The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment


  • V. Vischur Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies
  • V. Velychko State Scientific–Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
  • O. Hentosh
  • B. Gutyj Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies
Keywords: veterinary drugs, feed additives, environment, recycling

Abstract

Considering the requirements of the European Union for the quality and safety of veterinary drugs, feed and fodder additives and contamination of the environment with waste production, topical issue is the waste of utilization veterinary products of not quality: veterinary drugs and feed additives. Conducted analysis of waste utilization methods of veterinary drugs, feed and fodder additives will help manufacturers of veterinary products to use such methods of destruction of defective raw materials and drugs, which increase the culture of production and promote the fight for the health of animals and poultry, and therefore are safe for human health, is practical and economically feasible, not causing the environmental damage, make it possible to destroy the waste to the extent of their education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zakon Ukrainy «Pro veterynarnu medytsynu» vid 25.06.1992 r. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti» vid 28.12.2007 r. 241 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vyluchennia z obihu, pererobku, utylizatsiiu, znyshchennia abo podalshe vykorystannia neiakis-noi abo nebezpechnoi produktsii» vid 15.05.2003 r. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vidkhody» (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha» (in Ukrainian).

DSTU 2195-1999 (HOST 17.9.0.2-1999). Okhorona pryrody. Povodzhennia z vidkhodamy. Tekhnichnyi pasport vid-khodu. Sklad, vmist, vyklad i pravyla vnesennia zmin (in Ukrainian).

GOST 17.2.3.02-78. Ohrana prirody. Atmosfera. Pravila ustanovlenija dopustimyh vybrosov vrednyh veshhestv promyshlennymi predprijatijami (in Russian).

SanPiN 42-128-4690-88. Sanitarnye pravila soderzhanija territorij naseljonnyh mest (in Russian).

DSP 201-97. Derzhavni sanitarni pravyla okhorony atmosfernoho povitria naselenykh mist (vid zabrudnennia khimichnymy ta biolohichnymy rechovynamy) (in Ukrainian).

Pravyla provedennia utylizatsii ta znyshchennia neiakisnykh likarskykh zasobiv, shcho zatverdzheni Nakazom MOZ Ukrainy vid 08.07.2004 r. № 349 (in Ukrainian).

Abstract views: 155
PDF Downloads: 112
Published
2017-03-15
How to Cite
Vischur, V., Velychko, V., Hentosh, O., & Gutyj, B. (2017). The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 60-62. https://doi.org/10.15421/nvlvet7714