Polygenic hereditary traits of young pigs and their association with the melanocortin receptor gene – 4 (MC4R)


Keywords: young pigs, genealogical line, genotype, fattening and meat qualities, correlation coefficient, economic efficiency, variability

Abstract

The article presents the results of studies of fattening and meat qualities of young pigs of different genealogical lines of large white breed and genotypes by the gene of melanocortin receptor – 4 (MC4R). The research was conducted in “Druzhba-Kaznacheyivka” LLC, the genetics laboratory of the Institute of Pig Breeding and APV NAAS and the animal husbandry laboratory of the State Institution Institute of Grain Crops NAAS. The work was performed according to the research program of NAAS №30 “Innovative technologies of breeding, industrial and organic production of pig products” (“Pig Breeding”). DNA-typing of the melanocortin-4 receptor gene (MC4R) was performed by Kim K., Larsen N., Short T. et al. (2000). Evaluation of young pigs for fattening and meat qualities was carried out taking into account the following quantitative characteristics: the average daily increase in live weight during the period of control fattening, g; age of live weight 100 kg, days; fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm; the length of the cooled carcass cm; the length of the bacon half of the cooled half-carcass, cm. The length of the cooled carcass was measured with a measuring tape from the edge of the fusion of the pubic bones to the anterior surface of the first cervical vertebra; the length of the bacon half of the cooled half-carcass - from the anterior edge of the pubic bone to the middle of the anterior edge of the first rib (Berezovsky, Khatko, 2005). Conditions for feeding and keeping young pigs of the experimental groups were identical and complied with zootechnical standards. Economic efficiency of use of animals of various genotypes (МС4RАА, МС4RАG) and biometric processing of the received data (Lakin, 1990). calculated according to generally accepted methods. It is established that young pigs of large white breed of controlled population at the age of reaching live weight of 100 kg exceed the minimum requirements of the elite class by 6.73, fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae – 30.84, length of chilled carcass – 3.52 %. Significant difference between animals of different genotypes by melanocortin 4 receptor gene (МС4RАА, МС4RАG) was established by the average daily gain of live weight during the control period of fattening, the age of reaching live weight of 100 kg, fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, length half of the cooled half-carcass and a complex index of fattening and meat qualities (B. Tyler's index). Young pigs of large white breed line Kotilo UA 8819347 outperformed peers line Azuro UA 8800557 on average daily live weight gain during the control period of fattening by 5.29%, the age of 100 kg live weight – 3.29 %, fat thickness at the level of 6–7 breasts vertebrae – 7.14 %. The longer length of chilled carcass (by 1.13 %) and the length of bacon half of chilled half carcass (by 2.68 %) were characterized by animals of Azuro UA 8800557. The correlation coefficient between fattening and meat qualities in young pigs of large white breed of the controlled herd varies ranging from –0.865 (tr = 22.26, P < 0.001) to +0.913 (tr = 35.43, P < 0.001). The maximum increase in additional products was obtained from young pigs of the МС4RАG genotype (+2.57 %) and the genealogical line Kotilo UA 8819347 (+4.86 %), and its cost is +694.26 – 1312.88 UAH/head. in accordance.

References

Balatskyі, V. M., Ovsyanyk, T. V., & Korinnyі, S. M. (2008). Asotsiatsiyi heniv u populyatsiyi svyney velykoyi biloyi porody anhliyskoyi selektsiyi. Svynarstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk, 56, 41–45 (in Ukrainian).

Berezovskyy, M. D., & Khatko, I. V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv. Suchasni metodyky doslidzhenʹ u svynarstvi. Poltava, 32–37 (in Ukrainian).

Instruktsiya z bonituvannya svyney; Instruktsiya z vedennya pleminnoho obliku u svynarstvi (2003). Kyyiv: “Kyyivsʹkyy universytet” (in Ukrainian).

Kapelański, W., Eckert, R., Jankowiak, H. et al. (2013). Polymorphism of ESR, FSHß, RBP4, PRL, OPN genes and their influence on morphometric traits of gilt reproductive tract before sexual maturity. Acta Vet. Brno, 82(4), 369–374. doi: 10.2754/avb201382040369.

Khalak, V. I., Cherniavskyi, S. E., Ylchenko, M. A., Petulko, P. V., & Horchanok, A. V. (2019). Bio-khimicheskiye pokazateli syvorotki krovi i ikh svyaz' s otkormochnymi i myasnymi kachestvami molod-nyaka sviney raznykh genotipov po SNP c.1426 g>a gena retseptoru melanokortina 4 (Mc4r) Bio-tekhnologiya: dostizheniya i perspektivy razvitiya: sb. materialov IV Mezhdunar. nauchn.– prakt. konf. UO Polesskiy gosudarstvennyy universitet (g. Pinsk, 20–22 noyabrya 2019 g.). Pinsk, 38–41. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41405800 (in Russian).

Khalak, V. I., Gutyj, B. V., & Stadnits’ka, O. I. (2019). Feeding and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of formation in early ontogenesis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Ag-ricultural sciences, 21(91), 10–15. doi: 10.32718/nvlvet-a9102.

