The prevention of liver disease in laying hens


  • V.Y. Dunets Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
  • L.G. Slivinska Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
Keywords: poultry, metabolism, metabolic diseases, liver, liver disease, degeneration, hepatosis, laboratory diagnosis, prevention, hepatoprotectors

Abstract

The article gives brief statistics of state poultry industry in Ukraine, its importance in the market of the country and problematics. The most common pathologies of non-contagious etiology in poultry associated with impaired metabolism are examined in the article. The data on age features of metabolism, level of metabolic processes and critical physiological and technological periods in laying hen sis shown. The greatest load takes over the liver, which is directly or indirectly involved in all metabolic and functional changes of hepatocytes cause a breach in the systems of organs and in organism as a whole. The analysis of scientific literature and numerous studies in recent years shows that the disease of the liver (hepatosis or dystrophy of hepatocytes, hepatitis and cirrhosis) are very common among poultry and are composed from 5.0 to 50.8% of all non-communicable diseases. A feature of these diseases is hidden (subclinical) course, which complicates their timely diagnosis and effective prevention. One direction solution to the problem is to normalize metabolic processes in the body and morpho-functional state of the liver is to use hepatoprotectors. It is established that the group of these medications in recent years, acquired widespread adoption due to the intensive rearing of poultry and for protection their organism against unfavorable external and internal environment. Hepatoprotectors, improving metabolism in the liver, provide intensive growth, development and high productivity of poultry. The selection studies of physiological period of laying hens for using hepatoprotectors in the prevention of liver diseases is required, in particular hepatosis for conducting clinical examination of how the system measures to prevent metabolic diseases of poultry. It is necessary to improve methods of early diagnosis the dysfunction of the liver and use effective methods of correction of metabolic processes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akulov, A.V., Aatenko, V.M., Bessarov, V.M. (1978). Patologoanatomycheskaja dyagnostyka boleznej ptyc. M.: «Kolos», 377–378 (in Russian).

Bogomolova, R.A. (2006). Stymuljator dlja kur. Ptyca y ptyceprodukty. 5, 16–20 (in Russian).

Bessarov, B.F., Mel'nykova, Y.Y., Sushkova, N.K., Sadchykova, S.Ju. (2009). Bolezny ptyc [uchebnoe posobye, 2–e yzdanye]. SPb.:Lan' (in Russian).

German, V.V., Pavlenko, M.S., Demydenko, V.M. (2002). Metodychni vkazivky po serologichnomu monitoryngu v ptahivnyctvi. Kyi'v (in Ukrainian).

Gorzhejev, V.M. (2014). Problemy zabezpechennja veterynarnogo blagopoluchchja tvarynnyctva. Nauk. visnyk vet. medycyny: zb. nauk. prac'. Bila Cerkva. 13(108), 5–9 (in Ukrainian).

Gunchak, A.V. (2013). Metabolichni procesy ta produktyvnist' ptyci za dii' biogennyh dobavok: avtoref. dys. ... dokt. s.–g. nauk. In–t biologii' tvaryn. 33 (in Ukrainian).

Ezhkov, V.O. (2008). Klynyko–morfologycheskye osobennosty narushenyja metabolyzma u sel'skohozjajstvennyh y ekzotycheskyh ptic y korrekcyja ego kormovymy dobavkamy u kur. Avtoref. dysertacii', Moskva, 3–4 (in Russian).

Ezhkov. V.O. (2006). Osobennosty narushenyja obmena veshhestv u kur v uslovyjah promyshlennogo ptycevodstva. Mater. Mezhdunarod. NK po patofyzyologyy zhyvotnyh. S.–Pb., 57–58 (in Russian).

Hariv, M.I., Gutyj, B.V. (2016). Vplyv liposomal'nogo preparatu Butaintervit na protei'nsyntezuval'nu funkciju pechinky shhuriv za otrujennja tetrahlormetanom. Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, medycyna. 7(2), 123–126 doi:10.15421/021622 (in Ukrainian).

Kal'berg, N.A., Sadovnykov, N.V. (2010). Rol' pecheny v obmene veshhestv Efektyvne ptahivnyctvo. 10(70), 39–41 (in Russian).

