Morphology of trachea of mature chickens, grown under the conditions of radioactive contamination


  • L. P. Horalskyi Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4251-614X
  • I. M. Sokulskyi Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6237-0328
  • N. V. Demus Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0793-0484
  • O. K. Levchuk Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine
Keywords: radioactive contamination, chickens, trachea, histostructure, macro-microscopic structure, mucous mem-brane, adventitia, absolute mass, relative mass

Abstract

The features of macro- and microscopic structure and morphometric parameters of the trachea of chickens of the Black Moscow breed of 180 days of age grown in conditionally pure and II zone of radioactive contamination are presented in the work using radiological, morphological, morphometric and statistical methods of research. It has been found that the presence of chickens in radioactively contaminated territories, feeding them with locally-sourced food, has an adverse effect on the respiratory organs, including the trachea. According to the results of radiological research, the increase of gamma background was established in the territory where the experimental part of the research was conducted. Thus, according to our observations, the specific power of the exposure dose of gamma rays for cesium-137 in the territory where the experimental animals were kept was almost in 3–3.5 times higher than this indicator for the relatively pure radioactive contamination of the territory. The specific activity of the diet for cesium-137 in chickens of 180 days of the experimental group was almost 8.5 times higher than in the control group of animals and was 13.4–16.0 Bq/kg, compared with the control (1.64–1.82 Bq/kg), indicating the cumulative capacity of this isotope. According to our research, the trachea of chickens of the experimental group has a pale pink color and is built of cartilage rings (110–120 units), which have a rounded shape. Its wall is formed by the mucous and fibrous cartilage and adventitia. The mucous membrane has a folded structure and is lined with multilayered ciliated epithelium and contains glands. Four types of cells are well differentiated into the epithelium: basal, ciliated, endocrine, and goblet. The fibrous cartilage sheath is formed by tracheal cartilages, which are interconnected by a dense fibrous connective tissue. The histoarchitectonics of the trachea of chickens reared in the second zone of radioactive contamination is similar to that of chickens in the control group. However, our morphometric studies noted that the animals of the experimental group increased the size of the terminal parts of the tracheal glands, thickened connective tissue capsules of the lymph nodes. The absolute body mass of the chickens of the experimental group, compared with the control group, tends to decrease and is respectively 2.96 ± 0.19 g, while the relative weight of the organ significantly (P ≤ 0.001) decreases to 0.284 ± 0.027%. In addition, for 180-day-old chickens that were constantly under radioactive contamination, the thickness of the mucous, fibrous, cartilage, and adventitious membranes tended to decrease compared to chickens from the conditionally clear area for radioactive contamination.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoniuk, S.V., Kotsarev, O.S., & Lykholat, O.A. (2002). Patomorfolohichni zminy lehen za umov tryvaloi dii nyzkykh doz oprominennia. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal, 10, 249−253 (in Ukrainian).

Dieltsova, O.I., Herashchenko, S.B., & Orishko, Ya.A. (1998). Struktura vnutrishnikh orhaniv v umovakh dovhotryvaloi dii malykh doz radiatsii. Materialy II-ho Nats. konhresu anatomiv, histolohiv, embriolohiv i topohrafo-anatomiv (AHET) Ukrainy. Luhansk, 84–85 (in Ukrainian).

Dubovyi, A.A. (2014). Histolohichna kharakterystyka ta morfometrychni pokaznyky shchytopodibnoi zalozy sobak, vyroshchenykh v umovakh radioaktyvnoho zabrudnennia. Visnyk Zhytomyr. nats. ahroekol. un-tu, 1(1), 119–125. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vzhnau_2014_1%281%29__22 (in Ukrainian).

Dunaievska, O.F. (2013). Radiatsiina bezpeka urbolandshaftiv yak neobkhidna umova rozvytku turyzmu. Naukovi chytannia – 2013: nauk.-teoret. zb. Zhytomyr. nats. ahroekol. un-t. Zhytomyr: ZhNAEU, 1, 65–66. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/869 (in Ukrainian).

