The correlation between dimensional characteristics, live weight and fluff and feather level of obroshynska gray and obroshynska white natural groups geese


  • V. S. Zaplatynsky Institute of animal biology NAAS
Keywords: geese, live weight, body sizes, fluff and feather level, fluff, feathers, correlation coefficients

Abstract

This article presents data on dynamics of linear growth and weight rates of obroshynska gray and obroshynska gray natural groups geese, factional fluff content, correlation coefficients between body weight and body sizes and amount of feathers. It has been found that male and female individuals of obroshynska gray natural group geese dominated by live weight of obroshynska white natural group geese. Particularly, this advantage in 90 days aged males was 549.4 (P < 0.05), in 120 days aged males – 635.6 (P < 0.01) and in 180 days aged males – 422.6 (P < 0.05) g, in females – 177.0, 461.8 (P < 0.01) and 401.8 g respectively. It has been also revealed the obroshynska gray natural group geese domination by researched body sizes in all geese ages, but it was only reliable in some cases. Geese of both sexes in both natural groups were characterized by high fluff and feather level. We investigated age, sex and interbreed differentiation on fluff and feather levels in studied geese groups. It should be noted that fluff and feather level was better in white geese indicating a better fluff and feather quality. The correlation coefficients between body weight and overall fluff and feather levels in females of obroshynska gray natural group geese dependent on ages and fluff and feather levels were between -0.30 – +0.63, in males – between -0.51 – +0.68 and in obroshynska white natural groups geese coefficients were between -0.29 – +0.70 and -0.30 до +0.82 respectively. It has been found the correlations between geese body sizes and fluff and feather levels. In males and females geese from abroshynska gray natural group depenent on ages, body sizes and fluff and feather levels coefficients were -0.49 – +0.81 and -0.76 – +0.88, and for obroshynska white natural group geese – -0.49 – +0.90 and -0.65 – +0.65.

References

Borodai, V.P., Sakhatskyi, M.I., Vertiichuk, A.I., Melnyk, V.V. (2006). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii ptakhivnytstva. Pidruchnyk. Vinnytsia: Nova knyha (in Ukrainian).

Kyryliv, Ya.I., Perih, D.P., Paskevych, H.A. (2002). Konstytutsiia i eksterier s.-h. Ptytsi. Metod. rekom. V.: Lviv (in Ukrainian).

Lakin, G.F. (1990). Biometrija: uchebnoe posobie [dlja biol. spec. vuzov]. M.: Vysshaja shkola (in Russian).

Melnyk, V. (2012). Rynok vodoplavnoi ptytsi. Ptakh-?vnytstvo. 2, 4–6 (in Ukrainian).

Melnyk, Yu.F., Kovalenko, V.P., Uhnivenko, A.M. (2008). Selektsiia silskohospodarskykh tvaryn. K.: Intas (in Ukrainian).

Petriv, M.M., Sloboda, L.Ya., Zahorets, N.M. (2013). Miasna ta pero-pukhova produktyvnist obroshynskykh bilykh husei, skhreshchuvanykh z porodoiu lehart. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 55 (II), 142–148 (in Ukrainian).

DSTU (2007). Syrovyna. Piriano-pukhova. Tekhnichni umovy: DSTU 4609: 2006. [Chynnyi vid 2007–07–01]. – Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy (Natsionalni standarty Ukrainy) (in Ukrainian).

Abstract views: 49
PDF Downloads: 87
Published
2017-03-03
How to Cite
Zaplatynsky, V. (2017). The correlation between dimensional characteristics, live weight and fluff and feather level of obroshynska gray and obroshynska white natural groups geese. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 156–160. https://doi.org/10.15421/nvlvet7435