The principles of rational chemotherapy of bacterial infections in poultry


Keywords: bacterial infections in poultry, principles of chemotherapy, antibiotic resistance.

Abstract

Growing levels of microbial resistance to chemotherapeutic agents pose a threat to public health and constitute a global problem. The above can be often attributed to improper and excessive use of antibacterial drugs in veterinary and human medicine, animal breeding, agriculture and industry. To address this problem, veterinary and human health practitioners, animal breeders and the public have to be made aware of the consequences and threats associated with the uncontrolled use of antibacterial preparations. In recent years, many countries have implemented programs for monitoring antibiotic resistance which provide valuable information about the applied antibiotics and the resistance of various bacterial species colonizing livestock, poultry and the environment. Special attention should be paid to the sources and transmission routes of antibiotic resistance. There are no easy solutions to this highly complex problem. The relevant measures should address multiple factors, beginning from rational and controlled use of chemotherapeutic agents in veterinary practice, to biosecurity in animal farms, food production hygiene, and sanitary and veterinary inspections in the food chain. The tissues of treated birds should not contain antibiotic residues upon slaughter. Rational use of antibiotics should minimize the risk of drug resistance and decrease treatment costs without compromising the efficacy of treatment. Therefore, the key principles of antibiotic therapy of bacterial infections in poultry should be the adequate selection and dosage of the administered drug, a sound knowledge of the drug’s pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, as well as a knowledge of the differences between bacteriostatic and bactericidal drugs and between time-dependent and concentration-dependent drugs. There is an urgent need to revise the existing approach to the use of chemotherapeutic agents in the treatment of poultry diseases, and to increase the awareness that antibiotics cannot compensate for the failure to observe the fundamental principles of biosecurity in all stages of poultry farming.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejewski, M. (2009). Wpływ metisoprinolu zastosowanego in ovo na układ odpornościowy oraz wybrane wskaźniki biochemiczne krwi u indyków. Praca dokt., Olsztyn.

Bywater, R., Deluyker, H., Deroover, E., de Jong, A., & Marion, H., McConville, M., Rowan, T., Shryock, T., Shuster, D., Thomas, V., Valle, M., Walters, J. (2004). A European survey of antimicrobial susceptibility among zoonotic and commensal bacteria isolated from food-producing animals. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 54(4), 744–754. doi: 10.1093/jac/dkh422

Dzierżawski, A., & Cybulski, W. (2012). Potrzeba racjonalnego stosowania antybiotyków w praktyce weterynaryjnej. Życie Wet. 87(4), 316–321. http://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW%202012_04%20%2010.pdf

European Food Safety Authority (2010). The community summary report on antimicrobial resistance in zoonotic agents from animals and food in the European Union in 2004-2007. EFSA J. 8, 1309–1615. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1309

European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2010. EFSA J. 2012, 10, 2597–3039 https://publications.europa.eu/en/ publication-detail/-/publication/12bac1d9-08ef-4c29-9136-978fec8cc544/language-en

European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2011. EFSA J. 2013,11, 3129–3379. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3129

Koncicki, A. (2013). Zasady skutecznej i bezpiecznej antybiotykoterapii chorób bakteryjnych drobiu, w: Racjonalne stosowanie antybiotyków w weterynarii. Puławy, 95–111.

Koncicki, A., Śmiałek, M., & Tykałowski, B. (2015). Aspekty kliniczne i epidemiologiczne kampylobakteriozy drobiu. Monografia: Kampylobakteriozy – stan obecny i perspektywy zmian. Olsztyn, 45–50.

Koncicki, A., Śmiałek, M., Tykałowski, B., Pestka, D., & Stenzel, T. (2015). The influence of phytoncides on the immune system of broiler chickens and turkeys. Cent Eur J Immunol. 40(3), 287–291. doi: 10.5114/ceji.2015.54588

Kuczkowski, M., Krawiec, M., Woźniak, A., Bednarski, M., & Wieliczko, A. (2013). Lekooporność Escherichia coli izolowanych od ptaków. Mat. Konf. pt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów. Wrocław 27–28.06.2013, 48–54.

Pejsak, Z., & Truszczyński, M. (2013). Racjonalne stosowanie antybiotyków u świń. w: Racjonalne stosowanie antybiotyków w weterynarii. Puławy, 113–125.

