Hematological and biochemical parameters of the blood sports horses of ukrainian riding and trakenskoye breeds


  • N.V. Chernyi
  • O.S. Machula
  • A.O. Krylova
  • P.P. Antonenko
  • V.V. Voronyak
Keywords: ukrainian riding breed, trakehen breed, morphological composition of blood, glucose, lactic acid, acid capacity of blood

Abstract

The article presents the results of studies of the morphological composition and biochemical indices of the blood of sports horses of the Ukrainian riding and trakehner breed. The aim of the work was to study the physical loads on the hematologic indices, by which it is possible to judge the level of training and, accordingly, the loads performed on the clinical and physiological condition of horses. The research task consisted of determining the effect of training (before and after) on the morphological composition of the blood, clarifying the changes in the biochemical composition of the serum (glucose, reserve alkalinity and lactic acid) in horses of these breeds of 6 years of age. The horses were kept in the same conditions of microclimate, feeding and maintenance. Evaluation of the clinical state of animals was carried out according to the composition of the leukocyte formula: the number of erythrocytes, leukocytes, lymphocytes, monocytes, neutrophils, platelets and hemoglobin content, and biochemical parameters according to methods of research common in veterinary medicine.
The results of the studies showed that after intensive training in horses, the level of hemoglobin increases by – 12.5%, in traken - by 3.8% (P < 0.05), what causes the response of the body to hypoxia, due to less adaptation to stressful Impacts. This is confirmed by an increase in the number of red blood cells after loading – 13.1%, neutrophils by 3.3%, lymphocytes by 7.8% (P < 0.05). The level of glucose provides 55% of the energy requirement of the body, in the case of the trakehner breed, after the load, it decreased by 4.5%, in the OHR by 17.2% (P < 0.05), which indicates the absence of negative effects on the physiological condition of the horses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Veremey, E.I. (2010). Profilaktika zabolevaniy myshts u sportivnykh loshadey. Akt. problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva. Gorki. 13, 2, 307–315 (in Russian).

Volkov, D.А. (1991). Ukrainskiye verkhovyye loshadi. Konevodstvo i konnyy sport. 3, 11–13 (in Russian).

Golikov, A.N. (1991). Fiziologiya s.-kh. Zhivotnykh. -3-e izd., pererabot. I dopolnen (in Russian).

Gorbunova, N.D. (2007). Rol' mikroelementov v ratsionakh sportivnikh loshadey. Konevodstvo konniy sport. 1, 31 (in Russian).

Daylidenkо, V.I. (2009). Potrebnost' loshadey v biologicheski aktivnykh veshchestvakh [obzor literatury]. Veterinariya s.-kh zhivotnikh. 12, 4–12 (in Russian).

Kozlov, S.A., Zinov'yeva, S.A., Markin, S.S. (2008). Rezul'tativnost' ippodromnykh ispytaniy risistykh loshadey raznikh tipov vysshey nervnoy deyatel'nosti. Selektisionno- tekhnologicheskiye aspekti povisheniya produktivnosti s.-kh v sovremennykh usloviyakh agrarnogo proizvodstva: Mat. mizh. nauch. konf, posvyashchennoy 25-letiyu kafedry chastnoy zootekhniy, tekhnologii proizvodstva i pererabotki produktsii zhivotnovodstva Bryans'ka GSKhA. Bryans'k, 139–142 (in Russian).

Leonova, M.A. (1972). Otsenka stepeni trenirovannosti risistykh loshadey po kompleksu fiziologicheskikh pokazateley. Trenirovka risistykh I verkhovykh loshadey. 26(2), 122–127 (in Russian).

Kondrakhin, I.P. (2004). Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki: spravochnik (in Russian).

Orbets, V.A., Orlova, N.E., Sapozhnikov, O.G. (2009). Dinamika gematologicheskikh pokazateley u konkurnykh loshadey pod deystviyem stressa. Tr. Kubanskogo GAU : seriya Veterinarna nauka. 1(2), 307–309 (in Russian).

Petrov, A.V. (2011). Vliyaniye kompleksa mikroelementov na produktivnost s. kh zhivotnykh. Veterinariya i kormleniye. 1, 20–21 (in Russian).

Sokolova, G.A., Popadyuk, S.S. (2010). Kombinasionnaya sposobnost' liniy i simeystv loshadey UVP po kazatelyam robotosposobnosti. Akt. Problem intensivnogo razvitiya / zhivotnovodstva : Sb. nauch. trud. Gorki. 13(2), 110–116 (in Russian).

Abstract views: 134
PDF Downloads: 186
Published
2017-01-17
How to Cite
Chernyi, N., Machula, O., Krylova, A., Antonenko, P., & Voronyak, V. (2017). Hematological and biochemical parameters of the blood sports horses of ukrainian riding and trakenskoye breeds. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(73), 118-121. https://doi.org/10.15421/nvlvet7324