Exchanges of proteins, carbohydrates and lipids in cows of schwyz breed of different environmental origin in the zone of the steppe of Ukraine


  • I. Pishchan Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine
Keywords: cow, lactation, Schwyz breed, metabolism, biochemical parameters, serum of blood

Abstract

In the text presented materials of researches of dynamics of the basic biochemical blood parameters of lactating cows of Schwyz breed of Sumy and Austrian environmental origin in the second and third lactation and their descendants in the first lactation. It has been established that the protein, carbohydrate and lipid exchanges in the organism of lactating Schwyz breed cows of different ecological origin pass at a high and balanced level, which is confirmed by the reference values of the total protein at the level of 65.7183.14 g/l and its fractions albumin 34.335.57 g/l and globulin 30.1445.29 g/l, urea and urea nitrogen respectively 3.144.59 mmol/l and 6.968.76 mg%, creatinine 104.1129.86 mmol/l, glucose 2.222.29 mmol/l and lipoproteins 687.53859.0 mg% in the serum of blood. It is proved, that cows of Schwyz breed by first lactation, which are grown and exploited in their «own» ecological zone and born from mothers of Austrian and Sumy ecological origin, are characterized by good health and high metabolic processes in their organism. The level of total protein in serum is 71.2975.86 g/l, albumins and globulins 36.43 and 42.57 g/l, respectively, urea and nitrogen of urea 4.24 mmol/l and 8.10 mg%, creatinine 108.71129.57 mmol/l, glucose 2.272.42 mmol/l, lipoproteins 519.20782.01 mg%. Normal metabolic processes in the body are provided, first of all, a high and balanced level of feeding, as well as the good adaptation properties of cows Schwyz breed not only in new environmental conditions, but in hard conditions of a large industrial complex of milk production.

References

Belyaev, D.K. (1981). Destabiliziruyushchiy otbor kak faktor domestikatsii [Destabilizing selection as a factor of domestication] Trudy XIV mezhdunarod-nogo geneticheskogo kongressa. M.: Nauka (in Rus-sian).

Zhukov, I.V., Ushkova, A.A. (2014). Analiz biokhimich-eskogo sostoyaniya krupnogo rogatogo skota im-portnoy selektsii [Analysis of the biochemical condition of cattle of imported selection] Vestnik VGUIT, 4, 118–121 (in Russian).

Siratskiy, Y.Z., Merkushin, V.V., Kostenko, A.I. (1994). Izuchenie biologicheskikh osobennostey prisposo-blennosti zhivotnykh k usloviyam soderzhaniya i ek-spluatatsii putem nakhozhdeniya indeksa adaptatsii [Study of biological features of animals' fitness for living conditions and exploitation by finding the adaptation index] Vestnik agrarnoy nauki. 2, 46–52 (in Russian).

Kozlovskaya, A.Yu., Kozlovskiy, V.Yu. (2014). Kontsen-tratsiya selena i tsinka v krovi ayrshirskikh korov pri ispol'zovanii Biotal–Platinum [Concentration of selenium and zinc in the blood of Airshire breed cows using Biotal–Platinum] Tendentsii formirovaniya nauki novogo vremeni: sb. statey Mezhd. nauchn.–prakt. Konf, Ufa, 94–97 (in Russian).

Solov'ev, R.M., Kozlovskiy, V.Yu., Leont'ev, A.A. (2011). Sutochnaya dinamika tireoidnykh gormonov v krovi remontnykh telok golshtinskoy porody [Daily dynamics of thyroid hormones in the blood of repair heifers of Holstein breed] Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agarnogo universiteta. 3/2, 259–261 (in Russian).

Kozlovskiy, V.Yu., Gubin, S.G., Solov'ov, R.M. (2011). Gematologicheskiy status krovi bychkov molochnykh porod [Hematological status of blood of dairy cattle] Voprosy normativno–pravovogo regulirovaniya v veterinarii. 3, 68–71 (in Russian).

Kozlovskiy, V.Yu., Leont'ev, A.A., Nazarova, E.N. (2013). Biokhimicheskiy status krovi golshtinskikh telok v svyazi s aktivnost'yu kortizola v protsesse ontogeneza [Biochemical status of blood of Holstein heifers in connection with cortisol activity during ontogenesis] Izvestiya Velikolukskoy GSKhA. 2, 46–50 (in Rus-sian).

Kozlovskiy, V.Yu., Kozlovskaya, A.Yu., Kozlov, S.A. (2014) Kompleksnyy analiz krovi korov ayrshirskoy porody pri ispol'zovanii preparata selena [Complex analysis of the blood of Ayrshire breed cows using selenium preparation] Izvestiya Velikolukskoy GSKhA. 3, 2–9 (in Russian).

Solov'ev, R.M., Kozlovskiy, V.Yu., Lent'ev, A.A. (2011) Morfologicheskiy i biokhimicheskiy sostav krovi gol-shtinskikh telok v protsesse ontogeneza [Morphological and biochemical composition of blood of Holstein heifers during ontogenesis] Izvestiya Orgenburgskogo gosudarstvennogo agarnogo universi-teta. 31–1/3, 322–324 (in Russian).

Ovsyannikov, A.I. (1976). Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve [Fundamentals of experienced work in animal husbandry] M.: Kolos (in Russian).

Viktorov, P.I., Men'kin, A.A. (1991). Metodika i organi-zatsiya zootekhnicheskikh Opytov [Methods and organization of zootechnical experiments] M.: Ag-ropromizdat (in Russian).

Kalashnikov, A.P., Fisinin, V.I., Kleymenov, N.I. (2003) Normy i ratsiony kormleniya sel'skokhozyaystven-nykh zhivotnykh: Spravochnoe posobie [Norms and rations of feeding of agricultural animals: Reference guide] M.: APP, Dzhatar (in Russian).

Merkur'eva, E.K. (1983). Genetika s osnovami biometrii [Genetics with the basics of biometrics] M.: Kolos (in Russian).

Gromyko, E.V. (2005). Otsenka sostoyaniya organizma korov metodami biokhimii. [Assessment of organism condition of cows with using biochemistry] Ekologicheskiy vestnik Severnogo Kavkaza. 2, 80–94 (in Russian).

Abstract views: 49
PDF Downloads: 130
Published
2017-03-03
How to Cite
Pishchan, I. (2017). Exchanges of proteins, carbohydrates and lipids in cows of schwyz breed of different environmental origin in the zone of the steppe of Ukraine. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 84-90. https://doi.org/10.15421/nvlvet7419