The economic efficiency of the use of mixed ligand complexes of Zinc, Man-ganese and Cobalt in the rations of highlyproductive cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed


Keywords: highlyproductive cows, Ukrainian Black-Spotted dairy breed, economic efficiency, mixed ligand complex.

Abstract

The research results on the cost-effectiveness of using different doses of Zinc, Manganese, and Cobalt due to their mixed ligand complexes in the feeding rations of highly productive cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation are presented. Experimental studies were conducted on five (one control and four experimental) groups of analogous cows in the conditions of the Kyiv region's ALC “Terezyne” Bila Tserkva district. The optimal dose of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt was established in previous studies, with a concentration of 1 kg of dry matter (DM) of the feed mixture (FM), mg: Zinc – 60.8; Manganese – 60.8, and Cobalt – 0.78. For the second experimental group, the concentration of these trace elements increased by 10 %, and in the 3rd, fourth, and fifth experimental groups – on the contrary, it decreased by 10 %, 20, and 30 %, respectively, compared with the control. The highest hopes of essential fat milk were in experimental cows of the 4th group and were 4791.7 kg, where due to mixed ligand complexes, the doses of Zinc and Manganese were 48.6 mg, and Cobalt – 0.62 mg per 1 kg of DM. The hopes of essential fat milk, compared with the control, in cows of the second experimental group, was higher by 155.2 kg, the 3rd – by 211.3 kg, the 4th – by 427.0 kg, and the fifth experimental group – by 234.6 kg. The lowest hopes of essential fat milk were in cows of the first control group. Using additives of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt in complete feed mixtures allowed profit, UAH: in the first control group – 7581.5; second experimental group – 7963.1; third – 8004.1; fourth – 8437.6 and 5th – 8119.0. The most significant profit, by UAH 856.1, or 11.29 % more than control, was obtained in the fourth experimental group of cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed. The positive effect of feeding different levels of Zinc, Manganese, and Cobalt due to their mixed ligand complexes to cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation on the indicators of economic efficiency of milk production. The best results were obtained in the fourth experimental group, whose cows were fed a feed mixture containing 1 kg of DM, mg: Zinc – 48.6; Manganese – 48.6; Cobalt – 0.62; Selenium – 0.3; Copper – 12 and Iodine – 1.1.

References

Andrijchuk, V. G., & Sas, I. S. (2017). Koncentraciya v agrarnij sferi ekonomiky: problemni aspekty. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).

Bashchenko, M. I., Boiko, O. V., Honchar, O. F., Sotnichenko, Yu. M., Tkach, Ye. F., Gavrysh, O. M., Nebylytsja, M. S., Lesyk, Ya. V., & Gutyj, B. V. (2021). The cow's calving in the selection of bull-breeder in Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 236–240. DOI: 10.15421/2021_105.

Berezivskyi, P. (2018). Ekonomichna efektyvnist skotarstva ta shliakhy yii pidvyshchennia. Lviv: Ukr. tekhnolohii (in Ukrainian).

Berezivskyj, P. S., & Bryk, G. V. (2013). Ekonomichna efektyvnist vyrobnycztva silskogospodarskoyi produkciyi v agrarnyx formuvannyax. Lviv: Liga-Pres (in Ukrainian).

Bomko, V. S., Kropyvka, Yu. H., & Bomko, L. H. (2020). Obmin Tsynku, Kobaltu i Selenu u vysokoproduktyvnykh koriv v pershi 100 dniv laktatsii za zghodovuvannia yim zmishanolihandnykh kompleksiv. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 114, 156–163. DOI: 10.32851/2226-0099.2020.114.18 (in Ukrainian).

Fedorovych, E. I., Fedorovych, V. V., Semchuk, I. Y., Fedak, N. M., Ferenents, L. V., Mazur, N. P., Bodnar, P. V., Kuziv, M. I., Fedorovych, O. V., Orihivskyi, T. V., Gutyj, B. V., Slusar, M. V., Petriv, M. D., & Fyl, S. I. (2021). Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 306–312. DOI: 10.15421/2021_115.

Goff, J. P. (2018). Invited review: Mineral absorption mechanisms, mineral interactions that affect acid–base and antioxidant status, and diet considerations to improve mineral status. Journal of Dairy Science, 101(4), 2763–2813. DOI: 10.3168/jds.2017-13112.

Ibatullin, I. I., & Holubiev, M. I. (2017). Effect of feeds containing different sources of manganese on certain carcass parameters of quail. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(79), 13–16. DOI: 10.15421/nvlvet7903.

Ilchuk, M. M. (2004). Efektyvne funktsionuvannia mo-lokoproduktovoho pidkompleksu Ukrainy. Kyiv: Nichlava (in Ukrainian).

Jarmoc, G. A., Jarmoc, L. P., & Ivanova, A. S. (2012). Obmen Nitrogena, kalcija i fosfora u korov pri pod-korme organicheskimi soedinenijami cinka i medi. Kormlenie s.-h. zhivotnyh i kormoproizvodstvo, 1, 35–39 (in Russian).

