The effectiveness of the use of probiotics for wet maize grain preserving


  • N. Fedak Institute of Agriculture of Carpathian Region of Ukraine NAAS, Obroshino, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1988-8591
  • S. Chumachenko Institute of Agriculture of Carpathian Region of Ukraine NAAS, Obroshino, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5591-9493
  • L. Darmohray Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7574-1143
  • B. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • M. H. Perederiy Institute of Agricultural Microbiology and agro-industrial production of NAAS, Chernihiv, Ukraine
Keywords: maize, grain, humidity, probiotics, dry matter, nutrition

Abstract

The process of processing and storage of high moisture grain is one of the important problems of forage production, especially in the Carpathian region due to its excessive moisture, therefore, due to the intensification of the livestock industry, the conservation of feed is becoming increasingly important. The purpose of the research was to determine the effect of different doses of bacterial preparation KT-L 18/1 (produced by Chernihiv ISMAV NAAS) on the preservation of nutrients and microbiological parameters of maize grain of high humidity in dynamics. The investigation of influence different doses of bacterial preparation KT-L 18/1 on the nutrients and microbiological parameters protection in maize grain with high humidity were realized in the laboratory of animal feed and feed technology (containers with maize grain, treated with different doses of microbial preparation KT-L 18/1, were laid, their chemical composition and microbiological parameters were determined). The control was grain without drying and with the addition of a chemical preservative CAS. During  storage of treated maize grain  were determined their chemical composition, content of main fermentation acids, and microbiological parameters. It was found that dry matter reduce, an integral feed nutrition indicator, in maize grain samples, treated with KT-L-18/1 and chemical preservative were 1.0 and 1.1% respectively. The lowest number of harmful micromycetes was noted by using the KT-L-18/1 at dose 8 ml/kg. It was found that using of chemical preservative CAS suppresses all investigated microorganisms, including lactic acid bacteria. Probiotic preparation KT-L-18/1 at dose 8 ml/kg wet maize grain provides to nutrients preservation same level like chemical preservative through active development of lactic acid microorganisms. It is advisable for final conclusions to carry out the testing of this preparation during the harvesting of wet ivy corn grain under production conditions and in experiments on animals.

References

Darmohray, L., Sedilo, G., & Gutyj, B. (2017). Conceptu-al framework for the assessment of the nutritional and biological value of the plant Galega orientalis (Lam). Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(79), 9–12. doi: 10.15421/nvlvet7902.

Darmohray, L.M., & Gonchar, M.V. (2015). Bioactivity of Pure Cultures of Bacteria and Yeast in the Back-ground Action of the Water Extract of a Plant Galega orientalis (Lam) Research & Reviews. Journal of Vet-erinary Sciences. 1(1), 82–85. http://www.rroij.com/open-access/bioactivity-of-pure-cultures-of-bacteria-and-yeast-in-the-background-action-of-the-water-extract-of-a-plant-galega-orientalis-lam.php?aid=59849.

Darmohray, L.M., Gutyj, B.V., & Darmohray, О.О. (2018). Antimicrobic activity concept of water extract of plants Galega orientalis (Lam.). Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(87), 122–125. doi: 10.15421/nvlvet8724.

Darmohray, L.M., Luchyn, I.S., & Gutyj, B.V. (2017). Influence of feeding management on productive indicators of rabbits for intensive growing technology. Scientific Messenger LNUVMB, 19(79), 38–43. doi: 10.15421/nvlvet7908.

Derevyanko, S.V. (2009). Zastosuvannya mikrobnykh preparativ pry konservuvanni riznykh vydiv kormiv. Silskohospodarska mikrobiolohiya: TSNTEI, 9, 151–157 (in Ukrainian).

Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., & Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the or-ganism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596. doi: 10.15421/2017_165.

Hlushko, L.T. (2006). Isnuyuchi ta novi tekhnolohichni pryyomy konservuvannya volohoho zerna kuku-rudzy. Kormy i kormovyrobnytstvo, 56, 122–131 (in Ukrainian).

Kashirskaja, M.D., Glinskij, S.A., Korobov, A.A., Kaljuzhnyj, I.I., Voronin, S.P., Gumenjuk, A.P., Savenkov, E.N., & Stepanov, I.S. (2017). Konservirovanie vlazhnogo pljushhenogo zerna kukuruzy novym biologicheskim konservantom Kormoproizvodstvo, 12, 34–38. doi: 10.25685/ KRM.2017.37.9718 (in Russian).

Konyukhov, V.V., Romashko, S.S., & Shkrabakh, O.A. (2004). Tekhnolohija pljushchenija i konservirovanija zerna – put k rentabelnosti proizvodstva. Kormoproyzvodstvo, 5, 29–32 (in Russian).

Kravchenko, N.O., Chumachenko, S.P., & Perederiy, M.H. (2017). Konservuyucha zdatnist Bacillus subtilis pry zahotivli plyushchenoho volohoho zerna kuku-rudzy. Silskohospodarska mikrobiolohiya, 25, 57–62 (in Ukrainian).

Kulyk, M.F. (2006). Enerhooshchadni tekhnolohiyi kormiv – osnova konkurentozdatnoho tvarynnytstva. Vinnytsya: Teza (in Ukrainian).

Kvasnykov, E.Y., & Nesterenko, O.A. (1975). Mo-lochnokislye bakterii i puti ikh ispolzovanija. Moskva: Nauka (in Russian).

Nekrashevich, V.F., Afanas'eva, K.S., Borontova, M.A., Belov, A.E., & Vorob'jova, I.V. (2017). Prigotovlenie i hranenie silosa v mjagkih vakuumirovannyh kontejnerah iz vozduhonepronicaemoj pljonki. Kor-moproizvodstvo, 10, 44–47. doi: 10.25685/KRM. 2017.2017.9921 (in Russian).

Solyanyk, T.V., & Hlaskovych, M.A. (2014). Mikrobiolo-hija. Mikrobiolohija kormov zhyvotnoho rastitelʹnoho proiskhozhdenija: kurs lektsiy. Horky: BHSKHA (in Russian).

Suslova, M.A. (2012). Vlyianie biolohycheskoho prepara-ta na mikrobiolohicheskie pokazateli i khimicheskij sostav pliushchenoho zerna kukuruzy. Izvestija Orenburhskoho HAU, 34–1, 38–40 (in Russian).

Tepper, E.Z., Shylʹnikova, V.K., & Pereverdeva, H.Y. (2004). Mikrobiolohija kormov. Praktykum po mikrobiolohii: uchebnoe posobie dlya vuzov. 5-e yzd., pererab i dop. Moskva: Drofa (in Russian).

Volkohon, V.V. (2015). Mikrobni preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolohiyakh. Naukovo-praktychni rekomendatsiyi. Chernihiv (in Ukrainian).

Vudmaska, V.Yu., & Prylutskyy, P.P. (1975). Vyznachennya pozhyvnosti ta yakosti kormiv u hospodarstvi. Kyyiv: Urozhay (in Ukrainian).

Abstract views: 30
PDF Downloads: 11
Published
2018-11-11
How to Cite
Fedak, N., Chumachenko, S., Darmohray, L., Gutyj, B., & Perederiy, M. (2018). The effectiveness of the use of probiotics for wet maize grain preserving. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 20(89), 85-88. https://doi.org/10.32718/nvlvet8916

Most read articles by the same author(s)