Metabolism macroelements in foals for hypercalcitoninemia


  • O. Bodiako
  • V. Golovakha
  • M. Tyshkivskyi
  • A. Shcherbatyi
Keywords: foals, calcitonin, hypercalcitoninemia, hypocalcemia, calcium, phosphorus, magnesium, total and ionized calcium, the macroelements

Abstract

The changes of calcium, phosphorus, magnesium foals for hypercalcitoninemia was studied. In the first months of life calcium metabolism were altered. During the first month of life the majority of foals (85.7 percent) is hypocalcemia. Obviously, it is physiological, because in this period of life calcitonin promotes in osteocytes inhibition of enzymes that break down bone tissue to ensure the consolidation of the skeleton. In later life foals for hypercalcitoninemia hypocalcemia was observed less in one - and two-month old she was found in 57.1% of the foals; in three - to five-month old – at 42.9%. In the six-month old foals, values of total calcium in blood serum were within the physiological range (2.15–of 2.63 mmol/l). Relatively ionized calcium, its content in foals for hypercalcitoninemia was practically the same during the whole period of studies (0.96 ± 0.019 mmol/l in first day of life – 1.0 ± 0.014 mmol/l at six months of age). The proportion of the ionized form of macroelements to total calcium was stable and ranged from 48.8 per cent after the birth to 47.0% in 5 months old. Only six-month foals she was the lowest and amounted to 43.0% of the content of total calcium in serum. The other macroelements – phosphorus and magnesium in foals with hypercalcitoninemia were not significantly different from animals with physiological quantities of the hormone. In particular, the content of phosphorus, regardless of age, almost all animals were within the range of 0.9 to 1.18 mmol/l (only in some animal figures were less – 0.81–0.76 mmol/l). The content of magnesium in the blood serum of foals with hypercalcitoninemia was in the range of 0.91 – of 1.16 mmol/l.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pobihun, N.H., Yemelianenko, I.V. (2014). Dynamika zmin kaltsii-fosfornoho obminu ta stanu kistkovoi tkanyny za umov znyzhenoi funktsii shchytopodibnoi zalozy ta khronichnoho stresu. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 1, 84–88 (in Ukrainian).

Kishkun, A.A. (2014). Biohimicheskie issledovaniya v klinicheskoy praktike: Rukovodstvo dlya vrachey (in Russian).

Levchenko, V.I., Vlizlo, V.V., Kondrakhin, I.P. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Kondrahin, I.P., Levchenko, V.I. (2005). Diagnostika i terapiya vnutrennih bolezney zhivotnyih. M. (in Russian).

Levchenko, V.I., Dubin, O.M. (2007). Osoblyvosti diahnostyky patolohii fosforno-kaltsiievoho obminu u molodniaku na vidhodivli. Visnyk Bilotserkiv. derzh. ahrar. un-tu: zb. nauk. prats. Bila Tserkva. 48, 56–61 (in Ukrainian).

Poroshynskyi, V.V. (2009). Fosforno-kaltsiievyi i mahniievyi status importovanykh netelei holshtynskoi porody. Nauk. visnyk vet. medytsyny. Bila Tserkva. 62, 71–75 (in Ukrainian).

Petrenko, O.S. (2010). Klinichno-biokhimichnyi status vysokoproduktyvnykh koriv za porushen fosforno-kaltsiievoho obminu. Nauk. visnyk vet. medytsyny: zb. nauk. prats. Bila Tserkva. 2(73), 56–60 (in Ukrainian).

Levchenko, V.I., Petrenko, O.S. (2010). Dynamika zmin pokaznykiv fosforno-kaltsiievoho obminu u koriv ta yikh diahnostychna informatyvnist za patolohii. Nauk. visnyk vet. medytsyny: zb. nauk. prats. Bila Tserkva. 5(78), 90–96 (in Ukrainian).

Bolliger, A., Graham, P., Richard, V. (2002). Detection of parathyroid hormone-related protein in cats with humeral hypercalcemia of malignancy. Vet. Clin. Patol. 31, 3–8.

Khanna, C., Lund, E., Raffe, M. (1998). Hypomagnesemia in 188 dogs: A hospital population-based prevalence study. J. Vet. Intern. Med. 12, 304–309.

Yatusevich, A.I., Belko, A.A. (2013). Bolezni ovets i koz: prakticheskoe posobie; pod obsch. red. A.I. Yatusevicha, R.G. Kuzmicha. Vitebsk (in Russian).

Bauer, J.E., Harvey, J.W., Asquith, R.L. (1984). Clinical chemistry values of foals during the first years of life. Equine Vet. J. 16, 361–363.

Dart, A., Snyder, J., Spier, S. (1992). Ionized calcium concentration in horses with surgically managed gastrointestinal disease: 147 cases (1988–1990). J. Am. Vet. Med. Assoc. 201, 1244–1248.

Bodiako, O.I., Holovakha, V.I., Sliusarenko, S.V. (2015). Makroelementnyi status loshat. Zb. nauk. prats «Naukovyi visnyk veterynarnoi medytsyny». Bila Tserkva. 1, 14–18 (in Ukrainian).

Holovakha, V.I., Bodiako, O.I. (2015). Makroelementnyi status kobyl ukrainskoi verkhovoi porody. Nauk. visnyk Lviv. natsional. un-tu vet. medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho. Lviv. 17, 2(62), 23–28 (in Ukrainian).

Edes, S.C., Bounous, D.I. (1999). Laboratory profiles of equine discales. Mosby, 223–225.

Clemens, T., Fagin, J. (1994). Parathyroid hormone-related protein: New insights into its normal biology. Endocrine. 2, 871–873.

Vasileva, T.G., Kochetkova, E.A. (2006). Osobennosti obmena kaltsiya i fosfora u detey rannego vozrasta. Vestnik DVO RAN. Vladivostok. 2, 91–96 (in Russian).

Avrunin, A.S., Kornilov, N.V., Ioffe, I.D., Kornilov, N.N. (2000). Formirovanie i perestroyka mineralnogo matriksa kostnoy tkani (Obzor literaturyi i sobstvennyie dannyie). Osteoporoz i osteopatii. 3, 6–9 (in Russian).

Revell, P.A. (1993). Patologiya kosti: per. s angl. M. (in Russian).

Shvarts, G. (2002). FarmakoterapIya osteoporoza. M. (in Russian).

Abstract views: 126
PDF Downloads: 68
Published
2017-03-04
How to Cite
Bodiako, O., Golovakha, V., Tyshkivskyi, M., & Shcherbatyi, A. (2017). Metabolism macroelements in foals for hypercalcitoninemia. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 80-85. https://doi.org/10.15421/nvlvet7719