Influence of the preparation “Prodevit-tetra” and “Nanovit” on endogenous intoxication of cows during the dry period


  • Y. S. Stravskyy Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6541-9097
  • V. Y. Stefanyk Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2349-4763
  • V. I. Zavirucha Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Keywords: cows, calving, postpartum period, medium-sized molecules, “Prodevit-tetra”, “Nanovit”.

Abstract

It is well known that medium-sized molecules (MSM) affect the tone of smooth muscle structures of organs and the transvascular transport system. MSM also can pass through placental barrier and intoxicate fetus, resulting in multiple organ damage. The goal of the work was to determine the level of endogenous intoxication in cow’s organism on the last trimester of pregnancy and under the influence of the “Prodovit-tetra” and “Nanovit” preparations, as well as calving process and after it. Experiment was conducted in LLC “Agroprodservice invest” of Ternopil oblast on the cows of Ukrainian black-and-white dairy breed. Biochemical studies conducted in the laboratory of veterinary obstetrics and gynecology of the Ternopil Research Station of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS. One control and two experimental groups of animals were used for this experiment. Cows of the first experimental group received 15.0 ml of “Prodevit-tetra” preparation intramuscularly on the 3525 day before calving. Blood was taken from the observed animals before and after administration of the medicines. The level of endogenous intoxication of the cow’s organism were determined by the concentration of MSM in their blood and prooxidant/antioxidant index. Concentration of MSM in the blood of cows after administration of “Prodevit-tetra” reduced by 41.0% and after administration of “Nanovit” containing metal nanoparticles – by 61.0% that promoted increase of prooxidant/antioxidant index by 1.7 and 2.3 times 0.001) compered to initial indicators and indicated the positive effect of preparations on the cow’s organism. Application of the “Nanovit” preparation showed better result, therefore we can recommend it to be used in scheme to reduce intoxication of the cows during the dry period and to prevent postnatal pathology. The results of the experiment suggest that multivitamin complex “Nanovit” could be used for reducing of intoxication in the body of cows during dry period and to prevent postnatal pathology. In the future, we will study effect of the “Nanovit” preparation on the humoral immunity of cows in dry period and after calving and possibility of “Nanovit” usage in the system of prevention of obstetric pathology as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chander, R., Kapoor, N., & Singh, C. (1988). Lipid perox-idation of the hyperlipemic rat serum lipoproteins in chronic ethanol and acetaldehyde administration. Journal of Biosciences, 13(3), 269–274. doi: 10.1007/BF02712151.

Fraga, C., Leibovitz, G., & Tappel, A. (1988). Lipid perox-idation measured as thiobarbituric acid reactive sub-stances in tissue slices: characterization and compari-son with homogenates and microsomes. Free Rad. Bi-ol. Med., 4(3), 155–161. doi: 10.1016/0891-5849(88)90023-8.

Gabrieljan, N.I., & Lipatova, V.I. (1984). Opredelenie soderzhanija srednemolekuljarnyh peptidov krovi pri ostryh formah ishemicheskoj bolezni serdca. Labora-tornoe delo, 3, 138–140 (in Russian).

Gerasimov, A.M., Tomsiva L.V., & Grishakova, M.A. (2004). Molekuly srednej massy u bol'nyh naruzhnym genital'nym endometritom. Klinicheskaja laborator-naja diagnostika, 6, 19–20 (in Russian).

Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768.

Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organ-ism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596. doi: 10.15421/2017_165.

Gutyj, B.V., Gufriy, D.F., Binkevych, V.Y., Vasiv, R.O., Demus, N.V., Leskiv, K.Y., Binkevych, O.M., & Pavliv, O.V. (2018). Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’bodies. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies, 20(92), 34–40. doi: 10.32718/nvlvet9207.

Karjakina, E.V., & Belova, S.V. (2004). Molekuly srednej massy kak integral'nyj pokazatel' metabolicheskih narushenij (obzor literatury). Klinicheskaja laborator-naja diagnostika, 3, 4–8 (in Russian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under condi-tions of oxidative stress and liposomal preparation ac-tion. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Meli-topol State Pedagogical University, 6(1), 276–289. doi: 10.15421/201615.

Kosenko, M.V. (1995). Dyspanseryzatsiia v systemi profilaktyky neplidnosti i kontroliu vidtvornoi funktsii silskohospodarskykh tvaryn. Kyiv, Urozhai (in Ukrainian).

Kurtiak, B.M., & Yanovych, V.H. (2004). Zhyroroz-chynni vitaminy u veterynarnii medytsyni i tvarynny-tstvi. Lvov: Triada plius (in Ukrainian).

Lakin, G.F. (1990). Biometrija. M.: Vysshaja shkola (in Russian).

Lankin, V.Z., Tihaze, A.K., & Belenkov, Ju.M. (2001). Svobodnoradikal'nye processy v norme i pri patolog-icheskih sostojanijah: posobie dlja vrachej. Moskva: Nauka (in Russian).

Lavryshyn, Y.Y., Varkholyak, I.S., Martyschuk, T.V., Guta, Z.А., Ivankiv, L.B., Paladischuk, О.R., Murska, S.D., Gutyj, B.V., & Gufriy, D.F. (2016). The biological significance of the antioxidant defense system of an-imals body. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies named after S.Z. Gzhytskyj, 18(66), 100–111. doi: 10.15421/nvlvet6622.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., & Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of ‘‘Bu-taselmevit’’, Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22–27. doi: 10.15421/201631.

Melamed, F., Lache, O., Enay, B.L. et al. (2001). Struc-ture – function analysis of the antioxidant properties of haptoglobin. Blood, 98(13), 3693–3698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11739174.

Revunets, A.S. (2006). Vplyv adsorbentiv na perebih tilnosti, otelennia i pisliaotelnoho periodu rodiv u koriv v zoni radiatsiinoho zabrudnennia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. vet. nauk: spets. 16.00.07 “Veterynarne akusherstvo”. Kharkiv (in Ukrainian).

Shcherbatyy, A.G., Slivinska, L.G., Gutyj, B.V., Golo-vakha, V.I., Piddubnyak, A.V., & Fedorovuch, V.L. (2017). The influence of a mineral-vitamin premix on the metabolism of pregnant horses with microeleme-tosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 393–398. doi: 10.15421/021746.

Zvereva, G.V., Homin, S.P., & Oleskiv, V.N. (1989). Metodika akusherskoj i ginekologicheskoj dispanser-izacii korov i telok. L'vov: L'vovskij zooveterinarnyj institut (in Russian).

Abstract views: 42
PDF Downloads: 15
Published
2019-07-30
How to Cite
Stravskyy, Y., Stefanyk, V., & Zavirucha, V. (2019). Influence of the preparation “Prodevit-tetra” and “Nanovit” on endogenous intoxication of cows during the dry period. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(94), 74-77. https://doi.org/10.32718/nvlvet9413