Veterinary Medicine and the Use of Medicinal Plants


  • I. Salamon University of Presov in the city of Presov, Slovak Republic
  • M. Hrytsyna Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9254-6590
Keywords: extracts of medicinal plants, herbal preparations, phytodactyles, veterinary medicine, pig breeding, poultry farming, fish farming, livestock breeding

Abstract

The article deals with the history of development of veterinary medicine in the Eastern Europe (Austria-Hungary) and Galicia from the Middle Ages to our days. Particular attention is paid to the history of use of plants in veterinary practice. Herbal treatment of animals in the past times was described in Martin Cech's book The book of Horses Treatment (Budapest, 1797). An analysis of modern literature was conducted with the issue of use of plants in veterinary medicine. Basically, it is the use of phytodactyls for feed as an alternative to antibiotics, dyes or other synthetic medicines in pig breeding, poultry farming, fish farming, dairy cattle-breeding and for reducing the bacteriological contamination of food, feed additives and veterinary drugs as well. These actions ensure the ecological safety of livestock products. In modern veterinary plants and their extracts are used as phytodactyls for feed, in particular: Silybum marianum, Echinacea purpurea, Tagetes erecta that increase chickens’ and piglets’ body weight gain, decrease level of diseases and improve organoleptic indicators of carcasses of broiler chickens. Due to the content of various biologically active substances herbal preparations have antimicrobial, immunostimulating, general health improving effect on an animal’s organism. Phytopreparations are used to improve digestion, enhance immunity, growth and reduce morbidity of animals. Phytopreparations are used as bactericidal medications for prevention and treatment of infectious diseases. With prophylactic and curative aim are used phytodactylos, such as “Fitovet”, “Aciprogentin” і “Progentin”, “Species chamomillae SPOFA”. Galega orientalis, Origanum vulgare, species of the genus Philadelphus and other medical plants that contain a huge amount of flavonoids and essential oils. They have bactericidal properties and can be used for prophylactic and treatment of diseases and air disinfections on farms. Unfortunately, we still do not know much about the herbal treatment of animals. The modern veterinarian does not have enough knowledge about the possibilities of using medicinal plants in veterinary medicine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borodaj, V.P., Vertijchuk, A.I., Mel'nyk, V.V., & Ponomarenko, N.P. (2011). Sposib pidvyshhennja jakosti m’jasa kurchat-brojleriv. Zb. nauk. pr. Vinnyc'k. nac. agrarn. un-tu: Serija: Sil's'-kogospodars'ki nauky, 11(51), 3–5 (in Ukrainian).

Bukalova, N., & Prylipko, T. (2013). Pidvyshhennja jakosti moloka ta produktyvnosti laktujuchyh koriv na osnovi etologichnyh pryncypiv. Tvarynnyctvo Ukrai'ny, 4, 15–18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2013_4_8 (in Ukrainian).

Dahno, I.S., & Dahno, G.P. (2012). Likars'ki ta otrujni roslyny z osnovamy fitoterapii' : navch. posib. Sumy: PP Vinnychenko M.D., FOP Lytovchenko Je.B. (in Ukrainian).

Darmohray, L., Gutyj, B., & Darmohray, O. (2018). Koncepcija antymikrobnoi' aktyvnosti vodnogo ekstraktu roslyny Galega orientalis (Lam). Nauk. visnyk LNU veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij. Serija: Veterynarni nauky, 20(87), 122–125. doi: 10.15421/nvlvet8724 (in Ukrainian).

Deren', O.V. (2009). Vplyv ehinacei' purpurovoi' na dejaki gematologichni ta biohimichni pokaznyky krovi odnorichok koropa. Rybogospodars'ka nauka Ukrai'-ny, 4, 130–133 (in Ukrainian).

Derzhavna Farmakopeja Ukrai'ny. Derzhavne pidpryjemstvo “Ukrai'ns'kyj naukovyj farmakopejnyj centr jakosti likars'kyh zasobiv”. 2-e vyd. Dopovnennja 3. Harkiv: Derzhavne pidpryjemstvo “Ukrai'ns'kyj naukovyj farmakopejnyj centr jakosti likars'kyh zasobiv” (in Ukrainian).

