Impact of feeding with protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» on the structure of gastrointestinal tract of young pigs


  • V. V. Bondarenko Vinnytsya National Agrarian University
Keywords: young pigs, protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit», feeding, gastrointestinal tract

Abstract

The research was conducted on two groups–analogues of young pigs of large white breed with 10 pigs each. Weaned piglets at the age of 28 days were fed with the protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» – starter in the amount of 25% of grain feed (33 days), while young pigs in growing were given the protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» – grower in the amount of 15% (50 days) and those in fattening the protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» – finisher in the amount of 10% (62 days). The control group received protein–vitamin mineral supplement. At the end of growing with the live weight of 100 110 kg a control slaughter was carried out and samples of stomach, small and large intestines for laboratory tests were picked out. Studies have shown that feeding of young pigs with the protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» increases the average daily gains by 95 g or 15.68%, while their level is 701 g in the experimental group of animals and 606 g in the control one. The protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» incredibly affected the morphological parameters of the stomach in the experimental group of pigs. However, the thickening of the walls by 4.3%, 5% and 10.9% respectively is observed in cardiac, fundic and pyloric areas of the experimental group, compared to the control one. The thickening of the walls in stomach areas under the influence of feed factor is associated with increasing of the mucosa thickness. Mucosa increased by 0.1 mm in the cardiac area, 0.36 mm in fundic and 0.53 mm in the pyloric one. The change in the structure of the investigated jejunum is observed while consuming the protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» in the diet. The wall thickness increased by 17.57% (P < 0.05), including the thickening of mucosa by 16.7% and that of serous–muscular shell by 18.8%. No significant difference in the structure of the colon in the experimental group of animals was determined.

References

Notter, D., Scherf, B., Hoffmann I. (2013). Breeding of animals. In: Encyclopedia of Biodiversity (2nd ed.). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. 636–649.

Dejnega, A.O., Lyesova, V.O., Anacz`ky`j, A.S. (2016). Ocinka efekty`vnosti vy`kory`stannya fermentnogo preparatu «Celoviry`dy`n Gx20» u skladi kormiv dlya godivli svy`nej. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetu. Dnipropetrovs`k. 7(1), 13–17 (in Ukrainian).

Volobueva, R., Volobuev, V. (2004). Kachestvo produktsii sviney v zavisimosti ot ih kormleniya. Svinovodstvo. 3, 22–23 (in Russian).

Kucheryavy`j, V.P., Bojchuk, V.M., Kry`vonos, G.P. (2013). Produkty`vnist` molodnyaku svy`nej pry` zgodovuvanni Probiolaktu. Zb. nauk. pr. VNAU. 2 (72), 27–32 (in Ukrainian).

Pogodaev, V.A., Peshkov, A.D. (2011). Osobennosti razvitiya vnutrennih organov sviney razlichnyih genotipov. Perspektivnoe svinovodstvo: teoriya i praktika. 1, 3 (in Russian).

Bogdanov, G.O., Rudenko, Ye.V., Kandy`ba, V.M. (2012). Rekomendaciyi z normovanoyi godivli svy`nej. K.: Agrarna nauka (in Ukrainian).

Guczol, A.V. (2013). Morfologichni pokazny`ky` shlunka i ky`shechny`ka molodnyaku svy`nej pry` zgodovuvanni fermentnogo preparatu MEK–2 Sil`s`ky`j gospodar. 1/2, 2–4 (in Ukrainian).

Getja, A.A., Petrychenko, V.F., Tymchenko, V.N. (2010). Suchasni tehnologii' godivli svynej. Rekomendacii'. Poltava (in Ukrainian).

Bogdanov, G.O., Rudenko, Je.V., Kandyba, V.M. (2012). Rekomendacii' z normovanoi' godivli svynej. K.: Agrarna nauka (in Ukrainian).

Mazurenko, M.O., Kucheryavy`j, V.P. (2004). Teoriya i prakty`ka naukovy`x doslidzhen`. Metody`chni vkazivky` z vy`gotovlennya gistologichny`x preparativ organiv i tkany`n tvary`n (in Ukrainian).

Plohynskyj, N.A. (1969). Praktycheskoe rukovodstvo po byometryy dlja zootehnykov. Plohynskyj. M.: Kolos (in Ukrainian).

Kostin, A.P., Mischerekov, F.A., Syisoev A.A. (1983). Fiziologiya selskohozyaystvennyih zhivotnyih. M.: Kolos (in Ukrainian).

Georgievskiy V.I. (1990). Fiziologiya selsko–hozyaystvennyih zhivotnyih. M.: Agropromizdat (in Russian).

Polishhuk, A.A., Bulavkina, T.P. (2010). Suchasni kormovi dobavky v godivli tvaryn ta ptyci. Visnyk Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii'. Poltava. 2, 63–66 (in Ukrainian).

Abstract views: 48
PDF Downloads: 22
Published
2016-10-28
How to Cite
Bondarenko, V. (2016). Impact of feeding with protein–vitamin mineral supplement «Minaktyvit» on the structure of gastrointestinal tract of young pigs. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 18(2), 29–33. https://doi.org/10.15421/nvlvet6707