Prooxidant-antioxidant homeostasis in boars depending on the types of higher nervous activity


Keywords: boars, types of higher nervous activity, sperm production, blood, peroxidation, antioxidant.

Abstract

The peculiarities of formation of prooxidant-antioxidant homeostasis (PAG) in boars of different types of higher nervous activity have been studied. Using motor-nutritional techniques, it has been opposed adult boars of the Large White breed aged 2436 months according to the main types of higher nervous activity (HNA). Four groups of 3 heads each were formed. The first group includes animals of a strong balanced lively (mobile) type; group II includes a strong balanced calm (inert) type; group III includes a strong unbalanced (unrestrained) type; group IV includes a weak type of higher nervous activity. Sperm was received from boars manually, taking into account the total time of ejaculation, dividing the ejaculate into 4 fractions – F1 – the first, F2 – the second, F3 – the third, F4 – the fourth. PAGs in blood and ejaculates of boars were evaluated by the intensity of peroxidation processes (xanthine oxidase, diene conjugates, TBA-active compounds) and antioxidant defense systems (superoxide dismutase, catalase, reduced glutathione, ascorbic acid, vitamin A and vitamin E). Sperm contained higher amounts of diene conjugates and TBA-active complexes (P < 0.05) compared to blood. The second tissue relative to the first one is characterized by a higher level of antioxidant defense: catalase activity, concentration of ascorbic acid, vitamin A and vitamin E. The process of PAG formation in the tissues of boars depends on the type of higher nervous activity (HNA). Thus, in individuals of a strong balanced lively and calm type, the course of peroxidation processes is somewhat slower because of a lower concentration of diene conjugates and TBA-active complexes. It was determined the fact that in blood and sperm of boars of strong unbalanced and weak types of HNA the course of peroxidation is more intense, the antioxidant defense system is at a lower level that is connected with less superoxide dismutase activity (P < 0.05), concentration of ascorbic acid (P < 0.001), vitamin A (P < 0.01–0.001), and vitamin E (P < 0.001). In the second and third fractions of ejaculate of boars, the PAG is shifted in the direction of probable acceleration of peroxidation processes, especially in strong unbalanced and weak types of HNA because of a higher concentration of diene conjugates, dehydroascorbic acid. Animals of a strong balanced lively and calm types of HNA are characterized by a higher level of antioxidant defence – catalase activity, superoxide dismutase, reduced glutathione, ascorbic acid and vitamin E. In the first and fourth fractions of ejaculate, peroxidation processes are slower and there is no superoxide dismutase activity and the amount of vitamin A and vitamin E.

References

Brusov, O. S., Herasymov, A. M., & Panchenko, L. F. (1976). Vlyianye pryrodnіkh ynhybytorov radykal-nіkh reaktsyi na avtookyslenye adrenalyna. Biulleten еksperymentalnoi byolohyy y medytsynі, 1, 33–35 (in Russian).

Danchuk, O. V. (2018). Peroksydne okysnennia lipidiv ta aktyvnist systemy antyoksydantnoho zakhystu v orhanizmi svynei z riznymy typamy vyshchoi nervovoi diialnosti: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra vet. nauk: 03.00.13. Kyiv, 46 (in Ukrainian).

Einarsson, S., Brandt, Y., Lundeheim, N., & Madej, A. (2008). Stress and its influence on reproduction in pigs: a review. Acta Vet Scand, 50(1), 48. doi: 10.1186/1751-0147-50-48.

Evdokymov, N. V. (2013) Selektsyonno-henetycheskye pryemi povishenyia produktyvnosty khriakov. Uchebnoe posobye. Cheboksari: Chuvashskaia HSKhA (in Russian).

Evdokymov, N. V., & Kamaldynov, Y. N. (2020) Vosproyzvodytelnaia sposobnost khriakov s raznimy typamy visshei nervnoi deiatelnosty. Veterynarnii vrach, 1, 41–48 (in Russian).

Flowers, W. L. (2015). Factors Affecting the Efficient Production of Boar Sperm. Reprod Dom Anim, 50(2), 25–30. doi: 10.1111/rda.12529.

Havrylov, V. B., & Melkorudnaia, M. Y. (1983). Spektro-fotometrycheskoe opredelenye soderzhanyia hy-droperekysei lypydov v plazme krovy. Laboratornoe delo, 3, 33–36 (in Russian).

Kaidashev, I. P. (1996). Posibnyk z eksperymentalno-klinichnykhdoslidzhen z biolohii ta medytsyny. Poltava, 123–128 (in Ukrainian).

Koroliuk, M. A., Yvanova, L. Y., Maiorova, Y. H., & Tokarev E. V. (1988). Metod opredelenyia aktyvnosty katalazі. Laboratornoe delo, 1, 16–19 (in Russian).

Kovalenko, V. F., Shostia, A. M., & Usenko, S. O. (2005). Metodyka vyznachennia vitaminiv A, E i zahalnoho kholesterynu v riznykh tkanynakh svynomatok plo-div. Suchasni metody v svynarstvi. za red. V.P. Rybalka. Poltava, 114–118 (in Ukrainian).