Kamins'ka, M.V., Stefanyshyn, O.M., Nechaj, G.I., Borec'ka, N.I. (2014). Porivnjal'na vikova dynamika stanovlennja mikrobiocenozu slipoi' kyshky kurej ta perepeliv. Biologija tvaryn. 16(4), 50–58 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6 (1), 276-289. http://dx.doi.org/10.15421/201615

Kyryliv, B.Ja., Ratych, I.B., Gunchak, A.V., Fedorovych, Je.I. (2015). Biologichni ta metabolichni osoblyvosti riznyh vydiv sil's'kogospodars'koi' ptyci. Naukovyj visnyk L'viv. nac. un–tu vet. medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. Gzhyc'kogo. 17, 1(61), 3, 71–80 (in Ukrainian).

Kyryliv, B.Ja., Ratych, I.B. (2001). Vmist zagal'nyh lipidiv i spivvidnoshennja i'h okremyh klasiv u plazmi krovi i tkanyni pechinky kurej-nesuchok za riznoi' kil'kosti lipidiv racionu. Naukovo-tehnichnyj bjuleten' Instytutu biologii' tvaryn. 1–2, 21–26 (in Ukrainian).

Kyryliv, Ja.I., Ratych, I.B., Stojanovs'ka, G.M. (1999). Obminni procesy i produktyvnist' kurej-nesuchok v zalezhnosti vid jakosti protei'nu kormu. Naukovo-tehnichnyj bjuleten' Instytutu zemlerobstva i biologii' tvaryn. 1(3), 122–128 (in Ukrainian).

Kysciv, V.O., Gunchak, A.V., Ratych, I.B., Lisna, B.B., Sirko, Ja.M. (2014). Lipidnyj sklad tkanyn kurej jajechnogo naprjamku produktyvnosti za riznogo rivnja mineral'nyh rechovyn u i'h racioni. Naukovo–tehnichnyj bjuleten' Instytutu biologii' tvaryn i Derzhavnogo naukovo-doslidnogo kontrol'nogo instytutu vetpreparativ ta kormovyh dobavok. 15(4), 72–76 (in Ukrainian).

Kochysh, Y.Y., Petrash, M.G., Smyrnov, S.B. (2004). Ptycevodstvo. M.: Kolos (in Russian).

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of «Butaselmevit», Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 2016. 6 (2), 22–27.

Mel'nyk, A.Ju. (2015). Analiz i perspektyvy galuzi ptahivnyctva Ukrai'ny, poshyrennja ta klasyfikacija metabolichnyh hvorob sil's'kogospodars'koi' ptyci. Nauk. visnyk veterynarnoi' medycyny, 67−73 (in Ukrainian).

Mel'nyk, A.Ju. (2014). Profilaktyka gepatodystrofii' u kurchat–brojleriv z vykorystannjam preparativ Karnivet L i Vigorpol. Nauk. visnyk L'viv. nac. un–tu vet. medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. Gzhyc'kogo.16, 3(60), 1, 235–245 (in Ukrainian).

Mel'nyk, A.Ju., Levchenko, V.I., Papchenko, I.V. (2013). Metabolichni hvoroby sil's'kogospodars'koi' ptyci (klasyfikacija ta metody diagnostyky): Metodychni rekomendacii' dlja pidgotovky fahivciv OKR «magistr» – 8.110101 naprjamu «Veterynarna medycyna» ta sluhachiv Instytutu pisljadyplomnogo navchannja kerivnykiv i specialistiv veterynarnoi' medycyny. Bila Cerkva (in Ukrainian).

Nykytyn, Y.G. (2007). Gepatoprotektory: mify y real'nye vozmozhnosty. Farmateka, 13(147), 14–18 (in Russian).

Nykytyn, Ju.P., Kurylovych, A.Y., Davyshhyn, G.S. (1985). Pechen' y lypydnyj obmen. Novosybyrsk: Nauka (in Russian).

Podobed, L.Y. (2010). Proteynovoe y aminokislotnoe pitanye sel's'kohozjajstvennoj pticy: struktura, ystochnyky, optymyzacyja: 2 yzd., dop. y pererab. Dnepropetrovsk (in Russian).

