Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity


  • V. Huberuk
  • B. Gutyj
  • D. Gufriy
  • V. Binkevych
  • I. Hariv
  • O. Binkevych
  • R. Salata
Keywords: nitrates, bulls, antioxidants, toxicology, antioxidant system

Abstract

The article presented the results of studies of the effect of sodium nitrate on indexes of glutatione system of antioxidant defense system in young cattle, such as the activity of glutathionereductase, glutathioneperoxidase and glucose-6-phosphate dehydrogenase. It was founded that feeding bulls with the toxicants at a dose 0,45 NО3¯ / kg enzyme activity in the blood of experimental animals throughout the experiment decreased. After using the nitrate load of young cattle it was used drugs Ursovit-ADES and sodium selenite. It was founded stimulatory effects on activity of glutathione system of antioxidant defense. Specifically,it was founded significant activity increase of glutathionereductase, glutathioneperoxidase and glucose-6-phosphatedehydrogenase. in the blood of young cattle, which were conducted with nitrate loading.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antonjak, G.L., Babych, N.O., Sologub, L.I. (2000). Utvorennja aktyvnyh form kysnju ta systema antyoksydantnogo zahystu v organizmi tvaryn. Biologija tvaryn. 2(2), 34–43 (in Ukrainian).

Baglaj, O.M., Murs'ka, S.D., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2011). Systema antyoksydantnogo zahystu ta perekysne okysnennja lipidiv organizmu tvaryn. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 13, 4(2), 3–11 (in Ukrainian).

Baquezetal, N.Z., Tevary, K., Krishman, P.S. (1967) Arch. Biochem. Biophis. 120(1), 22–34.

Guberuk, V.O., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2015). Vplyv Ursovit–ADES ta selenitu natriju na aktyvnist' enzymiv glutationovoi' systemy antyoksydantnogo zahystu organizmu bychkiv pry gostromu nitratno–nitrytnomu toksykozi. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija : Veterynarna medycyna. 1, 151–154 (in Ukrainian).

Guberuk, V.O., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2015). Vplyv ursovit-ades ta selenitu natriju na riven' neenzymnoi' systemy antyoksydantnogo zahystu organizmu bychkiv za gostrogo nitratno-nitrytnogo toksykozu. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 17, 1(1), 3–10 (in Ukrainian).

Guberuk, V.O., Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F. (2012). Riven' nefermentnoi' systemy antyoksydantnogo zahystu organizmu bychkiv pry gostromu nitratno-nitrytnomu toksykozi. Biologija tvaryn. 14(1–2), 300–305 (in Ukrainian).

Gunchak, V.M., Gufrij, D.F., Gutyj, B.V., Vasiv, R.O., Hariv, I.I., Homyk, R.I., Guberu, V.O. (2010). Vplyv gostrogo nitratno–nitrytnogo toksykozu na aktyvnist' systemy antyoksydantnogo zahystu ta intensyvnist' perekysnogo okysnennja lipidiv u krovi bugajciv. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 12, 3(1), 35–43 (in Ukrainian).

Gunchak, V.M., Gufrij, D.F., Gutyj, B.V., Vasiv, R.O., Hariv, I.I., Homyk, R.I., Murs'ka, S.D., Guberuk, V.O. (2010). Vplyv nitratu natriju u toksychnyh dozah na systemu antyoksydantnogo zahystu ta perekysne okysnennja lipidiv u krovi bugajciv. Biologija tvaryn. 12(1), 151–158 (in Ukrainian).

Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9–13. doi: 10.15421/201714

Gutyj, B.V. (2013). Riven' pokaznykiv nefermentnoi' systemy antyoksydantnogo zahystu organizmu bychkiv za umov kadmijevogo navantazhennja. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 15, 1(4), 40–45 (in Ukrainian).

Gutyj, B.V. (2013). Vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmijevoi' intoksykacii'. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija: Veterynarna medycyna. 2, 31–33 (in Ukrainian).