Hrytsyna, M.R. (2017). Vmist biologichno-aktyvnyh rechovyn u riznyh vydiv rodu Verbascum L. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(77), 86–91. doi: 10.15421/nvlvet7720 (in Ukrainian).

Ishchenko, V., Kostenko, S., Kostenko, V., & Tymoshyk, Y. (2016). Perspektyvy zastosuvannja chubushnyka jak likars'koi' roslyny. Nauk. visnyk LNU veterynar-noi' medycyny ta biotehnologij. Serija: Veterynarni nauky, 18(3(70), 123–127. doi: 10.15421/nvlvet7029 (in Ukrainian).

Kolesnyk, M.D., & Ban'kovs'ka, I.B. (2010). Fitobiotych-nyj stymuljator velykoplidnosti porosjat. Visnyk Pol-tavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii', 2, 67–69 (in Ukrainian).

Koryljak, M.Z. (2013). Fitoterapevtychni vlastyvosti roztoropshi pljamystoi' ta i'i' vykorystannja v godivli tvaryn. Rybogospodars'ka nauka Ukrai'ny, 4, 97–108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2013_4_12 (in Ukrainian).

Korylyak, M.Z. (2015). Morfologichna harakterystyka kyshkivnyka ta gepatopankreasu dvolitok koropa pry zastosuvanni rozmelenyh plodiv roztoropshi pljamys-toi'. Nauk. visnyk LNU veterynarnoi' medycyny ta bi-otehnologij. Serija: Veterynarni nauky, 17(3), 218–223. https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/550 (in Ukrainian).

Lazorenko, L.M. (2017). Vykorystannja likars'kyh roslyn za parazytoziv u tvaryn. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu Serija “Veterynarna medycyna”, 11(41), 131–134 (in Ukrainian).

Malyk, O.G., Vlizlo, V.V., Kocjumbas, I.Ja., Salyga, Ju.T., Muzyka, V.P., Kosenko, Ju.M., & Brezvyn, O.M. (2016). Likars'ki roslyny u veterynarnij medycyni. Kyi'v: Agrarna nauka (in Ukrainian).

Palapa, N.V., Pron' N.B., & Ustymenko, O.V. (2016). Osoblyvosti vykorystannja likars'kyh roslyn u tvarynnyctvi. Zbalansovane pryrodokorystuvannja, 2, 47–50 (in Ukrainian).

Peredera, S.B., & Kinash, O.V. (2013). Dosvid vy-korystannja ehinacei' purpurovoi' u ptahivnyctvi. Visn. Poltav. derzh. agrarn. akademii': nauk.-vyrobn., fahovyj zhurn, 6, 62–68 (in Ukrainian).

Prysjazhnjuk, V.Ja. (2017). Parostky likuval'noi' spravy tvaryn v Galychyni. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. G'zhyc'kogo, 19(77), 158–161. doi: 10.15421/nvlvet7734 (in Ukrainian).

Rabinovich, M.I. (1987). Lekarstvennye rastenija v veterinarnoj praktike: Spravochnik. Moskva: Agropromizdat (in Russian).

Sereda, A.V., Glushhenko, L.A., & Gryshhuk, A.V. (2012). Perspektyvy vykorystannja likars'kyh roslyn i fitopreparativ u tvarynnyctvi. Veterynarna medycyna Ukrai'ny, 11, 40–41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vetm_2012_11_15 (in Ukrainian).

Skybic'ka, M.I. (2014). Istorija vyvchennja likars'kyh roslyn v Ukrai'ni. Praci naukovogo tovarystva im. Shevchenka. Ekologichnyj zbirnyk, 39, 163–180 (in Ukrainian).

Svintyc'ka, K.V. (2013). Vykorystannja likars'kyh roslyn u procesi sanacii' povitrja ptahivnychyh prymishhen'. Visnyk Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii, 1, 171–173. doi: 10.31210/visnyk2013.01.42 (in Ukrainian).

Witteková, C. (2008). Přírodná léčba koní. Praha: Nakla-datelství Slovart (in Czech).

Abstract views: 49
PDF Downloads: 32
Published
2019-07-30
How to Cite
Salamon, I., & Hrytsyna, M. (2019). Veterinary Medicine and the Use of Medicinal Plants. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(94), 121-126. https://doi.org/10.32718/nvlvet9422