Determination of the aminotransferase activity in tissues of infected with ectoparasites yearling carp


  • Yu. Loboiko Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • B. Barylo Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • O. Krushelnytska Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: carp, ectoparasites, L. cyprinacea, D. vastator, enzymes, aminotransferase, AST, ALT, hepatopancreas, skeletal muscles, gills.

Abstract

The paper presents data on changes in the activity of amіnotransferase (aspartate aminotransferase AST, alanine aminotransferase ALT) in various organs and tissues of carp at different intensity of infestation with ectoparasites. The material for studying the activity of aminotransferases was one-year-old carp, spontaneously invasive with ectoparasites. For this purpose, twelve groups of fish were formed for 6 individuals in each, with a body weight of 38.0 ± 4.8 g. In four groups of fish (control and three experimental) for the defeat by ectoparasites L. cyprinacea, D. vastator and for mixed infestation. Our studies have shown that the activity of aminotransferases in hepatopancreas and skeletal muscles of carp significantly changes in the lesion of fish by lereneae. In particular, the activity of ALT in hepatopancreas was significantly higher compared to the control group. The tendency to increase was observed in tissues of skeletal muscles. In the study of AST activity, its growth in hepatopancreas and skeletal muscle was determined. For the defeat of fish by dactylosurus, the activity of aminotransferases in carp gills varies considerably. In particular, ALT activity in gills of fish of groups 3 and 4 was significantly higher compared to the control group. At the same time, the activity of ALT in the tissues of the hepatopancreas of the 4th experimental group was likely to increase. The tendency to increase is established in tissues of hepatopancreas and gills in the study of activity of AST. As a result of fish invasion by dactylosurus, the activity of AST in hepatopancreas increased by 1.2 times. At the same time, the growth of the AST index in the gills of the first year of carp in the 3rd and 4th groups was established. In the study of the activity of aminotransferases for mixed infestation, it was found that the activity of ALT and AST in tissues of hepatopancreas, skeletal muscles and gills of groups 2, 3 and 4 was significantly higher compared to the control group.

References

Bykhovskaya-Pavlovskaya, E.I. (1985). Parazity ryb. Rukovodstvo po izucheniyu. L.: Nauka (in Russian).

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats un-der the influence of oxidative stress and under the ac-tion of liposomal preparation of «Butaselmevit», Bio-logical Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 22–27. doi: 10.15421/201631.

Musaev, B.S., Kurbanova, I.K., Magomedzhieva, D.N. (2010). Dinamika aktivnosti aminotransferaz i shchelochnoy fosfatazy v krovi segoletok karpa pri khronicheskom vozdeystvii ionov kadmiya i margantsa. Biologicheskie resursy: fauna izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. 12, 1(5), 1321–1324 (in Russian).

Doson, R., Elliot, D., Elliot, U., Dzhon, K. (1991). Spravochnik biokhimika. M.: Mir (in Russian).

Loboiko, Yu.V., Stibel,' V.V. (2012). Aktivnost' ami-notransferaz v tkanjah godovikov karpa pri invazii jektoparazitami. Trudy VIII Respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Sovremennye aspekty patogeneza, kliniki, diagnostiki, lechenija i profilaktiki parazitarnyh zabolevanij. Vitebsk. 103–106 (in Russian).

Loboiko, Yu.V. (2011). Vplyv ektoparazytiv na fizioloho-biokhimichni pokaznyky odnorichok koropiv. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Hzhytskoho, Lviv. 13, 2(48), 176–180 (in Ukrainian).

Bauera, O.N. (1987). Opredelitel' parazitov presnovodnyh ryb fauny SSSR. Paraziticheskie mnogokletochnye. 1–3(3). Lenigrad: Nauka (in Russian).

Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9–13. doi: 10.15421/201714

Osadchaja, L.M. (1982). Opredelenie aktivnosti aminotransferaz v tkanjah: Metody biohimicheskih issledovanij (lipidnyj i jenergeticheskij obmen). (Pro-horovoj, M.I. (Ed.). L.: Izd-vo Leningrad. un-ta, 246–250 (in Russian).

Petriv, V.B., Yanovych, V.H. (2008). Aktyvnist antyoksydantnoi systemy v orhanizmi koropa pry pidvyshchenni rivnia yodu v ratsioni i vodi. Biolohiia tvaryn. 10, 1(2), 163–166 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under condi-tions of oxidative stress and liposomal preparation ac-tion. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Meli-topol State Pedagogical University. 6(1), 276–289.

Khariv, M.I., Gutyj, V.B., Vishchur, O.I., Solovodzinska, I.Ye. (2016). Funktsionalnyi stan pechinky u shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta dii liposomalnoho preparatu. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2(66), 76–84 (in Ukrainian).

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2015). Vplyv metifenu ta vitamiksu se na aktyvnist' aminotrans-feraz syrovatky krovi bychkiv za nitratno–kadmijevogo navantazhennja. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 17, 1(1), 121–126 (in Ukrainian).

Engelhardt, A., Mirle, C., Thiemann, K.G. (1991). Bio-chemical investigations of Rainbow trout Oncorhyn-chus mykiss infested with Proteocephalus neglectus (Cestoda, Proteocephalidea). Monatshefte fur Veterinärmedizin. 46(l), 23–27.

Luskova, V., Lusk, S. (1995). Enzyme activities in the blood plasma of brown trout, Salmo trutta m. Fario during spawning. Folia Zool. 44(l), 81–89.

Seoka, M., Takii, K., Takaoka, O., Nakamura, M., Kumai, H. (1997). Biochemical Phases in Embryonic Red Sea Bream Development. Fish. Sc. 63(l), 122–127.

Srivastava, A.S., Oohara, I., Suzuki, T., Singh, S.N. (1999). Activity and expression of aspartate ami-notransferase during the reproductive cycle of a fresh water Fish, Clarias batrachus. Fish Physiol. Biochem. 20(3), 243–250.

Abstract views: 61
PDF Downloads: 120
Published
2017-10-30
How to Cite
Loboiko, Y., Barylo, B., & Krushelnytska, O. (2017). Determination of the aminotransferase activity in tissues of infected with ectoparasites yearling carp. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(79), 17–21. https://doi.org/10.15421/nvlvet7904