Khalak, V. I., Voloshchuk, V. M., Pocherniaiev, K. F., Smyslov, S. Yu., & Ilchenko, M. O. (2020). Pokaznyky vidtvoryuvalnoyi zdatnosti ta yikh pov-toryuvanist u svynomatok riznykh henotypiv z ura-khuvannyam polimorfizmu G.1426G>A hena MC4R Svynarstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk Instytutu svynarstva i APV NAAN, 74, 49–62. doi: 10.37143/0371-4365-2020-74-06 (in Ukrainian).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., & Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 158–161. doi: 10.15421/2020_25.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchen-ko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., & Lytvyshchen-ko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360 doi: 10.15421/2020_109.

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Lytvyshchenko, L., & Kuzmenko, L. (2020). Large White breed sows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(4), 122–126. doi: 10.15421/2020_178.

Kim, K., Larsen, N., Short, T., Plastow, G., & Rothschild, M. F. (2000). A missense variant of the porcine melanokortin 4 receptor (MC4R) gene is associated with fatness, growth, and feed intake traits. Mammalian Genome, 11(2), 131–135. doi: 10.1007/s003350010025.

Klimenko, A. I., Maksimov, A. G., Maksimov, G. V., & Lenkova, N. V. (2016). Geny-markery produktivnosti svinomatok. Selektsiya s.-kh. zhivotnykh i tekhnologiya proizvodstva produktsii zhivotnovod-stva: materialy Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. (Donskoy GAU, 17 fevralya 2016 g.). Donskoy GAU, 181–189 (in Russian).

Konoval, O. M., Konoval, O. M., & Bilek, K. (2008). Doslidzhennya polimorfizmu svyney velykoyi biloyi porody za henamy hospodarsʹko-korysnykh oznak. Naukovi dopovidi NAU, 1(9), 1–15. URL: http://nd.nubip.edu.ua/2008-1/08komevt.pdf (in Ukrainian).

Korinnyy, S. M., Pochernyayev, K. F., & Balatsʹkyy, V. M. (2005). Sherstʹ tvaryn yak zruchnyy ob’yekt vydilennya DNK dlya analizu za dopomohoyu PLR. Veterynarna biotekhnolohiya, 7, 80–83 (in Ukrainian).

Lakin, G. F. (1990). Biometriya. Moskva: Vysshaya shkola (in Russian).

Loban, N. A., & Chernov, A. S. (2009). DNK-diagnostika priznakov produktivnosti sviney. Zhivotnovodstvo Rossii. Spetsvyp. Svinovodstvo, 2(2), 23–24 (in Russian).

Loban, N. A., Vasilyuk, O. Yа., & Sheyko, I. P. (2011). Povysheniye produktivnykh kachestv sviney belo-russkoy krupnoy beloy porody s ispol'zovaniyem markernykh genov. Vestsí natsyyanal'nay akademíí navuk Belarusí, 3, 89–95. (in Russian).

Maksimov, G. V. (2016). Vliyaniye genov RYR1, ESR i N-FABR na myasnyye kachestva molodnyaka sviney. Glavnyy zootekhnik, 2, 26–32 (in Russian).

Maksimov, G. V., & Tupikin, V. V. (2009). Vliyaniye polimorfizma gena ESR na dinamiku zhivoy massy podsvinkov krupnoy beloy porody. Agrarnyy vestnik Urala, 9(63), 95–95. URL: https://cyberleninka.ru/article/ n/vliyanie-polimorfizma-gena-esr-na-dinamiku-zhivoy-massy-podsvinkov-krupnoy-beloy-porody/viewer (in Russian).

Maksimov, G. V., Maksimov, A. G., & Lenkova, N. V. (2015). Genotip svinomatok po markernym genam i ikh produktivnost'. Aktual'nyye problemy proizvod-stva svininy: materialy XXIV zasedaniya mezhvu-zovskogo koordinatsionnogo soveta po svinovodstvu (pos. Persianovskiy, 22–23 oktyabrya 2015 g). Donskoy GAU, 42–47 (in Russian).

Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya v sel'skom khozyaystve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skikh rabot, novoy tekhniki, izobreteniya, ratsionalizatorskikh predlozheniy. Moskva: VNIIPI (in Russian).

Sheyko, I. P., Loban, N. A., & Vasilyuk, O. Yа. (2005). Razrabotka metodov molekulyarnoy gennoy diagnostiki i ikh ispol'zovaniye v svinovodstve Belorussii. Vestsí Natsyyanal'nay akademíí navuk Belarusí: Seryya agrarnykh navuk, 1, 62–66 (in Russian).

Usatov, A. V., Klimenko, A. I., Azarin, K. V. et al. (2014). The relationship between heterosis and genetic distances based on SSR markers in helianthus annuus. American Journal of Agricultural and Biological Science, 9(3), 270–276. doi: 10.3844/ajabssp.2014.270.276.

Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv: avtoref. dys.. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra s.-h. nauk: spets. 06.02.01 “Rozvedennya ta selektsiya tvaryn”. Mykolayiv, 1–43 (in Ukrainian).

Abstract views: 117
PDF Downloads: 90
Published
2020-09-29
How to Cite
Khalak, V., & Gutyj, B. (2020). Polygenic hereditary traits of young pigs and their association with the melanocortin receptor gene – 4 (MC4R). Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 22(93), 84-89. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9315

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>