Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) zagrożeniem dla ekosystemu


  • Jakub Gołos Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Keywords: Barszcz sosnowskiego, Heracleum sosnowskyi Manden, szkodliwy gatunek, środowisko, ekopolityka

Abstract

The present article discusses the risks of hasty political and economic decisions under which introduced a new, alien plant species to the local ekosystem. On the example of Borscht Sosnowski (Heracleum sosnowskyi Manden), the author shows the scale of danger resulting from low general social knowledge about this invasive species and also about legal loopholes contributing to the lack of a comprehensive fight against this type of plants which are a threat to the life and health of local communities.

References

Głowaciński, Z. (2018). Introdukcja i mechanizmy inwazji. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków [dostęp:04.03.2018].

Tokarska-Guzik, B., & Dajdok, Z. (2012). Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa.

Williamson, M., & Fitter, A. (1996). The Varying of Success Invaders. Ecological Society of America, Ecology. 77(6), 1661–1666.

Baležentienė, L., & Bartkevičius, E. (2013). Invasion of Heracleum sosnowskyi (Apiaceae) at habitat scale in Lithuania. Agriculture & Environment Journal of Food. 11(2), 1370–1375.

Wojtkowiak, R., Kawalec, H., Dubowski, A.P. (2008). Heracleum Sosnowkyi Mandel L. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 53(4), 137–142.

Kabuce, N., & Priede, N. (2010). Heracleum sosnowskyi. Invasive Alien Species Fact Sheet, Online Database of the European Network on Invasive Alien Species-NOBANIS.

Wróbel, I. (2008). Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi MANDEN.) w Pieninach. Pieniny- Przyroda i Człowiek 10, Pieniński Park Narodowy, 37–43.

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. (2017). Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.

Sachajdakiewicz, I., & Mędrzycki, P. (2014). Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Podgórska, M., & Wójcik, P. (2011). Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden., Apiaceae) u podnóża Góry Zelejowej w gminie Chęciny (Wyżyna Małopolska). Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyrodnicze 32: Kielce, 67–78.

Guzik, J. (1994). Ocena stopnia zagrożenia rodzimej flory Polski oraz niebezpieczeństwa jakie może stwarzać dla człowieka barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi Manden.) – na podstawie wyników badań w południowej części kraju. Polska Akademia Nauk, Instytut botaniki im. W. Szafera, Kraków.

CABI: https://www.cabi.org/isc/datasheet/108958 [dostęp: 04.03.2018].

Chmielewski, J., & Pobereżny, J. (2017). Barszcz sosnowskiego – wciąż aktualny problem środowiskowy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 28(3/73), 40–44.

Rozwadowska, R. (2003). Inwazyjne rośliny toksyczne w OAK na przykładzie Heracleum mantegazzianum. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa.

E-czytelnia: http://e-czytelnia.abrys.pl/zielen-miejska/2007-9-297/zielony-poradnik-1627/toksyczna-roslina-7693 [dostęp: 04.03.2018]

Barszcz.edu: http://barszcz.edu.pl/o-bazach-i-mapach-stanowisk [dostęp: 05.03.2018].

Muzykiewicz, A., & Nowak, A. (2017). Fotoalergeny i związki fitotoksyczne pochodzenia roślinnego. Zagrożenia i korzyści Terapeutyczne. Kosmos problemy nauk biologicznych. 66(2), 207–216.

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/186-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego [dostęp: 05.03.2018].

Gałczyńska, M., Gamrat, R., & Łysko, A. (2016). Wpływ gatunków inwazyjnych z rodzaju heracleum spp. (apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka. Kosmos problemy nauk biologicznych. 65(4), 591–599.

Ustawa o ochronie przyrody (2004). Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880.

Rozporządzenie Ministra Środowiska (2011). (Dz. U. 2011 Nr 210 poz. 1260), w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Warszawa.

Ustawa o ochronie roślin (2003). (Dz. U. 2003 z 2014, poz. 621), Warszawa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 (Dz. U. UE. L 317/35, 4.11.2014) z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 (Dz. U. UE. L 189/4, 14.7.2016) z dnia 13.07.2016, przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014.

Gmina Szczytno: http://ug.szczytno.pl/1221,Barszcz-Sosnowskiego-Informacja-dla-mieszkancow.html [dostęp: 04.03.2018].

Barszcz.edu: http://barszcz.supportit.pl/ [dostęp: 04.03.2018].

RMF24: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-barszcz-sosnowskiego-rozsial-sie-po-poznaniu-jak-go-usunac,nId,1847368 [dostęp: 02.03.2018].
Published
2018-03-05
How to Cite
Gołos, J. (2018). Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) zagrożeniem dla ekosystemu. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(86), 175-181. https://doi.org/10.15421/nvlvet8633