Horalskyi, L.P., Fasolia, V.P., & Dunaievska, O.F. (2004). Histoarkhitektonika orhaniv i tkanyn sobak, shcho utrymuvalys na radioaktyvno zabrudnenii terytorii. Visnyk DAU, 2(13), 75–76 (in Ukrainian).

Horalskyi, L.P., Khomych, V.T., & Kononskyi, O.I. (2015). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhennia u normi ta pry patolohii: navch. Posibnyk. Zhytomyr: Polissia (in Ukrainian).

Horalskyi, L.P., Levchuk, O.K., Troianchuk, O.V., & Hatskivskyi, V.V. (2012). Morfolohiia deiakykh orhaniv i tkanyn kurei, vyroshchenykh v umovno chystii ta 2-y zoni shchodo radioaktyvnoho za-brudnennia. Zootekhnichna nauka: istoriia, problemy, perspektyvy: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kamianets-Podilskyi, 289–290 (in Ukrainian).

Hudkov, I.M., & Kashparov, V.O. (2012). Aktualni zavdannia i problemy silskohospodarskoi radioekolohii cherez chvert stolittia pislia avarii na Chornobylskii AES. Visnyk Zhytomyr. nats. ahroekol. un-tu, 1(1), 27–36. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/52 (in Ukrainian).

Khomenko, Z.V. (2008). Zminy u histolohichnii budovi nyrky sobak pid Vplyvom malointensyvnoho ionizui-uchoho vyprominiuvannia. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Hzhytskoho, 10, 3(38), 232–233. https://cyberleninka.ru/article/ v/zmini-u-gistologichniy-budovi-nirki-sobak-pid-vplivom-malointensivnogo-ionizuyuchogo-viprominyuvannya (in Ukrainian).

Kvacheva, Ju.E. (2002). Morfologicheskie tipy radiacion-no-inducirovannoj gibeli kletok krovetvornoj tkani, ejo biologicheskaja sut' i znachimost' na razlichnyh jetapah razvitija ostrogo radiacionnogo porazhenija. Radiobiologija. Radiojekologija, 3, 287–292 (in Russian).

Lypska, A.I., Nikolaiev, V.I., Shytiuk, V.A., & Kulich, N.V. (2014). Suchasnyi stan tekhnohennykh radi-onuklidiv v blyzhnii zoni ChAES. Radioekolohiia – 2014: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu (m. Kyiv, 24–26 kvit. 2014 r.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 166–169 (in Ukrainian).

Romanchuk, L.D. (2012). Otsinka radiatsiinoho stanu hruntiv u pivnichnykh raionakh Zhytomyrshchyny, postrazhdalykh unaslidok avarii na ChAES. Visnyk ahrar. nauky, 6, 67–69 (in Ukrainian).

Troianchuk, O.V. (2012). Morfometrychni pokaznyky dvanadtsiatypaloi ta slipoi kyshok kurei u postnatal-nomu periodi ontohenezu, vyroshchenykh v umo-vakh dii radioaktyvnoho zabrudnennia. Visnyk ZhNAEU, 2(33), 2, 153−158 (in Ukrainian).

Tykhenko, R.V. (2012). Suchasnyi stan ta problemy orhanizatsii radiatsiino zabrudnenykh terytorii na mistsevomu rivni. Visnyk Zhytomyr. nats. ahroekol. un-tu, 1(1), 203–209. http://ir.znau.edu.ua/bitstream/ 123456789/157/1/Tyhenko_R_Current_status_and_problems_of_radiation.pdf (in Ukrainian).

Abstract views: 58
PDF Downloads: 69
Published
2019-11-02
How to Cite
Horalskyi, L., Sokulskyi, I., Demus, N., & Levchuk, O. (2019). Morphology of trachea of mature chickens, grown under the conditions of radioactive contamination. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(95), 150-155. https://doi.org/10.32718/nvlvet9528