FORMATION OF STRATEGIC PRIORITIES OF REGULATION AND MANAGEMENT OF STABILITY OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF ECONOMIC SYSTEMS


  • O. V. Kindrat Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
Keywords: priorities, stability of financial and economic conditions, economic system, government regulation, management, analysis, methods, tools, conception

Abstract

We study the policy priorities of state regulation and control of stability of financial and economic condition of the woodworking and pulp and paper industry of Ukraine, one of the few that has its own internal raw material and labor resources; has great prospects. Analyzed a number of measures that need to implement a state that will effectively raise capital and develop businesses in the industry. Special attention is paid to the methods and tools of state regulation and control. Set terms that will allow to improve the development of the analysable industry.

 

Author Biography

O. V. Kindrat, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
Ph. D. in Economic Sciences, assistant

References

Gamalij, V. F. Metodyka ocinky ta analizu dynamiky finansovogo stanu pidpryjemstv / V. F. Gamalij, M. M. Zagreba // Biznes Inform . – 2012. – №4. (in Ukrainian).

Goncharenko, O. M. Doslidzhennja faktoriv, shho vplyvajut' na stijkist' rozvytku pidpryjemstva / O. M. Goncharenko // Visnyk social'no-ekonomichnyh doslidzhen'. Zbirnyk naukovyh prac' Odes'kogo derzhavnogo ekonomichnogo universytetu. – 2010. – № 40. – S. 36–40. (in Ukrainian).

Eleckih, S. Ja. Upravlenie finansovoj ustojchivost'ju predprijatija: teorija i metodologija: Monografija / S. Ja. Eleckih. – Kramatorsk: DGMA, 2010. – 180s. (in Russian).

Zarubins'kyj, V. M. Finansove upravlinnja pidpryjemstvom : pryncypy, metody ta instrumenty / V. M. Zarubins'kyj, M. I. Dem'janov, Je. Ja. Kushlyk , I. V. Semerenko // Aktual'ni problemy ekonomiky . – 2009. – № 1 (91). – S. 171–175. (in Ukrainian).

Zajukova, M. S.Teorija finansovoi' stijkosti pidpryjemstva: [monografija] / M. S. Zajukova, O. V. Moroz, O. O. Moroz ta in.; za red. M. S. Zajukovoi'. – Vinnycja : Universum, 2004. – 155 s. (in Ukrainian).

Naumova, L. Ju. Finansova stijkist' pidpryjemstv ta i'i' zabezpechennja v transformacijnij ekonomici Ukrai'ny: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08 – groshi, finansy i kredyt / L. Ju. Naumova. – DVNZ «Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Get'mana», 2008. – 18s. (in Ukrainian).

Plysa, V. J. Strategija zabezpechennja finansovoi' stijkosti sub’jektiv gospodarjuvannja v ekonomici Ukrai'ny: [monografija] / V. J. Plysa, I. I. Pryjmak. – L'viv : Vydavnyctvo N.N.VK «ATB», 2009. – 144 s. (in Ukrainian).

Fedoruk, O. V. Metodychni osnovy diagnostyky imovirnosti bankrutstva pidpryjemstva: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy / O. V. Fedoruk. – Nacional'nyj transportnyj universytet, 2011. – 20 s. (in Ukrainian).

Abstract views: 14
PDF Downloads: 6
Published
2015-03-05
How to Cite
Kindrat, O. V. (2015). FORMATION OF STRATEGIC PRIORITIES OF REGULATION AND MANAGEMENT OF STABILITY OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF ECONOMIC SYSTEMS. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences, 17(4), 238-242. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/economy/article/view/3376
Section
Economic efficiency of production and agricultural products alteration