Khariv, M.I., Gutyj, V.B. (2017). Dynamika fahotsytarnoi aktyvnosti neitrofiliv u shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta dii liposomalnoho preparatu. Biolohiia tvaryn. 19(1), 119–124 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6(1), 276–289.

Khariv, M.I., Gutyj, V.B., Vishchur, O.I., Solovodzinska, I.Ye. (2016). Funktsionalnyi stan pechinky u shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta dii liposomalnoho preparatu. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2(66), 76–84 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2005). Vplyv nitratu natriiu v toksychnii dozi na perekysne okysnennia lipidiv. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny imeni S.Z. Gzhytskoho. 2, 16–19 (in Ukrainian).

Hutyi, B.V., Hufrii, D.F. (2005). Systema antyoksydantnoho zakhystu ta perekysne okysnennia lipidiv za umov vplyvu seredno toksychnoi dozy nitratu natriiu. Naukovo-tekhnichnyi biuleten instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok. 3,4, 116–120. (in Ukrainian).

Hutyi, B.V. (2005). Aktyvnist fermentiv hlutationovoi systemy antyoksydantnoho zakhystu za umov vplyvu maksymalno toksychnoi dozy nitratu natriiu. Derzhavnyi ahroekolohichnyi universytet «Problemy ekolohii veterynarnoi medytsyny Zhytomyrshchyny». Zhytomyr, 7–9 (in Ukrainian).

Lemeshko, V., Nikitenko, Y., Lankin, V. (1985). Fermenty utilizatsii godroperoksidov i O2 v miokarde krys raznogo vozrasta. Byul. eksp. biol. i mead. 5, 563–565 (in Russian).

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of «Butaselmevit», Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6(2), 22–27.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of «Butaselmevit», Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22–27. doi: 10.15421/201631.

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Gufrij, D.F. (2015). Vplyv metifenu ta vitamiksu se na aktyvnist' aminotransferaz syrovatky krovi bychkiv za nitratno–kadmijevogo navantazhennja. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 17, 1(1), 121–126 (in Ukrainian).

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Murs'ka, S.D., Gufrij, D.F. (2016). Vplyv metifenu ta vitamiksu Se na riven' vitaminiv A i E u krovi bychkiv za nitratno–kadmijevogo navantazhennja. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu. Serija Veterynarna medycyna. 6, 27–30 (in Ukrainian).

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Hufrii, D.F. (2012). Osoblyvosti perekysnoho okysnennia lipidiv u krovi bychkiv, urazhenykh kadmiiem ta nitrytamy. Naukovo – tekhnichnyi biuleten. Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo – doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok. Lviv. 13(3, 4), 250–253 (in Ukrainian).

Nazaruk, N.V., Gutyj, B.V., Hufrii, D.F. (2012). Vplyv metifenu ta vitamiksu Se na riven produktiv perekysnoho okysnennia lipidiv bychkiv pry khronichnomu nitratno-nitrytnomu toksykozi z kadmiievym navantazhenniam. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho. 14, 2(52), 265–269 (in Ukrainian).

Staryk, L.I., Gutyj, B.V., Vasiv, R.O., Gufrij, S.D. Murs'ka, D.F. (2012). Vplyv sukupnogo vvedennja pirydoksynu gidrohlorydu z askorbinovoju kyslotoju na biohimichni ta morfologichni pokaznyky krovi bychkiv pry gostromu nitratno–nitrytnomu toksykozi. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. G'zhyc'kogo. 14, 2(1), 306–312 (in Ukrainian).

Abstract views: 108
PDF Downloads: 32
Published
2017-03-06
How to Cite
Huberuk, V., Gutyj, B., Gufriy, D., Binkevych, V., Hariv, I., Binkevych, O., & Salata, R. (2017). Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 220-224. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1212

Most read articles by the same author(s)