V.M., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., Huberuk, V.О. (2016). The influ-ence of metisevit and metifen on the intensity of li-pid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 3(70), 67–70 doi: http://dx.doi.org/ 10.15421/nvlvet7015

Koroljuk, M.A. (1988). Opredelenie aktivnosti katalaz. Lab. delo. 1, 16–18 (in Russian).

Klebanov, G.I. (1988). Ocenka antiokislitel'noj aktivnosti plazmy krovi s primeneniem zheltochnyh lipoproteidov. Lab. delo. 5, 59–62 (in Russian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6 (1), 276–289. doi: http://dx.doi.org/10.15421/201615

Lavryshyn, Y.Y., Varkholyak, I.S., Martyschuk, T.V., Guta, Z.А., Ivankiv, L.B., Paladischuk, О.R., Murska, S.D., Gutyj, B.V., Gufriy, D.F. (2016). The biological significance of the antioxidant defense system of animals body. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 2(66), 100–111. doi:10.15421/nvlvet6622.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of «Butaselmevit», Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22–27. doi: http://dx.doi.org/10.15421/ 201631

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Murskaja, S.D., Gufrij, D.F., Hariv, I.I., Guta, Z.A., Vishhur, V.Ja. (2016). Vlijanie vitamiksa Se i metifena na sistemu antioksidantnoj zashhity organizma bychkov pri nitratno-kadmievoj nagruzke. Nauchno-prakticheskij zhurnal. Uchenye Zapiski. – Vitebsk, 52(1), 134–138 (in Russian).

Hariv, M.I., Gutyj, B.V. (2016). Influence of the liposo-mal preparation Butaintervite on protein synthesis function in the livers of rats under the influence of carbon tetrachloride poisoning. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine. 7(2), 123–126. doi: 10.15421/021622.

Abstract views: 66
PDF Downloads: 82
Published
2017-03-03
How to Cite
Zhukova, I., Molchanov, A., & Antipin, S. (2017). Increase in resistance of pigs to oxidative stress by means of plant origin. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 33-37. https://doi.org/10.15421/nvlvet7408