To the question of amino acids and whey consumption


  • O. O. Korytko Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: amino acids, proteins, essential amino acids, methionine, lysine, nutrients, microorganisms, microbiologi-cal synthesis, L- izomers, plants, animals, bio subtrate, surrounding, food supplements.

Abstract

The article summarizes, in a concise form, information about the importance of amino acids in the context of solving the problem of fodder protein deficiency. Amino acids, as structural components of proteins, are central to the exchange of nitrogen-containing compounds and are vital for life processes. Essential amino acids are not synthesized by the body of animals and humans, but are prepared as a part of diets. Vegetable proteins are less complete than animal proteins due to the absence of some essential amino acids. Therefore, in feeding, plant feeds are balanced by limiting amino acids, which are obtained by chemical or microbiological synthesis, or combine protein sources, taking into account their amino acid composition. Amino acids are the primary microbial metabolites that are synthesized by microorganisms in the process of life. Due to the large-scale cultivation of microorganisms in industrial conditions, amino acids, proteins, preparations for increasing the productivity of crops and animals are receive. Appropriate types of microorganisms use ammonia oxidation energy to synthesize their own organic matter. Different bacteria for the synthesis of amino acids also use nitrogen, nitrates, urea. The microbiological synthesis and accumulation of metabolites in the substrate depends on the component composition, temperature. Microbial growth is usually limited by the nutrient component. Sulfur deficiency limits the utilization of nitrogen by microorganisms. The introduction of sulfur compounds into the environment stimulates microbial synthesis in general, including sulfur-containing amino acids. As a result of incubation of the biosubstrate for 3 days at a temperature of 18 °C, the synthesis of most amino acids by microbial association was activated. Incubation with sodium sulfate (at a dose of 0.3% by weight of biosubstrate) for 3 days at 25 °C had the best stimulating effect on amino acid biosynthesis. Such a biosubstrate can be used as a source of amino acids in the form of a fertilizer or feed additive. In the XXI century anthropogenic impact causes an imbalance of the ecological situation, one of the manifestations of which is the reduction of soil fertility, which can be restored by the introduction of mineral and organic fertilizers, as well as preparations containing amino acids and stimulate seed germination, increase the yield, fertility, and fertility. Amino acids are used as additives in food production, in the treatment of diseases of different etiologies and for other purposes.

References

Andriiash, G.S., Zabolotna, G.M., & Shulga, S.M. (2012). Regulation and intensification ways of lysine biosyn-thesis. Microbiologiitato biotechnologiia, 4, 6–17. doi: 10.18524/2307-4663.2012.4(20).90435.

Andriiash, H.S., Zabolotna, H.M, & Bondarenko, V.S. (2014). Filohenetychnyi analiz shtamiv – produtsentiv lizynu porivnianniam poslidovnosti hena 16SrRNK. Biotechnologia Acta: specific journal, 6, 40–45. http://biotechnology.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=560%3A-16s-1-1-2-&catid=94%3A2014-6&Itemid=119&lang=uk (in Ukrainian).

Avhustovych, M. (2018). Aminokysloty: mif chy realnist. Propozytsiia: ukrainskyi zhurnal z pytan ahrobiz-nesu, 12, 104–107 (in Ukrainian).

Barber, S.A. (1988). Biologicheskaja dostupnost' pitatel'-nyh veshhestv v pochve. M.: “Agropromizdat” (in Russian).

Bezborodov, A.M. (1969). Biosintez biologicheski aktivnih veshhestv mikroorganizmami. L.: Medicina (in Russian).

Brovko, I.S., Leonova, N.O., & Titova, L.V. (2013). Formirovanie mikrobnogo soobshhestva kornevoj zony gli-fosattolerantnoj soi. Tezy dopovidei KhIII zizdu tovarystva mikrobiolohiv Ukrainy im.S.M. Vynohradskoho, 1–6 zhovtnia 2013. Sim-feoropol: VD “Arial”, 29 (in Russian).

Chekman, I.S. (2009). Nanoscience prospect of scientific investigations. Nauka ta innovatiia, 5(3), 89–93 (in Ukrainian).

