The use of entropy analysis to evaluate the development of characteristics in dairy cattle of Holstein breed


Keywords: Holstein breed, entropy-information analysis, cows, milk productivity, a sign, reproductive ability.

Abstract

The article presents the results of research on the evaluation of the development of dairy cattle characteristics in Holstein breed of different selection using entropy-information analysis (EIA). According to the studied indicators of dairy productivity their determinism is low, because there are many factors which influence the development of the signs. The degree of organization and informative content for Holstein breed cows of German and Ukrainian selection in adjacent generations has been established according to the basis characteristics of productivity, reproductive and adaptive ability of animals. The highest level of prevalence was characterized by signs of fat and protein content in milk as in the firstborn Holstein cows of German and Ukrainian breeding. Comparing to mothers, daughters have not only the highest level of informative content, but also have a bigger number of determinism. The probable influence of the «generation» factor was established only on the content of fat in milk. The smallest values of absolute organization the system were characterized by signs, the development of which is largely due to factors of environment. Signs which characterize reproductive and adaptive abilities of cows generally have lower entropy evaluations. This indicates their higher determinism and, consequently, biological importance. Especially it is true for the duration of the dry period in cows of the Holstein breed of German breeding. It is known that it causes physiological processes in the transitional period between two lactations and, accordingly to this, it influences the milk productivity of cows, especially, in the next lactation. Typically, according to the two signs (the duration of the first lactation and the duration of the given-birth period), we determined the probable effect of background (breeding) on the degree of their determinism (in both cases: P < 0.05). At the same time, according to these features in animals of German breeding the level of organization was higher than for Ukrainian selection of cows, regardless of generation. Thus, the use of EIA allows determining the effect of selection on the development of signs in dairy cattle.

References

Babik, N.P., & Fedorovych, Ye.I. (2017). Influence of outbreeding and inbreeding on the productive longevi-ty of dairy cows. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. 19(79), 3–8. doi: 10.15421/nvlvet7901

Bir, S. (1963). Kibernetika i upravlenie. M.: IL (in Rus-sian).

Hoeschele, I. (1988). Statistical techniques for detection of major genes in animal breeding data. Theoretical and applied genetics. 76(2), 311–319. doi: 10.1007/BF00257861

Grzesiak, W., & Zaborski, D. (2012). Examples of the Use of Data Mining Methods in Animal Breeding. Data Mining Applications in Engineering and Medicine. 13, 303–324. doi: 10.5772/50893

Ferenz, L.V. (2017). Reproductive ability and milk productivity of cows depending on breeding value of their progenitors. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. 19(74), 48–51. doi:10.15421/nvlvet7411

Golova, N.V., Gultiaeva, O.V., Hudyma, V.Yu., Pakholkiv, N.I., Vudmaska, I.V., & Petruk, A.P. (2017). Effect of dietary propylene glycol or anti-ketosis supplement on biochemical parameters of cows blood plasma. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 19(79), 22–26. doi:10.15421/nvlvet7905

Gu, J.Q., Wang, Z.H., Gao, R.H., & Wu, H.R. (2017). Cow behavior recognition based on image analysis and activities. International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 10(3), 165–174. doi: 10.3965/j.ijabe.20171003.3080

Hyl, M.I. (2008). Systemnyi henetychnyi analiz polihenno zumovlenykh oznak khudoby molochnykh porid : monohrafiia. Mykolaiv: MDAU (in Ukrainian).

Hyl, M.I., & Kovalenko, V.V. (2010). Efektyvnist vykorystannia entropiino-informatsiinoho analizu v otsintsi stupenia minlyvosti oznak koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody riznoi intensyvnosti formuvannia yikh orhanizmu. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: zb. nauk. prats. Bila Tserkva. 3(72), 41–46 (in Ukrainian).

Kramarenko, S.S. (2005). Osobennosti ispol'zovanija jentropijno-informacionnogo analiza dlja kolichestvennyh priznakov biologicheskih objektov. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 7(1), 242–247 (in Russian).

