Influence of feeding management on productive indicators of rabbits for intensive growing technology


  • L. M. Darmohray Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • I. S. Luchyn Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: triticale grain, feed, feeding management, young rabbits, conversion of mixed fodder, increment of live weight

Abstract

The results of the influence of different amounts of triticale grain in feed on productivity, feed conversion and economic parameters of young rabbits for intensive growing technology are presented. For the feeding of experimental young, full-grain granulated feed was used in the structure of which there was a different grain content of triticale: experimental group II 10.0%, III, IV and V experimental groups 20.0%, 30.0% and 40.0% respectively. Experimental young rabbits of the first control group fed full-range feed, which was balanced by the main nutrients. According to the results of the research, it was found that from the 2nd week fattening in rabbits of experimental groups, which received a grain of triticale in the diet, an increase in live weight was observed in comparison with the control group. During the whole period of cultivation, the highest average daily gain of live weight was observed in rabbits of experimental group IV, which was 42.5 g, which is 10.1% higher compared to control. The advantage of rabbits II, III and V of experimental groups fed 10.0%, 20.0% and 40.0% of tritiacale derivatives was 3.0, 5.7% and 1.0%, respectively, in comparison with analogues of the control group. A similar trend was observed in terms of the absolute increase in live weight. According to the indicator of integrated assessment (RBC) of young rabbits, based on the average daily gain and width of the lumbar, the highest value was found in youngsters in the IV group (277.95) for the use of mixed fodders containing 30% of the grain yield of Triticale Harroza variety in the diet. The prospects of further research concerning the influence of various amounts of the investigated feed factor on reproductive indices of rabbits are outlined.

References

Holushko, V.M., Marusevych, A.H. (1996). Trytykale v kombykormakh dlya otkarmlyvaemoho molodnyaka svyney. Yzvestyya Akademyy ahrarnykh nauk Respublyky Belarus. 2, 64–67 (in Russian).

Horkovenko, L., Chykov, A., Sakharova-Fetysova, A. (2010). Trytykale v kombykormakh dlya svyney. Zhyvotnovodstvo Rossіі, 41–42 (in Russian).

Darmohray, L.M., Shevchenko, M.Y. (2016). Kormovye drozhzhy – éffektyvnyy іstochnyk proteіna pry vyrashchyvanyy krolіkov na myaso. Uchenye zapysky uchrezhdenyya obrazovanyya «Vytebskaya ordena «Znak Pocheta» hosudarstvennaya akademіya veterynarnoy medytsyny». Vytebsk. 52(1), 113–117 (in Russian).

Darmohray, L.M., Shevchenko, M.Y. (2016). Vplyv biomasy drizhdzhiv na zabiini pokaznyky ta miasni yakosti kroliv. Visnyk SNAU, seriia «Tvarynnytstvo». Sumy. 5(29), 158–161 (in Ukrainian).

Darmohray, L.M., Shevchenko, M.Y. (2016). Ispol'-zovanie biomassy drozhzhej v kombikormah krolikov pri intensivnoj tehnologii vyrashhivanija. Sbornik nauchnyh trudov «Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva». Gorki BGSHA. 19, 142–148 (in Russian).

Darmohray, L.M., Luchyn, Y.S. (2016). Alhorytm produktyvnosty hybrydnykh krolykov v zavysymosty ot kolychestva muky solomy pshenychnoy v kombykorme. Uchenye zapysky uchrezhdenyya obrazovanyya «Vytebskaya ordena «Znak Pocheta» hosudarstvennaya akademyya veterynarnoy medytsyny». Vytebsk. 52(2), 128–131 (in Russian).

Darmohray, L.M., Luchyn, I.S. (2016). Shlyakhy vyrishennya bilkovoyi problemy za intensyvnoho vyroshchuvannya hibrydnykh kroliv. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrayiny [elektronnyy resurs] Kyiv. 58 Rezhym dostupu do zhurn.:http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/index.html, http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/20.pdf (in Ukrainian).

Darmohray, L.M., Luchyn, I.S. (2016). Vidtvoryuvalna zdatnist krolematok za vplyvu riznoyi kilkosti boroshna solomy u kombikormi. ZH. «Biolohiya tvaryn». Lviv. 18(3), 28–34 (in Ukrainian).

Іzmestev, V., Tіtova, S., Maksіmova, R., Shmakova, H. (2011). Trytykale v kombіkormakh dlya porosyat. Kombіkorma. 6, 85–86 (in Russian).

Kyrychenko, V.V., Shchypak, H.V. (2005). Sorty ozymykh trytikale. Instytut roslynnytstva im. V.YA. Yur'yeva. Kharkiv. 4 (in Ukrainian).

Kononenko, S.Y. (2008). Fermenty v kombіkormakh dlya svyney. Trudy Kubanskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversyteta. 10, 170–174 (in Russian).

Kononenko, S.Y. (2009). Éffektyvnost yspolzovanyya fermentnykh preparatov v kombykormakh dlya svyney. Problemy byolohyy produktyvnykh zhyvotnykh. 1, 86–91 (in Russian).

Kononenko, S.Y., Paksyutov, N.S. (2011). Fermenty v kormlenyy molodnyaka svyney. Kormlenye selskokhozyaystvennykh zhyvotnykh y kormoproyzvodstvo. 7, 18–21 (in Russian).

Kononenko, S.Y., Paksyutov, N.S. (2011). Vlyyanye fermenta Ronozym WX na perevarymost pytatelnykh veshchestv. Trudy Kubanskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversyteta. 11(28), 107–108 (in Russian).

Luchyn, I.S. Darmohray, L.M (2005). Kompleksnyy pokaznyk otsinky remontnoho molodnyaku kroliv riznykh henotypnykh poyednan. Rozvedennya i henetyka tvaryn: mizhvid. temat. nauk. zb. 39, 128–133 (in Ukrainian).

Romanov, H.A. (2009). Zhyvotnovodstvu polnoratsyonnye korma (monohrafіya). M. (in Rus-sian).

Symonov, H.A., Hurevych, V.Y. (2012). Éffektіvnoe zhyvotnovodstvo. HNU Sakhalynskyy NYYSKH Rosselkhozakademyy zhurnal. 8, 34–41 (in Russian).

Tletseruk, Y.R. (2010). Éffektyvnost yspolzovanyya zerna trytykale y rapsovoho shrota v ratsyonakh myasnykh tsyplyat. Dyssertatsyya. Vladykavkaz. 116, 12 (in Russian).

Maertes, L., Peres, J., Villamide, M., Cervera, C., Gidenne, T., Xiccato, G. (2002). Nutritive value of raw materials for rabbits : EGRAN tables 2002. World rabbits sci. 10(4), 157–166.

Maertes, L., Peres, J., Villamide, M., Cervera, C., Gidenne, T., Xiccato, G. (2004). Nutritive value of raw materials for rabbits : EGRAN tables 2004. World rabbits sci. 10(4), 157–166.

Darmohray, L.M. (2010). Experimental justification for the use of nutrients and biologically active substances from food (Galega orientalis (La) different kinds of animals. Manuscript. Doctor of Agricultural Sciences, specialty 06.02.02 - animal nutrition and feed tech-nology. Lviv National University of Veterinary Medi-cine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 42 (in Ukrainian).

Abstract views: 99
PDF Downloads: 132
Published
2017-10-30
How to Cite
Darmohray, L., Luchyn, I., & Gutyj, B. (2017). Influence of feeding management on productive indicators of rabbits for intensive growing technology. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(79), 38–43. https://doi.org/10.15421/nvlvet7908

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>