The sexual activity of the ram-sires, depending on their mode of use


Keywords: rams, sperm productivity, seasonal activity, cryopreservation

Abstract

Literary data are presented and their analysis is conducted regarding the mode of use of ram-sires and their effect on sexual activity and sperm productivity. The results of research of scientists with recommendations of optimal modes of use of fetuses for semen production and its cryopreservation in non-pairing and steaming periods are presented. According to the results of the analysis of many researchers, the activity of the sexual reflexes of the rams in the spring and summer decreases by 1.4 times compared to the winter. At the same time quantitative indicators of sperm productivity decrease. However, M.M. Aibazov (1987) experimentally confirmed that sheep-breeders of the Caucasian fine-breed and Australian merenos breed exhibit high sexual activity and produce sperm of satisfactory quality in all seasons. Similar results were obtained by British researchers in the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of British breeds. A.A. Ivanov (1987) indicates the regime of use of ram sires, for five years with obtaining and subsequent freezing in the unpaired period 6 ejaculates (2 doublets 3 times) per week and in the breeding season 10 ejaculates (2 doublets 5 times) week. P.P. Kundyshev (2004) considers it possible and proposes to obtain from the breeding rams for cryopreservation and storage during the year, both unpaired and steaming periods, with daily ejaculate production. This mode, according to the author, provides a sufficiently high fertility sperm up to 50.3 percent. In the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of different breeds, including the North Caucasian meat-wool, jalgin merino, Soviet merino, maniche merino, Russian meat merino, Edelbaev, polldore P.P. Mammoth and others. (2018) found that the most active were the rams of the Edinburgh breed, which took 22 seconds. ejaculate secretion, and the slowest texel breeders, which took 39 seconds to ejaculate. The rams of the other breeds listed above spent 25 to 34 seconds to ejaculate. In addition, rams of Texel breed produced the lowest activity sperm, and therefore only 19 sperm were frozen from one ejaculate, with an average of 20 to 26 sperm species tested.

References

Amrane, A.A., Hammoudi, S.M., Belhamiti, B.T., Selles, S.M.A., Benia, A.R., & Kaidi, R. (2013). Seasonal var-iation of plasma testosterone levels in Algerian male Arabia goats. African Journal of Biotechnology, 12(48), 6785–6790. doi: 10.5897/AJB2013.12131.

Aslanyan, M.M., & Lisovaya, O.I (1963). Kharakteristika kachestvennykh i kolichestvennykh pokazateley se-meni baranov askaniyskoy porody po sezonam goda [Characteristics of the qualitative and quantitative in-dicators of the seed of rams of Ascanian breed by season of the year]. Razvedeniye ovets, 11, 67–80 (in Russian).

Aybazov, A.-M.M. (1986). Ratsionalnoe ispolzovaniye vysokotsennykh baranov-proizvoditeley [Rational use of high-value ram-producers]. Tezisy nauchnykh soobshcheniy nauchno-proizvodstvennoy konfer-entsii po ovtsevodstvu i kozovodstvu. VNIIOK. Stav-ropol, 119–120 (in Russian).

Aybazov, A.M.M. (2003). Teoreticheskiye osnovy. raz-rabotka i sovershenstvovaniye biotekhnologicheskikh metodov vosproizvodstva ovets [Theoretical founda-tions, development and improvement of biotechno-logical methods of sheep reproduction] (Doctoral dis-sertation. Stavropolskiy nauchno-issledovatelskiy in-stitut zhivotnovodstva i kormoproizvodstva) (in Rus-sian).

Benia, A.R., Taibi, K., Ait-Amrane, A., Belhamiti, T., Hammoudi, S.M., & Kaidi, R. (2013). Study of sea-sonal sexual activity variations in Algerian rams: Sex-ual behaviour, testosterone concentration control and environmental factors. African Journal of Biotech-nology, 12(41), 6042–6048. doi: 10.5897/AJB2013.12172.

Boyarskiy, V.M. (1980). Izucheniye vliyaniya sezonnykh faktorov na semya baranov s tselyu razrabotki metoda kruglosutochnogo nakopleniya zapasov bio-logicheski polnotsennogo semeni v zamorozhenom vide[Studying the influence of seasonal factors on sheep semen in order to develop a method of round-the-clock accumulation of stocks of biologically val-uable semen in frozen form]: Avtoref. diss. kand. biol nauk. Dubrovody (in Russian).

Davidenko, V.M., Shinkarenko, I.S., & Ignatenko, O.I. (1981). Rezhimy ispolzovaniya baranov i ustoychivost semeni pri zamorazhivanii i ottaivanii [Modes of use of rams and semen resistance during freezing and thawing] Zhivotnovodstvo, 9, 48–49 (in Russian).

Davydenko, V.M. (1979). Spermoproduktsiia baraniv askaniiskoi tonkorunnoi porody zalezhno vid se-zonnykh i meteorolohichnykh faktoriv [Sperm pro-duction of sheep of the Ascani fine-fleece breed is fal-low of seasonal and meteorological factors]. Vivcharstvo Respublikanskyi mizhvidomcho-tematychno naukovyi zbirnyk, 18, 94–100 (in Ukrainian).

Gordon, A. (1988). Kontrol vosproizvodstva selskokho-zyaystvennykh zhivotnyk [Reproduction control of farm animals] M.: Agropromizdat, 10–24 (in Rus-sian).

Ivanov, A.A. (1987). Vnedryaem novoyu tekhnologiyu osemeneniya [Introducing a new insemination tech-nology]. Ovtsevodstvo, 2, 34–36 (in Russian).