Chekman, I.S., Horchakova, N.O., Syrova, H.O., Kazakova, O.A., Nahorna, T.I., & Shatorna, V.F. (2014). Zastosuvannia aminokyslot dlia stvorennia nanostruktur. Biotechnologia Acta: specific journal, 6, 83–91. https://cyberleninka.ru/article/n/zastosuvannya-aminokislot-dlya-stvorennya-nanostruktur (in Ukrainian).

Golovnev, N.N., Vasiliev, A.D., Molokeev, M.S., Noviko-va, G.V., & Sergeeva, M.V. (2004). Synthesis of the metals with beta-alanine complex compounds. Bul-leten Kharkovskogo gos.un-ta, 2, 14–20 (in Russian).

Gvozd', O.O. (1992). Izmenenie soderzhanija vitaminov V1 i V12 i aminokislot v processe biotehnologicheskoj obrabotki torfa s primeneniem sul'fata natrija i ih vlijanie na nekotorye biohimicheskie pokzateli i produktivnost' cypljat-brojlerov. Avtoreferat dis… kand. biolog. nauk. L'vov (in Russian).

Hrodzynska, H.A., Lomberh, M.L., Myroliubov, O.V., Bilai, V.H., Zaimenko, M.V., Rakhmetov, D.B. (2013). Biotrans-formatsiia vidkhodiv enerhetychnykh roslyn bazydialnymy hrybamy. Tezy dopovidei KhIII zizdu tovarystva mikro-biolohiv Ukrainy im. S.M. Vynohradskoho, 1–6 zhovtnia 2013. Simfeoropol: VD “Arial”, 34 (in Ukrainian).

Hromyko, M.H., & Pashkov, A.P. (2015). Svitоvi ekoloho-ekonomichni prioritety u vyrishenni problem vidchodiv. Bezpeka zhyttiediialnosti, 19–22 (in Ukrainian).

Ibatullin, I.I., Kryvenok, M.Ia., & Ilchuk, I.I. (2014). Teoretychne ta eksperymentalne obgruntuvannia zminy potreb kurei batkivskoho stada u treonini ta metionini zalezhno vid viku ta produktyvnosti. Suchasne ptakhivnytstvo: naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2, 4–7 (in Ukrainian).

Kravtsiv, R.I., & Korytko, O.O. (2004). Sposib stymuliatsii syntezu biolohichno aktyvnykh rechovyn symbiotychnoiu mikrobnoiu asotsiatsiieiu v torfi. Deklaratsiinyi patent na vynakhid N 67119. Opublikovano: 15.06.2004. http://uapatents.com/4-67119-sposib-stimulyaci-sintezu-biologichno-aktivnikh-rechovin-simbiotichnoyu-mikrobnoyu-asociaciehyu-v-torfi.html (in Ukrainian).

Kyrylenko, L.V. (2013). Vplyv faktoriv na protsesy biolohichnoi azotfiksatsii. Tezy dopovidei KhIII zizdu tovarystva mikrobiolohiv Ukrainy im. S.M. Vynohradskoho, 1–6 zhovtnia 2013. Simfeoropol: VD “Arial”, 42 (in Ukrainian).

Kyrylenko, L.V., Shkatula, Yu.M., Kots, Ya.S., Mamenko, P.M., & Patyka, V.P. (2014). Formuvannia vysokoefektyvnoi symbiotychnoi systemy Rhizobium galegae – kozliatnyk. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 22–25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2014_1_6 (in Ukrainian).

Manivchuk, Yu.V. (2003). Ekolohichno efektyvna sys-tema biomelioratsii hirskych hruntiv Karpat za do-pomohoiu biokompostiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Biolohiia, 13, 92–95 (in Ukrainian).

Marschner, P., Crowley, D.E., & Yang, C.H. (2004). De-velopment of specific rhizosphere bacterial communi-ties in relation to plant species, nutrition and soil tipe. Plant and soil, 261(1-2), 199–208. https://link.springer.com/article/10.1023/B:PLSO.0000035569.80747.c5.

Nikonov, I.N. (2012). Aminokislotnyj sostav kombikormov i mikroflora kishechnika kur-nesushok. Zootehnija: teore-ticheskij y nauchno-prakticheskij zhurnal, 11, 27–28. http://naukarus.com/aminokislotnyy-sostav-kombikormov-i-mikroflora-kishechnika-kur-nesushek (in Russian).

