Impact complexes nanokarboksylativ and drug Kvatronan-Se on hematological parameters of blood of experimental animals


  • N. B. Seba National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • M. A. Khomenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Keywords: cows, hemoglobin, white blood cells, eosinophils, wand-core, segment-nuclear, monocytes, lymphocytes, drug, nanokarboksylaty, fertility

Abstract

In this paper present the results of research of influence of the preparation «Kvatronan-Se» and carboxylates of Se, Cu, Mn, Cr, Ge in different combinations on haematological parameters of blood of experimental animals. Study was carried out on the basis of PC Haleks-Agro. It is located in the village Gul'sk of Novograd Volynskiy district of Zhytomyr region. In the farm to bred of Simmental cows. For the experiment was formed four groups. We took into account age, live weight of 650700 kg and the average milk yield 50006000 kg. Animals is located in identical conditions of feeding and maintenance. Research experiment was carried out on animals couples counterparts.  Preparations introduced animals three times at 1012 days after insemination. The cows first experimental group were injected complex nanokarboksylativ Ge, Cu, Mn and Cr, second drug KvatronanSe and animals third experimental group was administered a complex composed of Se, Cu, Mn, Cr. On 13 day after insemination in experimental animals were taken blood from tail vein and examined the contents of hematological parameters. Established that injection nanokarboksylativ enhance the fertility of cows in the first and third group, the figure rose to 20% in the second by 40% compared with the control. Research hematological parameters blood  animals shows that after entering content drugs of blood cells had minor changes but remained within the physiological norm. The results show that in  concentration monocyte the second group  was at 5.53% (P > 0.01) higher compared to the control group and 2.3% compared to the first and third. The content of lymphocytes in this group decreased by 26.3% (P > 0.05), 22% and 16% relative to the control, the first and third groups. Also, it should be noted that the hemoglobin in the experimental groups decreased in group I by 7.9% in the II 3.9% and III by 7.3% compared with the control group. Also, these groups distinguished downward trend eosinophils 1.8%, 1.5%, 2.05%. Then, as the number of segment-nuclear neutrophils contrast, in the first group increased by 18.2% in the second and third at 16.9% comparatively control. The number of monocytes in the second group doslfidniy the suspicion was higher by 66.3% and 0.3% higher than the physiological norm it may indicate a high immune response.

References

Goncharenko, I.V. (2009). Sistema selektsii korov molochnykh porod po kompleksu priznakov: Avtoref. dis. na polucheniye nauk. stepeni doktora sel'skokhozyaystvennykh nauk, 43 (in Russian).

Borisevich, V.B., Kaplunenko, V., Kosinov, N.V. (2012). Nanomaterialy i nanotekhnologii v veterinarnoy praktike.. Kiyev: ID «Advitsena» (in Russian).

Seba, N.V. (2005). Korrektsiya oplodotvoryayemosti korov i telok i metabolizma v ikh organizme preparatom Glyutam. Dis. kand. s-kh. nauk. Kiyev, 83–84 (in Russian).

Vishnevskiy, S.N. (2010). Sistemnyy analiz komponentov krovi telok aberdin- angusskoy porody s otdalennym inbridingom. Vestnik OGU. 10(116), 102–105 (in Rus-sian).

Fatkulin, R.R. (2014). Sostoyaniê zdorov’ya krupnogo rogatogo skota v usloviyakh tekhnogennoy agroyekosistemi. Troitsk (in Russian).

Leonova, Ye.V., Chanturiya, A.V., Vismont, F.I. (2009). Patofiziologiya sistemy krovi. Uchebnoye posobiye. Mn.: BGMU (in Russian).

Annamukhammedova, O.O., Annamukhammedov, A.O. (2013). Vivchennya rívnya gematologíchnikh pokaznikív kroví síl's'kogospodars'kikh tvarin, yakí utrimuyut'sya na teritoríí̈ z ríznim stupenem radío zabrudnennya. Prirodnichí nauki. Vísnik Zhitomirs'-kogo derzhavnogo uníversitetu. 5 (71), 310–314 (in Russian).

Abstract views: 49
PDF Downloads: 66
Published
2017-03-03
How to Cite
Seba, N., & Khomenko, M. (2017). Impact complexes nanokarboksylativ and drug Kvatronan-Se on hematological parameters of blood of experimental animals. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 123-126. https://doi.org/10.15421/nvlvet7427