Izbasarov, U.K. (1970) Fiziologicheskiye i biokhimich-eskiye pokazateli karakulskikh baranov po sezonam goda [Physiological and biochemical parameters of Karakul sheep by season of the year] Tr. VNII kara-kulevodstva, 19, 216–219 (in Russian).

Karagiannidis, A., Varsakeli, S., Alexopoulos, C., & Am-arantidis, I. (2000). Seasonal variation in semen char-acteristics of Chios and Friesian rams in Greece. Small Ruminant Research, 37(1–2), 125–130. doi: 10.1016/S0921-4488(99)00143-1.

Kundyshev, P.P. (2004) Intensivnost ispolzovaniya bara-nov pri zamorazhivanii ikh semeni i estestvennoy slu-chke [Intensity of use of rams when freezing their se-men and natural mating]. Ovtsy. kozy. sherstnoe delo, 2, 21–25 (in Russian).

Kurbatov, A.D., Platov, E.M., Korban, N.V., Moroz, L.G., & Nauk, V.A. (1988). Kriokonservatsiya spermy selskokhozyaystvennykh zhivotnykh [Cryopreserva-tion of sperm of farm animals]. Leningrad. Ag-ropromizdat (in Russian).

Lednev, P.I. (1972). Sezonnye izmeneniye spermopro-duktsii baranov v usloviyakh predgornoy zony Tash-kentskoy oblasti[Seasonal change in sperm produc-tion of sheep in the foothill zone of the Tashkent re-gion]: Avtoref. dok. kand. biol. nauk. Dushanbe (in Russian).

Loginova, N.V., Donskaya, V.I., Rak, L.P. (1966). Sink-hronizatsiya okhoty u ovets [Sheep hunting synchro-nization]. Zhivotnovodstvo, 9, 70–74 (in Russian).

Lopyrin, A.I. (1971). Biologiya razmnozheniya ovets [Biology of sheep breeding.]. M.: Kolos (in Russian).

Lіatskepladze, T.I. (1982). Glubokoe zamorazhivaniye semeni baranovi imeretinskoy porody i puti ispol-zovaniya ego dlya sozdaniya porod intensivnogo ti-pa[Deep freezing of a ram semen of an Imereti breed and ways to use it to create intensive-type breeds]: Avtoref. diss. kand. biol. Nauk. Dubrovody (in Rus-sian).

Magomedov, Z.Z. (2008). Ratsionalnoe ispolzovaniye vysokotsennykh importnykh Baranov [Rational use of high-value imported sheep]. In Doklady Ros-siyskoy akademii selskokhozyaystvennykh nauk, 3, 42–48 (in Russian).

Mamontova, T.V. (2018). Sravnitelnaya kharakteristika polovoy aktivnosti. urovnya spermoproduktsii i ustoychivost k kriokonservatsii spermy baranov razlichnykh porod [Comparative characteristics of sexual activity. sperm production level and resistance to cryopreservation of sperm of sheep of various breeds]. Izvestiya Orenburskogo gosudarstvennogo agrarnogo universitet, 1(69), 145–147 (in Russian).

Martí, J.I., Aparicio, I.M., Leal, C.L.V., & García-Herreros, M. (2012). Seasonal dynamics of sperm morphometric subpopulations and its association with sperm quality parameters in ram ejaculates. Theri-ogenology, 78(3), 528–541. doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.02.035.

Moghaddam, G.H., Pourseif, M.M., & Rafat, S.A. (2012). Seasonal variation in semen quantity and quality traits of Iranian crossbred rams. Slovak journal of an-imal science, 45(3), 67–75.

Notter, D.R. (2002). Opportunities to reduce seasonality of breeding in sheep by selection. Sheep Goat Res J, 17(3), 21–32.

Pavlov, I.P., & Asratyan, E.A. (1973). Dvadtsatiletnii opty obektivnogo izucheniya vysshei nervnoi deyatelnosti (povedeniya) zhivotnykh. [Twenty years of experi-ence in the objective study of higher nervous activity (behavior) of animals] Nauka (in Russian).

Rabochev, V.K., Aybazov, A.-M.M., Kunizhev, M.M. (1992). Razrabotka sistemy ratsionalnogo ispol-zovaniya vysokotsennykh baranov-proizvoditeley i ovtsematok [Development of a system for the ration-al use of high-value sheep-producers and ewes] Mat. nauch.-proizv. konf po ovtsevodstvu i kozovodstvu VNIIOK. Stavropol, 52–62 (in Russian).

Tulley, D., & Burfening, P.J. (1983). Libido and scrotal circumference of rams as affected by season of the year and altered photoperiod. Theriogenology, 20(4), 435–448. doi: 10.1016/0093-691x(83)90203-0.

Wayne, N.L., Malpaux, B., & Karsch, F.J. (1990). Photo-periodic requirements for timing onset and duration of the breeding season of the ewe: synchronization of an endogenous rhythm of reproduction. Journal of Com-parative Physiology A, 166(6), 835–842. doi: 10.1007/BF00187330.

Zheltobryukh, N.A., & Nikitin, V.Ya. (2000). Ratsional-noe ispolzovanme vysokotsennykh baranov [Ration-al use of high-value rams]. Vosproizvodstvo ovets. Stavropol (in Russian).

Zheltobryukh, N.A., Ivakhnenko, V.K., & Aybazov, A.M.M (1985). Vliyaniye sezonnykh faktorov i rezhima ispolzovaniya na spermoproduktsiyu bara-nov [The influence of seasonal factors and mode of use on rams sperm production ]. Zhivotnovodstvo, 3, 44–46 (in Russian).

Abstract views: 1
PDF Downloads: 1
Published
2019-11-06
How to Cite
Hrymak, K. (2019). The sexual activity of the ram-sires, depending on their mode of use. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 21(91), 29-32. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9105