Intensity of growth of calves of Ukrainian black-and-white dairy breed in colostrum and milk periods while feeding them with pyridoxine hydrochloride


  • O. V. Yaremko Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • R. A. Peleno Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3487-6962
Keywords: calves, pyridoxine hydrochloride, live weight, absolute increment, average daily gain, multiplicity of increase in live weight, relative growth rate, coefficients of growth of live weight

Abstract

The effect of pyridoxine hydrochloride on the body mass of animals, absolute and average daily increment, relative growth rate, growth factor of live weight and multiplicity of increase in live weight of calves in the early stages of postnatal ontogenesis were studied. For the experiment, six groups of one-day calves (control and five experimental) were formed, with 5 animals in each, which, in addition to the main diet (MD), fed pyridoxine hydrochloride in different doses, according to the scheme: control group – MD, I experimental group – MD + 1 mg/kg g. m pyridoxine hydrochloride, II – MD + 2 mg/kg g. m of the preparation, ІІІ – MD + 3 mg/kg of w. m., IV – MD + 4 mg/kg g. m and V experimental group – MD + 5 mg/kg g. m pyridoxine hydrochloride. Conditionally, the research was divided into four periods: colostrum – from birth and up to 5 days, until the formation of digestion – from 5 to 21 days, the period of the formation of digestion scar – from 21 to 60 days and the end of the milk period – from 60 to 90 days. It was established that feeding to calves with pyridoxine hydrochloride resulted in an increase in the live weight of 60 days of calves by 5.9% in the second group (P < 0.05), by 8.7% in the third group, by 8.3% in IV and 9.2% in V groups (P < 0.001) and for 90 days it was higher by 9.3%, 9.1%, 9.2% and 9.1% respectively (P < 0.05). The highest average daily increments were in the colostrum period in calves IV and V groups, which were added to the main diet, respectively, 4 and 5 mg/kg b.w. pyridoxine hydrochloride, in the period prior to the formation of digestion scar in calves of group IV, in the period of the formation of digestion scar in calves of the III group and at the end of the milking period in calves of group V. Absolute incresements of calves in the colostrum period and the period prior to the formation of digestion scar were the highest in calves of Group IV and the difference in control was respectively 0.34 and 1.05 kg. During the period of the digestion scar formation and the end of the milk period, the highest absolute increases were in calves of group V, which was added to the main ration of 5 mg/kg b.w. pyridoxine hydrochloride. The highest increase in body weight of calves in colostric period and prior to the operation scar rate was in group IV, the period of digestion scar formation was in the third group and during the completion period of milk in the second group of calves. In colostric period the increase of live weight was higher in calves III, IV and V groups of 5 to 21 days in calves of group IV, from 21 to 60 days in the third group and during the completion period of milk in the second group of calves.

References

Busenko, O.T. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva. Za red. O.T. Busenka. K.: Vyshcha osvita (in Ukrainian).

Chumachenko, I.P., Mankovskyi, A.Ya., Sryvov, A.I., Koropets, L.A., & Antoniuk, T.A. (2010). Rek-omendatsii z vyroshchuvannia remontnykh telyts molochnoho napriamu produktyvnosti za obmezhenoho vykorystan-nia nezbyranoho moloka. K.: V-vo NUBiP Ukrainy (in Ukrainian).

Denkovich, B.S., Pivtorak, Y.I., & Gordiychuk, N.M. (2017). Growing heifers for breeding use concentrate “INTERMIKS-calf 30%”. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(74), 147–151. doi: 10.15421/nvlvet7433.

Derevianko, S.V., Diachenko, H.M., Bozhok, L.V., & Prokopenko, O.I. (2004). Probiotychni preparaty dlia profilaktyky i likuvannia khvorob ta stymuliatsii rostu silskohos-podarskykh tvaryn i ptytsi. Veterynarna medytsyna: Mizhvid. temat. nauk. zb. Kharkiv: IEiKVM UAAN, 84, 819–822 (in Ukrainian).

Gordiychuk, N.M., Denkovich, B.S., & Gordiychuk, L.M. (2017). The rate of growth calves Simmental depending on the duration of embryogenesis and season of birth. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(74), 143–146. doi: 10.15421/nvlvet7432.

Gordiychuk, N.M., Gordiychuk, L.M., Salamakha, I.J. (2016). Behaviourof cows and calves at different ways maintenance. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(67), 57–60. doi: 10.15421/nvlvet6713.

Hopka, B.M., Kovalenko, V.P., Melnyk, Yu.F., Naidenko, K.A., Nezhlukchenko, T.I., Pelykh, V.H., Rudyk, I.A., Sakhatskyi, M.I., Trofymenko, O.L., Uhnivenko, A.M., Tsytsiurskyi, L.M., Sheremeta, V.I. (2007). Selektsiia silskohospodarskykh tvaryn. Za zah. red. Yu.F. Melnyka, V.P. Kovalenka ta A.M. Uhnivenka. K. (in Ukrainian).

Humennyi, V.D., Humen, V.V., Yemets, O.Iu., & Ostapenko, A.I. (2015). Molozyvo – ridke zoloto! (porady fakhivtsiam tvarynnytstva). Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 114, 47–57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntb_2015_114_10 (in Ukrainian).

Kalashnikov, A.P., Klejmenov, N.I., & Bakanov, V.N. (1985). Normy i raciony kormlenija sel'skohozjajst-vennyh zhivotnyh:cpravochnoe posobie. M.: Ag-ropromizdat (in Russian).

Kosheleva, G.N. (2003). Kormlenie teljat. Zhivotnovod-stvo dlja vseh, 3–4, 24–26 (in Russian).

Kostenko, V. (2012). Yakist molozyva ta zdorovia teliaty. Ahrobiznes sohodni, 23, 34–35 (in Ukrainian).

Kostiuk, S.S., Tsymbala, V.I., & Yaremko, O.V. (2006). Vplyv vitaminu V6 na intensyvnist obminnykh protsesiv i rist bychkiv chorno-riaboi porody. Fiziolo-hichnyi zhurnal, 52(2), 228 (in Ukrainian).

Protsenko, O. (2004). Rist, rozvytok ta osnovnyi obmin rechovyn telychok zalezhno vid enerhii rostu v ran-nomu ontohenezi. Tvarynnytstvo Ukrainy, 8, 8–10 (in Ukrainian).

Rozdobudko, T. (2013). Teliatko narodylosia: Mini-ferma. Hazeta “Silski visti”, 13 (18906) (in Ukrainian).

Shcherbatiuk, N.V. (2008). Dynamika pryrostiv zhyvoi masy riznykh linii remontnykh telyts podilskoho za-vodskoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Kyiv: Ahrar-na nauka, 345–350 (in Ukrainian).

Zemljanuhina, T.N. (2010). Vlijanie razlichnyh tehnolog-icheskih priemov vyrashhivanija bychkov v mo-lochnyj period na ih rost, razvitie i estestvennuju re-zistentnost'. Barnaul, 158–160 (in Russian).

Zhmur, A.I., Kos, V.F., & Muzyka, L.I. (2010). Dynamika zhyvoi masy telyts i koriv riznykh henotypiv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zakhidnoho rehionu Ukrainy. Zb. nauk. prats Bilotserk. derzh. ahrar. un-t. Bila Tserkva, 3(72), 201–203 (in Ukrainian).

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2019-04-26
How to Cite
Yaremko, O., & Peleno, R. (2019). Intensity of growth of calves of Ukrainian black-and-white dairy breed in colostrum and milk periods while feeding them with pyridoxine hydrochloride. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 21(90), 108-112. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9019