The influence of the preparation «Fos-Bevit» on the content of cholesterol and the concentration of urine acid in cows' organism and the processes in their organism after natal period


  • I.B. Kobylyukh
  • Y.S. Stravskiy
  • V.Y. Stefanyk
  • Y.Y. Kostyshyn
Keywords: «Fos-Bevit», postpartum pathology, cholesterol, uric acid, service period

Abstract

The tendency of spreading postnatal complications of dairy herd in modern conditions requires the use of new tools and prevention schemes obstetric pathology in cows. The aim of the study was to explore the impact of the preparation «Fos-Bevit» on cholesterol content and the concentration of uric acid in the organism of cows and the course of their postnatal period. The experiment conducted in LLC «Agroprodservice-Invest» of Kozivskyi district, Ternopil region on cows of Ukrainian black and white dairy cattle breed. In order to design the scheme of the preparation usage with immunostimulating properties we used «Fos-Bevit» – a complex preparation of production of LLC SPC «Brovafarma» based on butafosfan and three group B vitamins (nicotinamide, folic acid, cyanocobalamin), which apply to cattle metabolic disorders, vitamin deficiency, as a stimulant and a tonic preparation to boost the body's resistance to diseases of various etiologies, improving the growth and development. Having used the preparation «Fos-Bevit» intramuscular in dose of 0,3 ml/10 kg of body mass for 1.5 day after calving in the blood of cows increases the cholesterol content by 10.69% (P ≤ 0.05) and decreases by 14.27% (P ≤ 0.05) the concentration of uric acid, which contributes to the activation of the body's antioxidant system and metabolism. The preparation «Fos-Bevit» positively influence the after born period that can be observed the decrease of service period by 75 days (Р ≤ 0,01) and decrease of the index of insemination for 0.4 item in comparison with cows of the control group in which subclinical endometritis and mastitis were diagnosed. The preparation «Fos-Bevit» is recommended for including into the technological scheme of prophylaxis of afterbirth diseases in cows.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Degtjarev, V.P., Leonov, K.V., Guljanskij, A.K. (2006). Korrekcija reproduktivnoj funkcii u korov pri razlichnyh sosojanijah estestvennoj rezistentosti. Doklady Rossijskoj akademii sel'skohozjajstvennyh nauk. 3, 55–57 (in Russian).

Misajlov, V.D., Nezhdanov, A.G., Mihaljov, V.I. (2005). Metodicheskie rekomendacii po diagnostike, terapii i profilaktike subinvoljucii matki u korov. Voronezh (in Russian).

Parashchenko, I.V. (2001). Synkhronizatsiia vidtvornoi funktsii u telyts. Visnyk Sumskoho DAU. 6, 93–95 (in Ukrainian).

Panchyshyn, V.H. (2000). Aktyvnist funktsionalnykh i morfolohichnykh protsesiv u reproduktyvnykh orhanakh telyts pry zastosuvanni honadotropiniv z vitaminamy hrupy V ta mikroelementamy: avtoref. dys. kand. s.-h. nauk: 03.00.13. LDAVM. Lviv, 20 (in Ukrainian).

Sidorkin, V.A. (2013). Opyt i perspektivy primenenija β-adrenoblokatora «Uteroton» v praktike veterinarnoj mediciny Rossii. Veterinarija. 9, 50–54 (in Russian).

Lozova, L.V., Borodynia, V.I., Fedorov, T.V. (2013). Efektyvnist preparativ hinobiotyk ta utrakur u profilaktytsi pisliarodovoi patolohii koriv. Veterynarna medytsyna. 97, 450–452 (in Ukrainian).

Tykhonov, O.I., Kovalova, O.O., Silaieva, L.F. (2008). Vyvchennia antybakterialnoi aktyvnosti pinoutvoriuiuchykh palychok «Antysept-Api» dlia likuvannia endometrytiv u veterynarii. Zaporozh. med. zhurn. 5, 68–70 (in Ukrainian).

Khomyn, M.M., Fedoruk, R.S., Oleksiuk, N.P., Khrabko, M.I. (2007). Vmist vitaminiv A i E v krovi ta molotsi i dezintoksykatsiina zdatnist orhanizmu vysokoproduktyvnykh koriv za umov zghodovuvannia khelatnykh form selenu i yodu ta mineralnykh solei kobaltu i khromu. Biolohiia tvaryn. 9(1/2), 170–175 (in Ukrainian).

Fedoruk, R.S., Koleshchuk, O.I., Rivis, Y.F., Tsap, O.F. (2006). Zhyrnokyslotnyi sklad krovi i moloka koriv ta yikh reproduktyvna zdatnist pry zastosuvanni preparatu «Sel-Pleks». Naukovyi visnyk LNAVM im. S. Z. Hzhytskoho. 8, 2(29), 165–169 (in Ukrainian).

Zolotarev, A.I., Ermolova, T.G., Sashnina, L.Ju. (2010). Primenenie Ligfola dlja profіlaktiki omfalo- flebita u teljat. «Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo proizvodstva», mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija. Kursk, 107–109 (in Russian).

Kondrahin, I.P., Arhipov, A.V., Levchenko, V.I. (2004). Metody veterinarnoj klinicheskoj laboratornoj diagnostiki. M.: KolosS (in Russian).

Zvereva, G.V., Homin, S.P., Oleskiv, V.N. (1989). Metodika akusherskoj i ginekologicheskoj dispanserizacii korov i telok. L'vov: L'vovskij zooveterinarnyj in-t (in Russian).

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni [Tekst]: dovidnyk. Lviv: SPOLOM (in Ukrainian).

Lakin, G.F. (1990). Biometrija. M.: Vysshaja shkola (in Russian).

Abstract views: 129
PDF Downloads: 120
Published
2017-03-04
How to Cite
Kobylyukh, I., Stravskiy, Y., Stefanyk, V., & Kostyshyn, Y. (2017). The influence of the preparation «Fos-Bevit» on the content of cholesterol and the concentration of urine acid in cows’ organism and the processes in their organism after natal period. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 204-207. https://doi.org/10.15421/nvlvet7744