Influence of disinfectant «Bi-des» on the sporulation on eimery oocyst of chicken


Keywords: eimery, oocysts chicken, des-invasive, preparation Bi-des.

Abstract

Eymeriosis (coccidiosis) is a protozoal disease of a poultry characterized by inhibition, loss of appetite, thirst, diarrhea, often with blood, anemia, nervous phenomena. Diseases are registered in the world everywhere, including in Ukraine. Regardless of its type eymeriosis is one of the most serious technological diseases of farm birds in developed countries. Sick animals excreted with oocysts, which are the source of invasion, and contaminated by them feed, water, litter, equipment of livestock buildings, objects of care, etc. are the factors of transmission. Infection with coccidia occurs in an elementary way by swallowing an oocyst with water or food. The results of the study of the des-invasive effect of the Bi-des preparation on oocysts of chicken eimery are presented. In the formulation of the proposed disinfectant, as ADR included: PGMG-hydrochloride and triamine and auxiliaries substances – cocamidopropyl-betaine and glutamic acid as well. Due to which this pharmaceutical combination has a cleansing effect. Researches of the effect of the «Bi-des» preparation on the process of sporulation of the oocyst E. tenella was carried out at concentrations of 1, 2 and 3% with exposition of one, two, three and four hours. It was found that the preparation of 1% concentration with  exposition of three and four hours caused the death of almost half of the oocyst eimery (44.98 and 47.9%). Sufficiently high oocystocidal effect (62.7–79.9%) were found at 2% disinfectant concentration with different exposition regimes. 3 hours exposition caused 100% lysis oocyst eimeria of chicken. It was established that using  the preparation caused visible destructive changes of morphology of the simplest and led to the static effect on the sporulation of the oocyst.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berezovskyi, A.V., Soroka, N.M., & Honcharenko, N.V. (2002). Efektyvnist khimioterapevtychnykh preparativ pry poliinvaziiakh fazaniv. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 11, 15–17 (in Ukrainian).

Berezovskyi, A.V., Soroka, N.M., & Honcharenko, N.V. (2002). Efektyvnist khimioterapevtychnykh preparativ pry poliinvaziiakh fazaniv. Vet. medytsyna Ukrainy. 11, 15–17 (in Ukrainian).

Bohach, M.V., & Bohach, T.V. (2013). Problemni parazytozy produktyvnoi ptytsi, zasoby yikh khimioterapii ta khimioprofilaktyky. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk «Veterynarna medytsyna» NMTs «IEKVM». 97, 374–376 (in Ukrainian).

Dakhno, S., Nehreba, Yu.V., & Lazarenko, L.M. (2008). Eksperymentalne vyznachennia dezinvaziinykh vlastyvostei preparatu Septador-Forte. Veterynarna medytsyna. 91, 179–182 (in Ukrainian).

Dmitrieva, E.L. (2008). Izyiskanie sredstv i sposobov dezinvazii ob'ektov okruzhayuschey sredyi ot ootsist kriptosporidiy. Meditsinskaya parazitologiya i parazitarnyie bolezni. 1, 46–47 (in Russian).

Dreval, D.V. (2012). Sovremennyie tendentsii v razvitii metodov borbyi s koktsidiozom kur. Suchasna vet. meditsina. 1, 26–30 (in Russian).

Fetterer, R.H., Jenkins, M.C., Miska, K.B., & Cain, G.D. (2010). Metam sodium reduces viability and infectivity of Eimeria oocysts. Journal of Parasitology. 96(3), 632–637. doi: 10.1645/GE-2345.1.

Halat, V.F., Berezovskyi, A.V., Soroka, N.M., & Prus, M.P. (2009). Parazytolohiia i invaziini khvoroby tvaryn. K.: Urozhai (in Ukrainian).

Ievstafieva, V.O., Klymenko, O.S., Khyzhnia, L.Yu. (2010). Monitorynh kyshkovykh parazytoziv kurei pryvatnykh hospodarstv Poltavskoi oblasti. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 4, 130–131 (in Ukrainian).

Jeurissen, S.H.M., Janse, E.M., Vermeulen, A.N., & Vervelde, L. (1996). Eimeria tenella infections in chickens: aspects of host-parasite: interaction. Veterinary Immunology and Immunopathology. 54(1–4), 231-238. doi: 10.1016/S0165-2427(96)05689-9.