Kramarenko, S., Kuzmicheva, N., & Kramarenko, A. (2017). Principal component analysis of the exterior traits in dairy cows. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. 19(79), 48–52 doi:10.15421/nvlvet7910

Kulibaba, S.V., Dolgaya, M.M., & Ionov, I.A. (2017). Effect of feeding chelate complexes of trace elements on the average daily balance of Cu, Zn and Mn in the organism of cows during the period of lactation. Sci-entific Messenger of Lviv National University of Vet-erinary Medicine and Biotechnologies. 19(79), 58–61. doi:10.15421/nvlvet7912

Kozyr, V.S. & Barabash, V.I. (2017). Influence of natural selection on the reproductive function of bulls. Agricultural Science and Practice. 4(1), 20–27. doi: 10.15407/agrisp4.01.020

Levitskaya, L.G. (2017). The needs and characteristics of feeding dairy cows. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. 19(79), 62–67. doi:10.15421/nvlvet7913

Merkur'eva, E.K., & Bertazin, A.B. (1989). Primenenie jentropijnogo analiza i kojefficienta informativnosti pri ocenke selekcionnyh priznakov v molochnom skotovodstve. Doklady VASHNIL. M. 2, 21–23 (in Russian).

Mil'ko, O.S. (1993). Jentropijnyj analiz kak novyj metod izuchenija geneticheskogo vlijanija predkov na porodu. Mat. I Mezhdunarodnoj konferencii po chastnoj genetike sel's'kohozjajstvennyh zhivotnyh. (Askanija-Nova, 18–20 maja 1993 g.): Nauchnyj sovet po problemam genetiki i selekcii Rossijskoj akademii nauk, UAAN, Institut obshhej genetiki im. N. I. Vavilova RAN, Institut zhivotnovodstva stepnyh rajonov «Askanija-Nova». Askanija-Nova, 85 (in Russian).

Patrieva, L.S., & Kramarenko, S.S. (2007). Entropiinyi analiz kilkisnykh oznak dlia selektsiinoi otsinky batkivskoho stada miasnykh kurei. Rozvedennia i henetyka tvaryn: mizhvid. temat. zb. K.: Ahrarna nauka. 41, 149–153 (in Ukrainian).

Palazzolo, J.A., Estafanous, F.G., & Murray, P.A. (1998). Entropy measures of heart rate variation in conscious dogs. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 274(4), H1099-H1105. doi: 10.1152/ajpheart.1998.274.4.H1099

Pelekhaty, M., Piddubna, L., Kochuk-Yashchenko, A. & Kucher, D. (2017). Сomparative characteristics of first-calf cows productivity of modern dairy breeds under the condition of one farm. Bìologia Tvarin, 19(3), 69–76. doi: 10.15407/animbiol19.03.069

Pidpala, T.V., Kramarenko, S.S., & Bondar, S.O. (2016). Zastosuvannia entropiinoho analizu dlia otsinky selektsiinykh oznak molochnoi khudoby. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: naukovo-metodychnyi zhurnal: seriia «Tvarynnytstvo». 7(30), 89–93 (in Ukrainian).

Pidpala, T.V., Voinalovych, S.A., Nazarenko, V.H., Herasemenko, V.V., Strikha, L.O., & Tskhvitava, O.K. (2012). Selektsiia molochnoi khudoby i svynei: navch. Posibnyk. Mykolaiv: MNAU (in Ukrainian).

Siratskyi, Y.Z., Merkushyn, V.V., Fedorovych, Ye.I., & Danylkiv, Ya.N. (2005). Metody otsinky adaptatsiinoi zdatnosti tvaryn. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi. K.: Ahrarna nauka, 74–77 (in Ukrainian).

Smetana, O.Yu. (2009). Stupin orhanizovanosti polihenno zumovlenykh oznak holshtynskoi khudoby za riznykh efektiv vplyvu na nykh stabilizuiuchoho vidboru. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson: Ailant. 64(3), 110–118 (in Ukrainian).

Zubec, M.V. (1997). Genetika, selekcіja i bіotehnologija v skotovodstve. Kiev: «BMT» (in Russian).

Abstract views: 59
PDF Downloads: 63
Published
2018-03-28
How to Cite
Pidpala, T., Kramarenko, A., & Zaitsev, E. (2018). The use of entropy analysis to evaluate the development of characteristics in dairy cattle of Holstein breed. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 20(84), 3–8. https://doi.org/10.15421/nvlvet8401

Most read articles by the same author(s)