Nishchemenko, V.O., Shtepenko, A.P., & Chub, O.B. (2014). Vplyv sirkovmisnykh aminokyslot na pokaznyky rubtsevoho travlennia molodniaku velykoi rohatoi khudoby. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu vete-rynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho, 12, 2(44), 219–222. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2%282%29__40 (in Ukrainian).

Patyka, V.P., Nadkernychna, O.V., & Shakhovnina, O.O. (2015). Vplyv Azospirillum brasilense 10/1 na asot-siatyvnu azotfiksatsiiu i vnutrishno-sortovyi po-limorfizm trytykale yaroho. Mikrobiolohichnyi zhur-nal, 77(5), 29–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ MicroBiol_2015_77_5_5 (in Ukrainian).

Sasson, A. (1987). Biotehnologija: svershenija i nadezhdy. M.: “Mir”, 169–195 (in Russian).

Sedilo, H.M., Dubytska, A.O., Kachmar, O.I., Vavrynovych, O.V., & Dubytskyi, O.L. (2018). Rodiuchist gruntu pid pshenytseiu ozymoiu za ekolohichno bezpechnykh system udobrennia. Visnyk ahrarnoi nauky, 12(789), 19–25. http://agrovisnyk.com/pdf/ua_2018_12_03.pdf (in Ukrainian).

Shaposhnikova, M.Ju., Vasil''ev, P.G., & Shhelgachev, V.V. (2012). Vlijanie kompleksov BAV, poluchennyh iz fugatov glubinnyh kul'tur V.licheniformis i V.sublitis na sostojanie zdorov'ja i prirost massy otkormochnogo molodnjaka svinej v period vspyshki zheludochno-kishechnyh zabolevanij neustanovlennoj jetiologii. Zh. Veterinarnyj vrach, 3, 15–19 (in Russian).

Stepanov, S.S., & Zolotarova, O.K. (2013). Vplyv metanolu na vmist NAD(P), vilnykh aminokyslot i proteinu v klitynakh Chlamidomonas reindchardtii. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal, 4, 82–89. http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/ 2015/10/Stepanov_4_13.pdf (in Ukrainian).

Tarakanov, B.V. (2001). O tipah brozhenija v rubce zhvachnyh. Zootehnija, 6, 8–9 (in Russian).

Tarakanov, B.V. (2003). Vlijanie aminokislot na fermentativnuju aktivnost' mikroflory rubca. Zootehnija, 6, 11–13 (in Russian).

Volkohon, V.V. (2013). Biolohichni aspekty formuvannia rodiuchosti gruntiv. Tezy dopovidei KhIII zizdu tovary-stva mikrobiolohiv Ukrainy im. S.M. Vynohradskoho, 1–6 zhovtnia 2013. Simfeoropol: VD “Arial”, 40 (in Ukrainian).

Whanger, P.D., Weswig, P.H., & Oldfield, J.F. (1978). Se-lenium, Sulfur and Nitrogen levels in ovine rumen mi-croorganisms. Jornal of Animal Sciens, 46(2), 515–519. doi: 10.2527/jas1978.462515x.

Yermolaiev, M.M., & Khokhlov, V.V. (2013). Zminy humusnoho stanu dernovo-pidzolystoho gruntu pid vplyvom udo-brennia u sivozminakh polissia. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 11–14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vaan_2013_1_4 (in Ukrainian).

Zinoviev, S.H. (2002). Vyvchennia vplyvu efektyvnykh mikroorhanizmiv na kilkisne spivvidnoshennia aminokyslot u kormakh. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Poltava, 5/6, 105–107 (in Ukrainian).

Реtrikov, S., Zinkin, V.Y., Solodov, A.A., Roar, A.A., & Krylov, V.V. (2010). Use of enteral glutamine in the structure of artificial feeding in patients with intracra-nial hemorrhages. Bulleten intensivnoi terapii, 4, 59–64 (in Russian).

Abstract views: 1
PDF Downloads: 3
Published
2019-11-06
How to Cite
Korytko, O. (2019). To the question of amino acids and whey consumption. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 21(91), 116-122. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9121