Current trends in the pharmaceutical market for vaccines for poultry in Ukraine


  • I.M. Derkach National University of life and environmental sciences of Ukraine
Keywords: veterynary pharmacy, maker, production, article, import, immunological drug, vaccine, bird

Abstract

The aim for this work was to study the modern trends of the national market of immunological medicine that are registered in Ukraine in pharmaceutical market for pountry. By analyzing literary and other information sources we maid an analysing comparison in the market of immunological medicine for pountry.
In article analysis of national pharmaceutical market of vaccines for pountry is presented, their manufacturers, the main trends of his development in 2015–2017. It is installed that he makes 37% of the market of immunologic medicine and by 88% it is supplied by import goods, mainly, such manufacturers, as Intervet Interneshnl (Netherlands Kingdom) – 15%, Loman Animal Khels Interneshnl (USA) – 12%, Merial (France) – 10%.
Pharmaceutical production of national manufacturers of BIOTESTLAB and Beat-test-laboratory fills in the market of vaccines for pountry by 5% that on the market of national goods accounts for 43%. It was established that It is presented vaccines against 26 pathogents. The largest amount of vaccines presented against disease Newcastle (22%), disease Gamboro (14%) and infectious bronchitis (13%).
Vaccines are produced in the form of suspensions, emulsions, solutions for diferents species of pountry and separately for hens.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ghavryljuk, O.Gh. (2007). Innovacijni procesy u vyrobnyctvi veterynarnykh preparativ. Ekonomika APK. 12, 92–97 (in Ukrainian).

Bushujeva, I.V. (2013). Marketynghovi doslidzhennja rozvytku rynku veterynarnykh preparativ ta oblasti veterynarnoji farmaciji. Zaporizjkyj medychnyj zhurnal. 3(78), 90–93 (in Ukrainian).

Ghajdamaka, A. (2009). Myrovoj rіnok veterynarnіkh preparatov. Suchasna veterynarna medycyna. 5, 40 (in Ukrainian).

Smolynets’, I.B., Gutyj, B.V., Khariv, І.І., Petryshak, O.Y., Lytvyn, R.I. (2016). Pharmaceutical marketing: objectives and types. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2(69), 151–154. doi:10.15421/nvlvet6929

Olenych, I.R., Hariv, I.I., Gutyj, B.V. (2012). Osoblyvosti segmentuvannja rynku veterynarnyh preparativ. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 14, 1(2), 113–116 (in Ukrainian).

Olenych, I.R., Grymak, O.Ja., Gutyj, B.V., Hariv, I.I., Smolynec', I.B. (2013). Sutnist' i cili mizhnarodnogo farmacevtychnogo marketyngu. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo naciona–l'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 15, 1(5), 127–132 (in Ukrainian).

Olenych, I.R., Dushka, V. I., Myhajlovs'kyj, V.I., Hariv, I.I., Seniv, R.V., Gutyj, B.V. (2011). Suchasna polityka zbutu v zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti farmacevtychnyh pidpryjemstv. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 13, 1(1), 444–447 (in Ukrainian).

Olenych, I.R., Gutyj, B.V., Hariv, I.I., Shybun'ko, V.V. (2012). Formuvannja kompleksu marketyngu vitchyznjanogo vyrobnyka veterynarnyh preparativ. Naukovyj visnyk L'viv–s'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 14, 1(2) (in Ukrainian).

Intervet [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.intervet.com/.

Zarejestrovani veterynarni preparaty, kormovi dobavky, ghotovi kormy ta premiksy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://vet.gov.ua/node/888.

Abstract views: 139
PDF Downloads: 132
Published
2017-01-18
How to Cite
Derkach, I. (2017). Current trends in the pharmaceutical market for vaccines for poultry in Ukraine. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(73), 136-139. https://doi.org/10.15421/nvlvet7328