Khariv, I., Gutyj, B., Hunchak, V., Slobodyuk, N., Vynyarska, A., Sobolta, A., Todoriuk, V., & Seniv, R. (2017). The influence of brovitatoxide in conjunction with milk thistle fruits on the immunesystem of turkeys for eimeriozic invasion. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 19(73), 163–168. doi:10.15421/nvlvet7334.

Korolenko, S.L., Marshalkina, T.V., & Zaikina, H.V. (2014). Suchasnyi stan shchodo endoparazytarnykh zakhvoriuvan sviiskoi ptytsi u hospodarstvakh stepovoi zony Ukrainy. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 3, 20–22 (in Ukrainian).

Medvid, S.M., Hunchak, A.V., Gutyj, B.V., & Ratych, I.B. (2017). Prospects of rational security chicken-broilers with mineral substances. Scientific Messenger LNUVMB. 19(79), 127–134. doi:10.15421/nvlvet7925.

Peredera, O.O. (2008). Dezinvaziina diia Brovadezu-plius na ootsysty eimerii kroliv. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho. 10, 2(37), 207–212 (in Ukrainian).

Pototskyi, M. (1999). Koktsydiozy (Coccidioses). Veterynarna medytsyna Ukrainy. 7, 78–80 (in Ukrainian).

Rose, M.E., & Hesketh, P. (1991). Eimeria tenella: localization of the sporozoites in the caecum of the domestic fowl. Parasitology. 102(3), 317-324. doi: 10.1017/S0031182000064258.

Sobolev, A.I., Gutyj, B.V., Petryshak, O.I., Golodjuk, I.P., Petryshak, R.A., & Naumyuk, O.S. (2017). Morphological and biochemical blood indicators of ducklings, which are raised for the purpose of meat with the different level of selenium in feeding-stuffs. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 19(74), 57–62. doi:10.15421/nvlvet7413.

Svarchevskyi, O.A. (2006). Doslidzhennia ovotsydnoi dii baimeku i virkonu. Naukovyi visnyk NAU. 98, 162–164 (in Ukrainian).

Timohina, Yu.V. (2002). Vliyanie smeshannyih invaziy na immunobiologicheskuyu reaktivnost ptits na fone obrabotki abiktinom. Mater. dokl. nauch. konf. «Teoriya i praktika borbyi s parazitarnyimi boleznyami». 3, 326–328 (in Russian).

Vyisotskiy, A.E., & Ivanov, S.A. (2005). Metodyi ispyitaniya protivomikrobnoy aktivnosti dezinfitsiruyuschih preparatov v veterinarii. Veterinarnaya meditsina Belarusi. 1, 46–48 (in Russian).

Yakubovskiy, M.V. (2012). Parazitarnyie zoonozyi (monografiya). Minsk: Nasha Ideya (in Russian).

Zavhorodnii, A.I., Pavlenko, S.V., & Lutsenko, L.I. (2005). Metodychni rekomendatsii shchodo vyprobuvannia i zastosuvannia zasobiv dezinfektsii ta dezinvazii u veterynarnii medytsyni. Kh.: NNTs In-t eksperym. i klinich. vet. medytsyny (in Ukrainian).

Zhang, L., Liu, R., Ma, L., Wang, Y., Pan, B., Cai, J., & Wang, M. (2012). Eimeria tenella: Expression profiling of toll-like receptors and associated cytokines in the cecum of infected day-old and three-week old SPF chickens. Experimental Parasitology. 130(4), 442-448. doi: 10.1016/j.exppara.2012.01.013.

Zhou, Z.-Y., Hu, S.-J., Wang, Z.-Y., Guo, Z.-L., Qin, B., & Nie, K. (2014). Expression of Chicken Toll-Like Receptors and Signal Adaptors in Spleen and Cecum of Young Chickens Infected with Eimeria tenella. Journal of Integrative Agriculture. 13(4), 904-910. doi: 10.1016/S2095-3119(13)60384-6.

Abstract views: 39
PDF Downloads: 27
Published
2018-04-26
How to Cite
Golubtsova, M., Stybel, V., & Sobolta, A. (2018). Influence of disinfectant «Bi-des» on the sporulation on eimery oocyst of chicken. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(87), 70-73. https://doi.org/10.15421/nvlvet8714