Reproductive ability and milk productivity of cows depending on breeding value of their progenitors


  • L. V. Ferenz Institute of Agriculture of Carpathian Region of NААS
Keywords: breed, heifers, bullocks, breeding value by milk yield, reproductive ability

Abstract

The influence of bullock`s different breeding value for reproductive ability and milk production of their  daughters were investigated. Established that the age of first productive insemination of heifers Ukrainian black spotted milk breed, was 17.5–18.6 months and age of first calving – 26.6–27.8 months. Heifers` live weight at the first insemination was 361.4–407.1 kg. During first lactation the highest productivity had daughters from parents with breeding value by milk yield more than 801 kg. In the first lactation wasn’t found significant difference in duration service-period and interparturition-period for cows derived from progenitors with different breeding value. In the second lactation best indexes in duration service-period and interparturition-period for cows derived from progenitors with breeding value by milk yield 601800 kg and more than 801 kg. In the third, the highest lactation, these indexes were best for cows derived from progenitors with breeding value by milk yield 601800 kgThe difference in milk yield during first lactation between heifers received from progenitors with breeding value by milk yield less than 200 kg and heifers from bullock`s  with breeding value 401600 kg was 292 kg. The difference in milk yield between heifers received from progenitors with breeding value by milk yield less than 200 kg and heifers from bullock`s  with breeding value  with breeding value 601800 kg  was 660.3 kg. The difference in milk yield between heifers received from progenitors with breeding value by milk yield less than 200 kg and heifers from bullock`s  with breeding value more than 801 kg was  920.8 kg In the second lactation this difference was 589.8 (Р < 0.001), 841.5 (Р < 0.001) і 894.4 (Р < 0.001) kg of milk, in the third, the highest lactation – 754.5 (Р < 0.001), 951.8 (Р < 0.001) і 1335.7 кг (Р < 0.001).

References

Zavertyayev, B.P. (1986). Geneticheskiye metody otsenki plemennykh kachestv molochnogo skota. L.: Ag-ropromizdat (in Russian).

Zubets', M.V., Sírats'kiy, Y.Z., Danilkív, Y.N. (1994). Formulanya molochnogo stada s programovanoyu produktivnístyu. K.: Urozhay (in Ukrainian).

Instruktsiya po proverke i otsenke molochnykh i molochno-myasnykh porod po kachestvu potomstva. - M. : Kolos. 1980, 16 (in Russian).

Instruktsiya po ispytaniyu i otsenke bykov-proizvoditeley molochnykh porod po kachestvu potomstva. Kiyev. 1991, 28 (in Russian).

Plokhinskiy, N.A. (1970). Biometriya. M.: Izd-vo Mosk. gos. Un-ta (in Russian).

Stefanik, L.S. Yernst, L.K., Legoshin, G.P. (1971). Ob otsenke bykov po kachestvu potomstva. Zhivotnovodstvo. 8, 92–95 (in Russian).

Tymchuk, V.V. (1984). Effektivnost' razlichnykh metodov otbora i podbora pri vyvedenii bykov-proizvoditeley. Byulleten' nauchnykh trudov VNIIRGZH. 70, 7–10 (in Russian).

Fedorovich, E. (2003). Oсinka bugaí̈v-plídnikív zakhídom vnutríshn'oporodnogo tipu ukraí̈ns'koí̈ chorno-ryaboí̈ molochnoí̈ porodi za yakístyu nashchadív. Tvarinnitstvo Ukraí̈ni. 10, 22 (in Ukrainian).

Fedorovich, E.Í., Sírats'kiy, Y.Z. (2004). Plemínna tsínníst' bugaiv-plídnikív zakhídom vnutríshn'opo-rodnogo tipu ukraіns'koy chorno-ryaboy molochnoy porody. Vísnik agrarnoí̈ nauki. 2, 34–36 (in Ukrainian).

Abstract views: 48
PDF Downloads: 60
Published
2017-03-03
How to Cite
Ferenz, L. (2017). Reproductive ability and milk productivity of cows depending on breeding value of their progenitors. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 48-51. https://doi.org/10.15421/nvlvet7411