The influence of live weight of holstein cows on the duration and effectiveness of their economic use during the period of breeding


  • N. P. Babik Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS
  • Ye. I. Fedorovych Institute of Animal Biology of NAAS, Lviv, Ukraine
  • V. V. Fedorovych Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: breed, cows, live weight, duration of use, lifetime productivity, correlation coefficients, impact

Abstract

There are shown data on the impact of live weight of Holstein cows on the duration and effectiveness of their lifetime use during the period of breeding. It was established that the animals which are not reached to the body breed standard of their weight at some period of age had lower rates and duration of lifetime use and productivity. Animals with live weight at 6 months – 181–220, 12 months – 311–340, 18 months – 411–440, at the first insemination – 411–440 and at first calving – 511–540 kg had the longest life duration, productive use, quantity of lactations during all life and highest lifetime productivity. The highest positive correlation coefficients were established between body weight of cows at different periods of their growth (exception – live weight at first calving) and lifetime milk yield (r = 0.072–0.106), the average lifetime fat milk (r = 0.062–0.126), lifetime quantity of milk fat (r = 0.077–0.112), milk yield per day of life (r = 0.077–0.165) and productive use (r = 0.077–0.112). These links were much weaker between live weight and life duration in the studied ages of animals (r = -0.009 – +0.062), productive use (r=-0.125 – +0.094), lactation (r = -0.093 – +0.038) and the number of lactations during life (r = -0.134 – +0.029). The lowest correlation coefficients were between body weight at first calving of cows and the studied parameters of duration and effectiveness of their lifelong use. The impact of the live weight of animals during growing period on the duration of their economic use was the highest (23.34–31,30%), the number of lactations for life (13.79–28.08%), lifetime milk yield (11.89–15.68%) and lifetime amount of milk fat (11.42–15.16%).

References

Buiuklu, H., Iovenko, L., Buiuklu, M., Noskova, A. (2006). Ukrainska chorno-riaba molochna poroda: yii vdoskonalennia. Tvarynnytstvo Ukrainy. 10, 12–14 (in Ukrainian).

Pelekhatyi, M.S., Shypota, M.S., Volkivska, Z.O., Fedorenko, T.V. (1999). Vidtvoriuvalna zdatnist chorno-riabykh koriv riznoho pokhodzhennia i henotypiv v umovakh ukrainskoho Polissia. Rozvedennia i henetyka tvaryn. 31–32, 180–182 (in Ukrainian).

Havrylenko, M. (2005). Praktychni aspekty vyroshchuvannia remontnykh telyts holshtynskoi porody. Propozytsiia. 5, 126–128 (in Ukrainian).

Danets, L.M. (2011). Vplyv viku pershoho otelennia na podalshu molochnu produktyvnist koriv-pervistok. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN. 105, 53–57 (in Ukrainian).

Lakin, G.F. (1990). Biometrija: uchebnoe posobie [dlja biol. spec. vuzov]. M.: Vysshaja shkola (in Russian).

Polupan, Yu.P. (2010). Metodyka otsinky selektsiinoi efektyvnosti dovichnoho vykorystannia koriv molochnykh porid. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi: materialy naukovo-teoretychnoi konferentsii. K. : Ahrarna nauka, 93–95 (in Ukrainian).

Polupan, Ju.P., Koval', T.P. (2011). Rannij otbor korov po jeffektivnosti pozhiznennogo ispol'zovanija. Zootehnija. 6, 4–5 (in Russian).

Abstract views: 44
PDF Downloads: 64
Published
2017-03-03
How to Cite
Babik, N., Fedorovych, Y., & Fedorovych, V. (2017). The influence of live weight of holstein cows on the duration and effectiveness of their economic use during the period of breeding. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 71-75. https://doi.org/10.15421/nvlvet7416

Most read articles by the same author(s)