State of hemopoesis in dairy cows for the prophylaxis of microelements insufficiency


  • Y.M. Koltun Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
  • V.I. Rusyn Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
Keywords: dairy cows, trace elements, deficiency, hemopoesis, oligochromemia, hypochromic microcytaric anemia, prevention, chelate compounds of trace elements

Abstract

These results of hematological studies in dairy cows for the prophylaxis microelements insufficiency by inorganic and organic compounds of scarce micronutrients. The purpose of our research was to investigate the impact of inorganic and organic compounds of trace elements on the state of hemopoesis in dairy cows for the prophylaxis microelement insufficiency. The material for the research was the blood of experimental animals, where was determined: the number of erythrocytes, white blood cells, platelets, hemoglobin, the value of hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), the average content of hemoglobin in erythrocyte (ICSU). The given indicators were determined on an automatic hematology analyzer type «Mythic 18 vet» (Switzerland). According to the results of hematological studies in clinically sick animals it was set oligochromemia, decrease in hematocrit values against the background of a sufficient number of erythrocytes, that helped to reduce the MCH and MCV, and also ICSU growth. These changes of hemopoesis indicate the development of hypochromic microcytaric anemia. Application of basic diet of organic and inorganic compounds of scarce microelements in the composition of feed to clinically sick dairy cows promoted the normalization of hemopoesis. It was established a better therapeutic effect in animals of second experimental group, which were fed with chelated compound of scarce microelements in the form of methionates and lysinates. At the end of the experiment, in the blood of animals of the second experimental group, was set up probable increase in a hemoglobin content, hematocrit values, МСН та MCV, and also decrease of ICSU, indicating a recovery of hemopoesis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beattic, J.H., Avenell, J.H. (1992). Trace element nutrition and bone metabolism. Nutr. Res. Cambriolge. 5, 167–188.

Boikiv, D.P., Svystun, Yu.D., Fartushok, N.V. (2001). Mikroelementy: dosiahnennia i perspektyvy. Eksperymentalna klinichna fiziolohiia ta biokhimiia. 2, 124–128 (in Ukrainian).

Klitsenko, H.T., Kulyk, M.F., Kosenko, M.V. (2001). Mineralne zhyvlennia tvaryn. K. (in Ukrainian).

Sudakov, M.O., Bereza, V.I., Pohurskyi I.H. (1995). Mikroelementozy u silskohospodarskykh tvaryn na Ukraini. Mater. nauk. – vyrob. konf. «Aktualni pytannia veterynarnoi medytsyny». K., 124–125 (in Ukrainian).

Doletskyi, S. (2007). Stan mineralnoho obminu v orhanizmi laktuiuchykh koriv zakhidnoi heokhimichnoi zony Ukrainy. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 8, 25–28 (in Ukrainian).

Hryhorieva, H.S., Kyrychok, L.M., Konakhovych, N.F. (1998). Kompleksoutvorennia yak sposib pidvyshchennia neshkidlyvosti spoluk mikroelementiv. Sovremennyie problemy toksykolohii. 1, 21–23 (in Ukrainian).

Kuznetsov, S.H. (1991). Biolohicheskaia dostupnost mineralnykh veshchestv dlia zhivotnykh iz kormodobavok y khimicheskikh soiedinienii. Selskokhoziaistvennaia biolohiia. 6, 150–160 (in Russian).

Genseh, A.L. (1991). Amino acid Chelates: their mechanism of action and key aspects of preparations. Journal Appel. Nutrit. 31 (24), 36.

Gutyj, B.V., Hufriy, D.F., Hunchak, V.M., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., Huberuk, V.О. (2016). The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 18, 3(70), 67-70 doi: http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet7015

Melnychenko, O.M., Herasymenko, V.H. (1994). Oderzhannia khelatokompleksnykh spoluk biohennykh metaliv z metoiu vykorystannia yikh u tvarynnytstvi. Nauk.-prak. konf. «Vcheni Bilotserkivskoho derzhavnoho silskohospodarskoho instytutu». Tezy dop. Bila Tserkva, 154 (in Ukrainian).

Markiv, A.M. (1999). Vplyv khelativ deiakykh mikroelementiv na fiziolohichnyi stan sukhostiinykh koriv ta yikh teliat: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. veter. nauk. Lviv, 19 (in Ukrainian).

Olson, P.A. Brink, D.R., Hickok, D.T. (1999). Effects of supplementation of organic and inorganic combinations of copper, cobalt, manganese, and zinc above nutrient requirement levels onpostpartum two-year-old cows. Journal of Animal Science. 77 (3), 522–532.

Kravtsiv, R.Yo., Usachenko, L.M., Kovaliv, L.M. (2008). Vplyv defitsytnykh mikroelementiv u formi mineralnykh solei abo khelatnykh spoluk (metionativ) na orhanizm tvaryn ta yikhni produktyvni yakosti. Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. S.Z. Gzhytskoho. Lviv, 10 (4), 119–126 (in Ukrainian).

Slivinska, L. (2008). Vmist kobaltu i midi v krovi ta stan erytrotsytopoezu za anemii u Zakhidnomu rehioni Ukrainy pry zastosuvanni preparatu “MIKROLAKT”. Silskyi hospodar. 11–12, 31–34 (in Ukrainian).

Bereza, V.I., Holopura, S.I., Tsvilikhovskyi, M.I. (2010). Zastosuvannia tvarynam khelatnykh spoluk biohennykh mikroelementiv z profilaktychnoiu i likuvalnoiu metoiu. Zb. nauk. prats KHDZA. Kharkiv. 22 (2), 1, 211–215 (in Ukrainian).

Koltun, Yе.M., Rusyn, V.I. (2016). Kliniko-biokhimichnyi status diinykh koriv PAF «Nefedivske» Kamyanets-Podilskoho raionu Khmelnytskoi oblasti. Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. S.Z. Gzhytskoho. Lviv. 18, 3 (71), 37–40 (in Ukrainian).

Abstract views: 127
PDF Downloads: 88
Published
2017-03-16
How to Cite
Koltun, Y., & Rusyn, V. (2017). State of hemopoesis in dairy cows for the prophylaxis of microelements insufficiency. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 41-44. https://doi.org/10.15421/nvlvet7710