EXCHANGE ZINC IN HOLSTEIN COWS DURING THE FIRST 100 DAYS OF LACTATION WHEN FED MIXED-LIGAND COMPLEX OF ZINC, COPPER AND MANGANESE


  • V. Bomko Belotserkovsky national agrarian university
  • A. Havturіna Belotserkovsky national agrarian university
Keywords: high-performance cows, premix, minerals, trace elements copper sulfates, zinc, cobalt, mixed-ligand complex of manganese, mixed-ligand complex of copper, mixed-ligand complex of zinc, balance zinc

Abstract

The results of the balance of zinc when determining the efficiency of use of mixed-ligand complex of zinc amid mixed-ligand complex of manganese, mixed-ligand complex of copper mixed-complexes copper and manganese as compared with the salts of these sulfates micronutrients. Based on data obtained during the balance of experience have proved that the best results increase zinc absorption observed for the use of a dose of 2,5 kg / ton of feed.

 

Author Biographies

V. Bomko, Belotserkovsky national agrarian university
Doctor of Agricultural Sciences, Professor
A. Havturіna, Belotserkovsky national agrarian university
applicant

References

Solncev, K. M., Vasil'chenko, S. S., Krohina, V. A., Chlenov, V. A. (1980). Proizvodstvo i ispol'zovanie premiksov / L.: Kolos, 288. (in Russian).

Skal'nyj, A. V., Rudakov, I. A. (2004). Biojelementy v medicine / M. : Mir, 272. (in Russian).

Seeling, W. (1975). Die biologischeBedeutung des Links / Anaestheesist. 24, 329-342.

Kuznecov, S. G. (1976). Mineral'noe pitanie i kriterii obespechennosti zhivotnyh mineral'nymi veshhestvami / Sel'skoe hozjajstvo za rubezhom. 6, 33-38. (in Russian).

Kulyk, M. F. (1995). Tradycijni i netradycijni mineraly u tvarynnyctvi / [M. F. Kulyk, T. V. Zasuha, I. M. Velychko ta in.] za red. M. F. Kulyka – K.: Vyd-vo “Sil'gosposvita”, 248. (in Ukrainian).

Kuznecov, S. G. (1992). Biologicheskaja dostupnost' mineral'nyh veshhestv dlja zhivotnyh / S. G. Kuznеcov. – M., 52. (in Russian).

Levyc'kyj, T. R. (2003). Problemy kontrolju jakosti kormovyh dobavok ta premiksiv pry i'h vyrobnyctvi ta zastosuvanni / Stan ta perspektyvy rozvytku kombikormovogo vyrobnyctva Ukrai'ny: I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferencija “Ukrai'na – Kombikormy 2003”. – Kyi'v, 31–36. (in Ukrainian).

Zaharenko, M. O. (2007). Metody syntezu spoluk cynku z aminokyslotamy / [M. O. Zaharenko, L. V. Shevchenko, L. P. Golovkova ta in.] // Efektyvni kormy ta godivlja, 3 (19), 33–35. (in Ukrainian).

Merzlov, S. V. (2009). Ocinka tehnologii' kompleksoutvorennja u spolukah Kobal't-ligand iz zastosuvannjam ICh-spektroskopii' / Visnyk Bilocerkivs'kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu: Zb. nauk. prac'. – Bila Cerkva, 60. 2, 79–81. (in Ukrainian).

Abstract views: 12
PDF Downloads: 14
Published
2015-03-07
How to Cite
Bomko, V., & HavturіnaA. (2015). EXCHANGE ZINC IN HOLSTEIN COWS DURING THE FIRST 100 DAYS OF LACTATION WHEN FED MIXED-LIGAND COMPLEX OF ZINC, COPPER AND MANGANESE. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 17(1), 26-29. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3543