Productivity and slaughter index of young gees feeding of soybean lecithin and sunflower


  • O. S. Orischuk Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine
  • N. A. Ruban Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine
  • S. V. Tsap Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine
  • V. V. Mykytiuk Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine
  • L. M. Darmohray Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
Keywords: nutrition, young geese, soy lecithin and sunflower, slaughter indicators of, weight eatable parts increases, slaughter live weight, meat-and-osteal index, the mass of muscles

Abstract

The results of the impact of soy lecithin and sunflower on productivity and quality slaughter calves geese. Experimental studies were conducted with 200 geese breed «Danish lehart» which formed 5 groups. Since days old, I (control) group of geese received during the research period, complete feed is made in terms of private enterprise «Orbita», II, III, IV and V (experimental) group received a complete feed with the addition of its composition of different doses of lecithin sunflower instead of a similar amount of soybean meal. Experimental young geese fed complete ration that was balanced in essential nutrients. Over the entire period of growing the highest average increase in body weight observed in geese II experimental group, which was 95.2 g, which is 9.7% higher compared with the control. Advantage geese III, IV and V of experimental groups fed 0.3%, 0.4% and 0.5% soy lecithin, this indicator was 0.3%, 4.8% and 7.4% compared to analog control group. A similar trend was observed in terms of the absolute increase in body weight, where the highest increase was observed in the experimental group of geese II 5711 g, which is 9.6% higher compared with the control. Feeding soy lecithin III, IV and V of the experimental group also tended to increase in absolute growth, namely 0.3%, 4.8% and 6.4% relative and 0.5% 0.8%. To assess meat quality of young geese for the use of sunflower lecithin and soybean aged 60 days was held control slaughter to determine slaughtered parameters. In terms of pulp output young geese II experimental group exceeded by 16.3% (P < 0.01), analogues control group, the experimental group III geese by 4.4%, geese IV experimental group 6.4% (P < 0.05) and the experimental group geese V 8.5% respectively. By weight of skin with subcutaneous fat geese dominated research groups geese control group 12.3%, 7.1%, 5.2% and 9.9% respectively. Calculation of meat and osteal index showed that in II experimental group the figure was 1.86 and was 7.5% higher than the control at 3.5%, III research group on 2.7%, IV group to 1.6% and 0.5% V group respectively. Analyzing the findings can assert about the appropriateness of sunflower lecithin in the composition of complete feed young geese in an amount of 0.4%. Prospects of further research is to study the effects of different amounts and sources of sunflower lecithin in feeding breeder geese breed «Danish lehart».

References

Aheev, V.N., Ehorov, Y.A., Okolelova, T.M., Pankov, P.N. (1987). Kormlenye ptitsy: Spravochnyk. M.: VO «Ahropromyzdat», 16 (in Russian).

Fysynyn, V.Y., Ymanhulov, Sh.A. (2000). Metod-?cheskye rekomendatsyy po provedenyiu nauchnykh іssledovanyi po kormlenyiu selskokhoziaistvennoi ptitsy. RASKhN; MNTTs «Plemptytsa» VNYTYP; Serhyev Posad (in Russian).

Mykytiuk, V.V., Skrypnik, R.A., Hlukh, I.S. (2007). Vykorystannia letsytynu yak kormovoi dobavky v ratsionakh molodniaku svynei. Dnipropetrovsk: Visnyk Instytutu tvarynnytstva tsentralnykh raioniv, 117–122 (in Ukrainian).

Polodiuk, V.S. (2003). Soievi letsytyny: oderzhannia, vlastyvosti, vykorystannia. Kharchovi dobavky, inhrediienty, BADy: yikh vlastyvosti ta vykorystannia u vyrobnytstvi produktiv i napoiv: nauk.-prakt. konf. [materialy]. K.: Znannia Ukrainy. 66–68 (in Ukrainian).

Shulha, S.M. (2012). Razrabotka tekhnolohyy poluc-?enyia sukhoho letsytyna yz fosfatydnoho kontsentrata podsolnechnyka. K.: Nauka ta innovatsii, 8(5), 62–71 (in Russian).

Ruban, N.O., Orishchuk, O. S., Tsap, S.V., Darmohrai, L.M. (2016). Zabiini pokaznyky i miasni yakosti molodniaku husei za riznoho vmistu letsytynu soniashnyku v kombikormi. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhytskoho. 18, 2(67), 230–233 (in Ukrainian).

Darmohray, L. Tsap, S., Luchyn, I., Orishchuk O. (2016). Solubility studies of protein feed of different origin and contect of biologically active substances in vitro. Naukovo-tekhnichnyi biulet. 4(1), 84–88 (in Ukrainian).

Darmograj, L.M. (1990). Proteiny i mineral'nye dobavki. Dostizhenie nauki i tehniki APK. M., 3, 45–48 (in Russian).

Dziak, H.V. (2010). Sovremennye predstavlenyia o byolohycheskykh svoistvakh letsytyna: metod. rek. D.: DTMA (in Russian).

Khvostyk, V. (2012). Prohnozuvannia zhyvoi masy husei. K.: Tvarynnytstvo. 6, 17–21 (in Ukrainian).

Chykov, A., Skvortsov, L. (2010). Rol fosfolypydov rastytelnykh masel v kormlenyy broilerov. Pty-tsevodstvo. 03, 23–25 (in Russian).

Ianovych, D.V. (2010). Sposib pidvyshchennia vmistu polinenasychenykh zhyrnykh kyslot omeha-3 u m’iasi husei. K.: Suchasne ptakhivnytstvo. 1–2(86–87), 9–11 (in Ukrainian).

Abstract views: 60
PDF Downloads: 77
Published
2017-03-03
How to Cite
Orischuk, O., Ruban, N., Tsap, S., Mykytiuk, V., & Darmohray, L. (2017). Productivity and slaughter index of young gees feeding of soybean lecithin and sunflower. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 38-43. https://doi.org/10.15421/nvlvet7409