Klitsenko, H. T., Kulyk, M. F., Kosenko, M. V., & Lisov-enko, V. T. (2001). Mineralne zhyvlennia tvaryn. Ky-iv: Svit (in Ukrainian).

Kropyvka, Y., & Bomko, V. (2017). Efektivnіst' vy-korystannja premіksіv na osnovі metalohelatіv u godіvlі korіv v pershі 100 dnіv laktacіj. NV LNU vet-erynarnoj medycyny ta bіotehnologіj. Serіja: Sіl's'kogospodars'kі nauky, 19(79), 154–158. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/2799 (in Ukrainian).

Kropyvka, Yu. H., & Bomko, V. S. (2021). Rizni rivni zmishanolihandnoho kompleksu Tsynku, Manhanu y Kobaltu v hodivli vysokoproduktyvnykh koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v pershyi period laktatsii ta yikh vplyv na spozhyvannia kor-miv, produktyvnist, vidtvorni funktsii ta hematolo-hichni pokaznyky. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho insty-tutu veterynarnykh preparativ ta kormovykh do-bavok i Instytutu biolohii tvaryn, 22(1), 110–119. DOI: 10.36359/scivp.2021-22-1.12 (in Ukrainian).

Lettner, P., & Wetscherek, W. (1989). Mineralstoffe im Hunhermastfutter. Eeinsatz von Zeolith. Forder-ungsdienst, 37(5), 140–142.

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., Kondrakhin, I. P. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia. Bila Tserkva: BDAU (in Ukrainian).

Mesel-Veselyak, V. Ya. (2010). Agrarna reforma i organi-zacijno-ekonomichni transformaciyi v sil`s`komu gospodarstvi. Ekonomika APK, 4, 4–18 (in Ukraini-an).

Mylostyvyi, R., Lesnovskay, O., Karlova, L., Khmeleva, O., Кalinichenko, O., Orishchuk, O., Tsap, S., Begma, N., Cherniy, N., Gutyj, B., & Izhboldina, O. (2021). Brown Swiss cows are more heat resistant than Hol-stein cows under hot summer conditions of the conti-nental climate of Ukraine. J Anim Behav Biometeor-ol, 9(4), 2134. DOI: 10.31893/jabb.21034.

Mylostyvyi, R., Sejian, V., Izhboldina, O., Kalinichenko, O., Karlova, L., Lesnovskay, O., Begma, N., Maren-kov, O., Lykhach, V., Midyk, S., Cherniy, N., Gutyj, B., & Hoffmann, G. (2021). Changes in the Spectrum of Free Fatty Acids in Blood Serum of Dairy Cows during a Prolonged Summer Heat Wave. Animals, 11(12), 3391. DOI: 10.3390/ani11123391.

Parkhomets, M.K. (2005) Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy rozvytku molokoproduktovoho pidkompleksu v rynkovykh umovakh : monohrafiia. Ternopil: Ekonomichna dumka, 345. (in Ukrainian).

Polishchuk, T., & Bondarenko, V. (2021). Feed behavior and milk productivity in cows of different fattening. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(95), 172–180. DOI: 10.32718/nvlvet-a9526.

Sabluk, P. T., & Bojko, V. I. (2005). Ekonomika vyrob-nycztva moloka i molochnoyi produkciyi v Ukrayini. Kyiv: NNCz “IAE” (in Ukrainian).

Slivinska, L. G., Vlizlo, V. V., Shcherbatyy, A. R., Lukashchuk, B. O., Gutyj, B. V., Drach, M. P., Lychuk, M. G., Maksymovych, I. A., Leno, M. I., Rusyn, V. I., Chernushkin, B. O., Fedorovych, V. L., Zinko, H. O., Prystupa, O. I., & Yaremchuk, V. Y. (2021). Influence of heavy metals on metabolic processes in cows. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 284–291. DOI: 10.15421/2021_112.

Slivinska, L. G., Shcherbatyy, A. R., Lukashchuk, B. O., & Gutyj, B. V. (2020). The state of antioxidant protec-tion system in cows under the influence of heavy metals. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 237–242. DOI: 10.15421/022035.

Suprun, O. M. (2011). Ekonomichne rehuliuvannia ah-rarnoho vyrobnytstva: monohrafiia. Kyiv: NNTs “In-t ahrar. ekonomiky” (in Ukrainian).

Vasylchenko, O. M. (2018). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva moloka v silskohospodarskykh pidpry-iemstvakh. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi univer-sytet. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho univer-sytetu “Ekonomichna dumka”, 28(2), 110–118 (in Ukrainian).

Abstract views: 2
PDF Downloads: 0
Published
2022-05-07
How to Cite
Kropyvka, Y., Bomko, V., & Kropyvka, S. (2022). The economic efficiency of the use of mixed ligand complexes of Zinc, Man-ganese and Cobalt in the rations of highlyproductive cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 24(96), 113-117. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9615