Simonov, M.R., Kulyk, M.M. (2007). Zminy aktyvnosti antyoksydantnoi' systemy u kurchat krosu ISA BROWN zalezhno vid viku. Biologija tvaryn. 9(1/2), 131–135 (in Ukrainian).

Sirko, Ja.M., Kyryliv, B.Ja., Kysciv, V.O., Lisna, B.B., Galushhak, L.I. (2014) Ontogenetychni zminy vmistu kal'ciju ta fosforu v procesi rostu i rozvytku molodnjaku kurej–nesuchok. Naukovo–tehnichnyj bjuleten' Instytutu biologii' tvaryn i Derzhavnogo naukovo–doslidnogo kontrol'nogo instytutu vetpreparativ ta kormovyh dobavok. 15(2–3), 83–87 (in Ukrainian).

Sokolov, V.G., Yvannykov, S.N. (2013). Klіnіko–patomorfologіcheskіe osobennostі dyagnostіky gepatoza kur. Naukovi praci Pivdennogo filialu Nacional'nogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny «Kryms'kyj agrotehnologichnyj universytet». Ser.: Veterynarni nauky. 155, 232–237 (in Russian).

Smolynets’, I.B., Gutyj, B.V., Khariv, І.І., Petryshak, O.Y., Lytvyn, R.I. (2016). Pharmaceutical marketing: objectives and types. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 2(69), 151–154.

Trufanov, O.V. (2009). NT-2 toksyn: mikrobiologichnyj metod vyznachennja, rozpovsjudzhenist', toksychnist' ta zastosuvannja preparativ Bacillus subtilis pry NT-2 toksykozi kurej: avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Nac. akad nauk Ukrai'ny, In-t biologii' klityn. 22 (in Ukrainian).

Urbanovych, P.P., Potoc'kyj, M.K., Gevkan, I.I. (2008). Patologichna anatomija tvaryn. K.: Vetinform. Navchal'nyj posibnyk dlja pidgotovky fahivciv (in Ukrainian).

Alvarenga, R.R., Zangeronimo, M.G., Pereira, L.J., Rodrigues, P.B., Gomide, E.M. (2011). Lipoprotein metabolism in poultry. World's Poultry Science Journal. 67, 431–440.

Barylo, B., Kyryliv, Ya. (2013). Alternative energy source in the rations of broiler chickens. International Conference New trends of research in animal sciences Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli I Biologii Zwierząt. Kraków, 108.

Bedogni, G., Bellentani, S., Miglioli, L., Masutti, F., Passalacqua, M., Castiglione, A., Tiribelli, C. (2006). The Fatty Liver Index: a simple and accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC Gastroenterol. 6, 33.

Bella, D.L., Hirschberger, L.L., Kwon, L.L. (2002). Cysteine metabolism in periportal and perivenous hepatocytes: perivenous cells have greater capacity for glutathione production and taurine synthesis but not for cysteine catabolism. Amino Acids. 23, 453– 458.

Butler, E.J. (1976). Fatty liver diseases in the domestic fowl. Avian Pathology. 5(1), 1–14.

Cannell, J., Vieth, R., Umhau, J. (2006). Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiology and inkection. 134 (6), 1129–1140.

Kaneko, J.J., Harvey, I.W., Bruss, L.M. (1997). Clinical biochemistry of domestic animals. New York: Academic Press.

Scott, M. (2006). Echols Liver disease – diagnosis and management. DVM, Dipl. ABVP (Avian Practice) Westgate Pet and Bird Hospital Austin, TX. The North American Veterinary Confarence. Orlando, Florida, 1551–1554.

Neill, A.R., Reichmann, K.G., Connor, J.K. (1977). Biochemical, physiological and production indices related to fat metabolism in the laying fowl at various stages of physiological development. British Poultry Science. 18, 315–324.

Supartika, I.K.E., Toussaint, M.J.M., Gruys, E. (2006). Avian hepatic granuloma. Veterinary Quarterly. 28(3), 82–89.

Abstract views: 229
PDF Downloads: 840
Published
2017-02-02
How to Cite
Dunets, V., & Slivinska, L. (2017). The prevention of liver disease in laying hens. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(73), 55-60. https://doi.org/10.15421/nvlvet7312