Kravchenko-Dovha, Yu. V., Karpovskyi, V. I., Danchuk, O. V., & Zhurenko, O. V. (2018) Mineralnyi status orhanizmu koriv riznykh typiv vyshchoi nervovoi di-ialnosti. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolo-hii imeni S. Z. Gzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 20(92), 109–112. doi: 10.32718/nvlvet9222 (in Ukrainian).

Li, J., Barranco, I., Tvarijonaviciute, A., & Molina, M.F. (2018) Seminal plasma antioxidants are directly involved in boar sperm cryotolerance. Theriogenology, 107, 27–35. doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.10.035.

Melnyk, Yu. F. (2003). Instruktsiia iz shtuchnoho osi-meninnia svynei. K.: Ahrarna nauka, 56 (in Ukrainian).

Postoi, R. V., Karpovskyi, V. I., & Postoi, V. V. (2019) Vmist tryatsylhlitseroliv ta kholesterolu v krovi kholo-stykh svynomatok zalezhno vid osoblyvostei diial-nosti nervovoi systemy. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy, 5(81). doi: 10.31548/dopovidi2019.05.014 (in Ukrainian).

Postoi, R. V., Karpovskyi, V. I., Shostia, A. M., Usenko, S. O., Karunna, T. I., & Shaferivskyi, B. S. (2019) Vplyv kortyko-vehetatyvnykh mekhanizmiv rehuliatsii na vmist laktatu, piruvatu ta yikh spivvidnoshennia u krovi svynomatok. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ah-rarnoi akademii, 4, 205–211. doi: 10.31548/dopovidi2019.05.014 (in Ukrainian).

Ramírez, A. R., Castro, M. A., Angulo, C., Ramió, L., Rivera, M. M., Torres, M., Rigau, T., Rodríguez-Gil, J. E., Concha, I. I. (2009). The Presence and Func-tion of Dopamine Type 2 Receptors in Boar Sperm: A Possible Role for Dopamine in Viability, Capacitation, and Modulation of Sperm Motility. Biology of Repro-duction, 80(4), 753–761. doi: 10.1095/biolreprod.108.070961.

Ramírez-Reveco, A., Villarroel-Espíndola, F., Rodríguez-Gil, J. E., & Concha, I. I. (2017). Neuronal signaling repertoire in the mammalian sperm functionality. Bi-ology of Reproduction, 96(3), 505–524. doi: 10.1095/biolreprod.116.144154.

Ratchamak, R., Vongpralub, T., Boonkum, W., & Chank-itisaku, V. (2019). Cryopreservation and quality as-sessment of boar semen collected from bulk samples. Veterinarni Medicina, 64(05), 209–216. doi: 10.17221/125/2018-VETMED.

Shabunyn, S. V. (2010). Metodycheskie polozhenyia po izucheniyu protsessov svobodnoradykalnoho okisleniya v sisteme antioksydantnoi zashchity orhanyzma. Voronezh, 36–37; 51–52 (in Russian).

Stoianovskyi, V. H., Usenko, S. O., Shostia, A. M., Hyria, V. M., Sokyrko, M. P., Vasylieva, O. O., & Bereznytskyi, V. I. (2020). Yakist spermoproduktsii u knuriv-plidnykiv zalezhno vid typiv vyshchoi nervovoi diialnosti. Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral, 97, 14–23. doi: 10.37000/abbsl.2020.97.02 (in Ukrainian).

Sysiuk, Yu. O., Kravchenko-Dovha, Yu. V., Karpovskyi, V. I., Danchuk, O. V., & Zhurenko, O. V. (2018). Vplyv typu vyshchoi nervovoi diialnosti na aktyvnist superoksyddysmutazy ta vmist kuprumu i tsynku v krovi koriv. Biolohiia tvaryn: naukovo-teoretychnyi zhurnal, 2(4), 55–60. doi: 10.31210/visnyk2019.04.26 (in Ukrainian).

Torres, M. A., Ravagnani, G. M., & Leal, D. F. (2016). Seminal plasma arising from the whole boar sperm-rich fraction increases the stability of sperm mem-brane after thawing. American Society of Animal Sci-ence, 94, 1906–1912. doi: 10.2527/jas.2016-0293.

Trokoz, V. O., & Shesterynska, V. V. (2017). Osoblyvosti obminu vuhlevodiv u svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti: Monohrafiia. Kyiv: Ekspo-druk (in Ukrainian).

Usenko, S. O., Shostia, A. M., Stoianovskyi, V. H., Birta, H. O., Kuzmenko, L. M., & Slynko, V. H. (2020). Prooksydantno-antyoksydantnyi homeostaz v inkubovanii spermi knuriv-plidnykiv pry zghodovuvanni laktativ mikroelementiv. Naukovi dopovidi NUBiP, 29(84). doi: 10.31548/dopovidi2020.02.017 (in Ukrainian).

Abstract views: 117
PDF Downloads: 107
Published
2020-09-21
How to Cite
Stoianovskyi, V., Usenko, S., Shostya, A., Sokolenko, V., Yudina, K., & Birta, G. (2020). Prooxidant-antioxidant homeostasis in boars depending on the types of higher nervous activity. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 22(93), 3-9. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9301