Przeniosło-Siwczyńska, M., & Kwiatek, K. (2013). Dlaczego zakazano stosowania w żywieniu zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu? Życie Wet. 88,104-108. http://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ ZW-2013-02-02.pdf

Quinn, P.J., Markey, B.K., Carter, M.E., Donnelly, W.J.C., & Leonard, F.C. (2002). Veterinary microbiogy and microbial disease. Blackwell Sci. Ltd., Oxford, 28–35.

Stenzel, T. (2009). Wpływ różnych immunomodulatorów na wybrane parametry odporności nieswoistej i swoistej u gołębi (Columba livia domestica) oraz przebieg zakażenia paramyksowirusem gołębim (PPMV-1). Praca dokt., Olsztyn.

Świtała, M. (2013). Racjonalne dawkowanie kluczem do skutecznej i bezpiecznej antybiotykoterapii u drobiu. Mat. Konf. pt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów. Wrocław 27–28.06.2013, 16–22.

Threlfall, E.J., Day, M., de Pinna, E., Charlett, A., & Goodyear, K.L. (2006). Assessment of factors contributing to changes in the incidence of antimicrobial drug resistance in Salmonella enterica serotypes Enteritidis and Typhimurium from humans in England and Wales in 2000, 2002 and 2004. Int. J. Antimicrob. Agents. 28(5), 389–395. https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/17029756

Truszczyński, M., & Pejsak, Z. (2011). Przyczyny szczególnie szybko narastającej antybiotykooporności bakterii oraz przeciwdziałanie zagrożeniu dla zdrowia ludzi ze strony bakterii zoonotycznych. Med. Weter. 67, 75–78. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/ bwmeta1.element.dl-catalog-76662e1c-770f-455f-922f-0bdee95e5675

Truszczyński, M., & Pejsak, Z. (2013а). Antybiotyki zalecane w leczeniu chorób bakteryjnych zwierząt oraz zjawisko antybiotykooporności. Życie Wet. 88, 101–104. http://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ ZW-2013-02-01.pdf

Truszczyński, M., & Pejsak, Z. (2013b). Źródła i drogi szerzenia się antybiotykooporności bakterii. Med. Weter. 69, 203–207. http://agro.icm.edu.pl/agro/ element/bwmeta1.element.agro-3dea379d-0073-4c49-b7d6-18b4f8430072

Turel, I. (2002). The interaction of metal ions with quinolone antibacterial agents. Coord. Chem. Rev. 232(1–2), 27–47. doi: 10.1016/S0010-8545(02)00027-9

Tykałowski, B. (2012). Wpływ methizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej oraz na przebieg zakażenia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków. Praca dokt., Olsztyn.

Tykałowski, B., Śmiałek, M., Stenzel, T., Pestka, D., & Koncicki, A. (2013a). Możliwości zastosowania immunomodulatorów we wspomaganiu terapii chorób bakteryjnych drobiu wywołanych przez szczepy oporne na antybiotyki. Mat. Konf. pt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów. Wrocław, 88–96.

Tykałowski, B., Stenzel, T., Śmiałek, M., Pestka, D., Choszcz, D., & Koncicki, A. (2013b). Wpływ oksytetracykliny stosowanej per os na wybrane parametry odporności komórkowej u indyków. Med.Weter. 69, 432–435. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-96b7d601-8ad9-4462-8332-2ba531e12505

Wieczorek, K., & Osek, J. (2013). Występowanie i oporność przeciwdrobnoustrojowa Campylobacter spp. izolowanych ze stad i tusz brojlerów. Mat. Konf. pt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów. Wrocław, 34–40.

Woźniak, A., & Wieliczko, A. (2009). Mechanizmy oporności drobnoustrojów rodzaju Campylobacter wobec wybranych chemioterapeutyków przeciwbakteryjnych. Med. Weter. 65, 160–165.

Woźniak, A., Kuczkowski, M., & Wieliczko, A. (2013). Kształtowanie się lekowrażliwości szczepów z rodzaju Campylobacter izolowanych od drobiu oraz ptaków wolnożyjących. Mat. Konf. pt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów. Wrocław, 41–47.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 38
Published
2018-04-26
How to Cite
Tykałowski, B., & Koncicki, A. (2018). The principles of rational chemotherapy of bacterial infections in poultry. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(87), 45-49. https://doi.org/10.15421/nvlvet8709