Some trace element content in tissues honeybees under feeding, sugar syrup, meal soya and citrate Co and Ni


  • A. G. Paschenko Institute of Animal Biology NAAS
  • L. I. Romaniv Institute of animal biology NAAS
  • R. S. Fedoruk Institute of animal biology NAAS
  • I. I. Kovalchuk Institute of animal biology NAAS
Keywords: bees, tissues, soy, minerals, sugar syrup, citrate cobalt and nickel

Abstract

The results of studies of the effect feeding bees sugar syrup with the addition of flour from soybeans varieties Chernivtsi–9, and various amounts of «nanoakvatsytrats» Co and Ni in terms thermostat on the content of Fe, Co, Cu, Zn, Ni, Cd and Pb in tissues honeybees. In the first period studies found significantly higher levels of Co and Zn Cu amid falling in the tissues of bees III –term groups fed meal from soybeans (25 g) and citrate Co (СоNTs) at a dose of 2 mg Co and Zn in II –s group. Under the influence soybean meal with addition of citrate Ni (NiNTs) at a dose of 1 mg Ni in group IV –s reduced content in tissues Fe, Co, Cu and Zn and rose – Ni and Pb. Citrate complex combination of Ni and Co in doses of 2 mg 1 mg Co and Ni in the V –s experimental group was accompanied by a decrease in content of Fe and Cu in tissues of bees against the background of the content of Co and Ni. Given the addition to the sugar syrup (SS) soybean meal (II gr.) and «nanoakvatsytrats» Co and Ni (III, IV and V g.) in the second period of research in the tissues of bees II gr. decreased levels of Fe, Co and Ni, and III of th (Co 2 mg) increased the content of Zn and Pb on the background of reduction of Ni. Noted lower content of Fe, Co and Zn in the tissues of bees IV and V groups and Cu – V group only against the back ground of these groups content Ni.

References

Avcyn A.P., Zhavoronkov A.A. (1991). Mikrojelementozy cheloveka. M.: Izd. Medicina (in Russian).

Bogdanov, G.O., Polishhuk, V.P., Lokutova, O.A. (2004). Mineral'ni elementy v konteksti ekologichnoi' ocinky kvitkovogo pylku (bdzholyne obnizhzhja) / G. O. Bogdanov, // Naukovo–tehnichnyj bjuleten' Instytutu biologii' tvaryn. L'viv. 5(3), 133−140 (in Ukrainian).

Grigorjan, G.A. (1969). Vlijanie kobal'ta na pchel. Pchelovodstvo. 12, 19−22 (in Russian).

Es'kov, E.K., Jaroshevich, G.S., Es'kov, M.D., Kostrova, G.A., Rakipova, G.M. (2008). Akkumuljacija tjazhelyh mettalov v tele pchel. Pchelovodstvo. 2, 14−16 (in Russian).

Koval'chuk, I.I. (2015). Vazhki metaly ta lipidy tkanyn i produkcii' bdzhil za umov tradycijnogo j organichnogo bdzhil'nyctva ta sposoby korekcii' i'hnih rivniv. Avtoref. dys.. dok. vet. nauk. L'viv (in Ukrainian).

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen' u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni [Tekst]: dovidnyk L'viv: SPOLOM (in Ukrainian).

Mishukovskaja, G.S., Mannapov, A.G., Cikolenko, S.P., Mamaev, V.P. (2004). Podkormki pche. Pchelovodstvo. 7, 16−18 (in Russian).

Kosinov, M.V., Kaplunenko, V.G. (2009). Patent na korysnu model' 38391 Ukrai'na. Sposib otrymannja karboksylativ metaliv «Nanotehnologija otrymannja karboksylativ metaliv». Zajavl. 08.09.2008; Opubl. 12.01.2009. Bjul. № 1. (in Ukrainian).

Petibskaja, V.S. (2012). Soja: Himicheskij sostav i ispol'zovanie. Majkop: OAO «Poligraf–JuG», 20−23 (in Russian).

Pshenichnaja, E.A., Sinicyn, V.M. (2011). Vljanie BAV na soderzhanie nekotoryh himicheskih elementov v tele pchel i mede [Tekst]. Pchelovodstvo. 5, 15−18 (in Russian).

Sadovnikova, E.F. Zaharchenko, I.P., Chupahina, O.K., Vilichinskaja, S.S. (2012). Primenenie belkovo–mineral'nyh dobavok v kormlenii pchel. Uchenye zapiski uchrezhdenija obrazovanija «Vitebskaja gosudarstvennaja akademija veterinarnoj mediciny». Vitebsk: UOVGAM. 48(2), 2, 143−145 (in Russian).

Taranov, G.F. (1986). Korma i kormlenie pchel [Tekst]. M.: Rossel'hozizdat, 115−132 (in Russian).

Fedoruk, R.S., Romaniv, L.I. (2014). Vazhki metaly u tkanynah medonosnyh bdzhil pry pidgodivli boroshnom natyvnoi' ta transgennoi' soi'. Tvarynnyctvo Ukrai'ny. 8–9, 52−57 (in Ukrainian).

Jaroshevich, G.S. (2008). Ispol'zovanie biologicheski aktivnyh veshhestv v pchelovodstve. Sb. materialov Mezhdunarodnoj nauchno–proizvodstvennoj konferencii. Brjansk, 164−167 (in Russian).

Hartfelder, K., Bitondi, M., Brent, C.S., Guidugli–Lazzarini, K.R., Simoes, Z.L., Stabeniner, A. (2013). Physiology and biochemistry of honey bees. Journal of Apicultural Research. 504−508.

Abstract views: 35
PDF Downloads: 65
Published
2016-10-28
How to Cite
Paschenko, A., Romaniv, L., Fedoruk, R., & Kovalchuk, I. (2016). Some trace element content in tissues honeybees under feeding, sugar syrup, meal soya and citrate Co and Ni. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 18(2), 168–172. https://doi.org/10.15421/nvlvet6738