Features of environmental innovations in the Lviv region


  • H. V. Odynatska Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • R. P. Paraniak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • V. A. Chemerys Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • V. V. Petruniv Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: ecology, ecological innovations, investments, environment

Abstract

The state and prospects of ecological innovations in the Lviv region manufacturing in the context of exacerbation of environmental problems are studied. Innovative investments have an effect at different levels: from the enterprise and up to the state, and they affect the productive, economic, social and environmental spheres. To assess innovations, statistical data is used for enterprises that introduce innovation; in order to evaluate their effectiveness in relation to environmental criteria, a comparative analysis of pollution levels in the region before and after their implementation was carried out. In the Lviv region, the share of enterprises that introduced innovations is increasing, while other indicators (low-income processes introduced, the share of innovative products) remain constant or diminish. The volumes of environmental investments include capital investment in the environment and remain at a constant level for many years. In the Lviv region, attracting investments in environmental innovations is most needed to reduce pollution of surface water and pollution of atmospheric air. The practice of environmental innovations in recent years shows that the introduction of technological innovations in the operation of municipal wastewater treatment facilities is absent, and the technological update of the largest pollutant in the air basin of the region revealed to be ineffective, at least that concerns emissions of sulfur dioxide and other pollutants.

References

Prokopenko, O.V. (2010). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti: [monohrafiia]. Sumy: Vyd-vo SumDU (in Ukrainian).

Shkola, V.Iu. (2008). Ekolohizatsiia innovatsiinoi diialnosti u zabezpechenni staloho rozvytku. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. 2(4), 150–158 (in Ukrainian).

Melnyk, L.M. (2014). Perspektyvy ta napriamy ekolohizatsii diialnosti promyslovoho pidpryiemstva u konteksti staloho rozvytku. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. 26(2), 60–67 (in Ukrainian).

Veklych, O.O. (2014). Nahalnist aktyvizatsii mekhanizmiv stymuliuvannia ekolohizatsii investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. Balatskoho O.F. Sumy: SumDU. 1, 44–48 (in Ukrainian).

Drahan, I.V. (2015). Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti u sferi pryrodo-korystuvannia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samo-vriaduvannia. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_1_6 (in Ukrainian).

Mnykh, O.B., Hrechyn, B.D. (2016). Stratehichna rol ekolohistyky v rozvytku pidpryiemstva v umovakh pohlyblennia ekonomichnoi kryzy v Ukraini. Ekonomichnyi analiz. 23(2), 108–118 (in Ukrainian).

Stanasiuk, N.S., Olikhovska, M.V. (2014). Prohnozuvannia rozvytku ahrobiznesu u Lvivskii oblasti. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 24(4), 310–316 (in Ukrainian).

Andriichuk, Yu.A. (2015). Adaptyvne planuvannia innovatsiinoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.04; Nats. un-t «Lviv. Politekhnika». Lviv, 21 (in Ukrainian).

Shvaika, O.M. (2015). Znachennia ekoloho-statystychnoi informatsii u formuvanni systemy pokaznykiv ekolohizatsii vyrobnychoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 25(4), 115–120 (in Ukrainian).

Baza danykh Holovnoho upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://database.ukrcensus.gov.ua/ statbank_lviv/Dialog/statfile.asp?lang=1.(in Ukrainian).

Ekolohichnyi pasport Lvivskoi oblasti za 2015 rik [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/ekolohichnyi-pasport(in Ukrainian).

Ekolohichnyi pasport Lvivskoi oblasti za 2016 rik [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/ekolohichnyi-pasport (in Ukrainian).

Ekolohichnyi pasport Lvivskoi oblasti za 2017 rik [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/ekolohichnyi-pasport (in Ukrainian).

U Lvovi pereimaiut polskyi dosvid ochyshchennia stichnoi vody [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://lvivvodokanal.com.ua/2017/09/05/u-lvovi-perejmayut-polskyj-dosvid-ochyschennya-stichnoji-vody/ (in Ukrainian).

Abstract views: 23
PDF Downloads: 16
Published
2017-10-30
How to Cite
Odynatska, H., Paraniak, R., Chemerys, V., & Petruniv, V. (2017). Features of environmental innovations in the Lviv region. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(79), 178–182. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/2804