Epizootic situation on fish invasion diseases in the waters of Ukraine


  • O. V. Fedorovych Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3438-4749
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
  • V. S. Fedorovych Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
  • I. O. Chornyi State Agrarian and Engineering University in Podilia, Kamianets-Podilskyi, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2161-4098
Keywords: fish, epizootology, invasive diseases, artificial and natural reservoirs, parasitological studies.

Abstract

An important place in meeting the needs in food of the population has fisheries. The development of this industry, the increase in production and ensuring the high quality of fish as a food product greatly depend on the animal health of the farms and timely conducting veterinary and preventive measures – the basics of providing the mepizootic well-being. Fisheries in Ukraine engaged in more than 6 thousand individuals and legal entities. However, as evidenced by the practice of recent years and results of ichthyoparasitic studies, almost all fish planting and uterine young in the fish farms of Ukraine is infested by invaders of invasive diseases, including ichthyophthiosis, argulosis, lerneosis, fingerprinting, hydrodactylosis, diplozoonosis and others. Unfortunately, one of the disadvantaged regions of Ukraine with invasive fish diseases is west. In the pond farms of Rivne and Volyn regions it is wide the parasites were distributed: diplastomids and filometers, the larvae of which affect the muscle tissue and internal organs of the fish. In the ponds of Western Polissya of Ukraine has identified 23 species of parasites belonging to the classes of Monogenea, Hirudinea, Bivalvia and Crustacea. It should be noted that in most farms mainly mixed infestations are common in the western region. In the south of Ukraine, diplo- stomosis, metogonimosis, filometridosis, lerneosis and hepaticosis were registered. In the natural reservoirs of Mykolaiv invasiveness of fish of different species by P. ovatus metacercariae was revealed. Fishes of artificial and natural reservoirs of Kharkiv region were found 16 species of parasites belonging to the classes of Trematoidea, Cestoidea, Nematoda,Acanthocephala, Crustacea, Mastigophora, Infusoria and Monogenoidea. In the fish farms of Cherkasy, Zhytomyr and Kyiv areas in most cases the fish was struck by monogeneas. In the natural waters of Sumy region were registered trienophorosis and rafidoscaridosis. It is known that the infection of fish with parasites causes a delay in its growth and development, reduction of fatness, deterioration of product and taste, impaired reproduction and even death. Therefore regular monitoring of parasitofauna of fish in the pond farms of Ukraine is necessary because study of patterns of occurrence and spread of fish diseases, prediction of those diseases affect the efficiency of aquaculture breeding and preservation of fish products.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beliba, V.G. (2006). Parazytofauna ryb pryrodnyh ta shtuchnyh vodojm Harkivs'koi' oblasti. Veterynarna medycyna, 86, 30–39 (in Ukrainian).

Borisova, M.N., Zav'jalova, E.A., & Pichugina, T.D. (2007). Bolezni ryb: obzor jepizooticheskoj situacii za 2006 god. Veterinarnaja zhizn', 14(86), 2–3 (in Russian).

Bozhyk, O.V. & Pukalo, P.Ja. (2012). Parazytologichna sytuacija u forelevomu gospodarstvi “Rybnyj potik” Rahivs'kogo rajonu Zakarpats'koi' oblasti. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyc'kogo, 14, 2(52), 13–16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2012_14_ 2%281%29__5 (in Ukrainian).

Buchac'kyj, L. (2006). Virus nefrytu ta zjabernogo ne-krozu koropa. Veterynarna medycyna Ukrai'ny, 4, 19–20 (in Ukrainian).

Dahno, I.S., Panasenko, O.S., & Dahno, G.P. (2010). Gel'mintozy ryby pryrodnyh vodojmyshh Sum-shhyny. Naukovyj visnyk NUBiP, 151(2), 55–57 (in Ukrainian).

Davydov, O.M., Lysenko, V.N., Kurovskaja, N.Ja., & Neborachek, S.I. (2013). Strategija ohrany zdorov'ja ryb v akvakul'ture. Veterynarna medycyna Ukrai'ny, 1(203), 28–30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vetm_2013_1_10 (in Russian).

Davydov, O.N., Temnyhanov, Ju.D., & Bazeev, R.E. (2003). Parazity i parazitozy ryb v vodoemah Ukrainy. Teoretycheskie i praktycheskie issledovanija v ihtiopatologii, 7–47 (in Russian).

Dopirjak, V.O. & Bozhko, M.K. (2012). Veterynarne zabezpechennja rybnyctva Bukovyny. Veterynarna medycyna Ukrai'ny, 10(200), 33–34 (in Ukrainian).

Dvorjankov, V.A. (2001). Rol' i znachenie rybnoj promyshlennosti v obespechenii prodovol'stvennoj bezopasnosti strany. Agrarnaja Rossija. M.: Folium, 4, 5–7 (in Russian).

Dzhmil',V.I., & Soroka, N.M. (2010). Monogenoi'dozy koropovyh ryb. Naukovyj visnyk NUBiP, 151(2), 58–61 (in Ukrainian).

Dzhmil', V.I. (2010). Daktylogiroz koropiv v rybnyc'kyh gospodarstvah Kyi'vs'koi' oblasti. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhyc'kogo, 12, 2(44), 89–92. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2%281%29__19 (in Ukrainian).

Dzhmil', V.I. (2013). Epizootychnyj stan PrAT “Bilo-cerkivsil'rybgosp” shhodo urazhennja koropovyh ryb zbudnykamy invazijnyh hvorob. Naukovyj visnyk veterynarnoi' medycyny, 11, 57–61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm_2013_11_17 (in Ukrainian).

Engashev, V.G. (2008). Problemy zdorov'ja ryb v fermer-skih hozjajstvah i puti ih reshenija, zdorov'e ryb – za-log rentabel'nosti hozjajstva. Rybovodstvo i rybnoe hozjajstvo, 6, 53–56 (in Russian).

Evtushenko, A.V. (2001). Evtushenko A. V. Gel'mintozy ryb bassejna reki Dnepr (Mezhdunarodnaja jek-spedicija “Transgranichnyj diagnosticheskij analiz bassejna reki Dnepr”). Probl. zooinzhenerii' ta vet. medycyny: Zb. nauk. prac', 2, 8(32), 250–253 (in Russian).

Golovyna, N.A. (2005). Osobennosti techenyja epyzootyy u ryb na rybovodcheskyh predpryjatyjah y yh svjaz' s pryrodnymy ochagamy zabolevanyj. Materyaly Vseross. nauch. prakt. konf.-semynara “Epyzootycheskyj monytoryng v akvakul'ture: sos-tojanye y perspektyvy”, 30–34 (in Russian).

Goncharov, S.L. (2015). Epizootychnyj stan pryrodnyh vodojm Mykolai'vs'koi' oblasti z paracenogonimozu prisnovodnyh ryb. Juvilejni chytannja, posvjachenni 70-richchju Ukrai'ns'kogo naukovogo tovarystva parazytologiv ta 110-richchju z dnja narodzhennja akademika NAN Ukrai'ny O.P. Markevycha: tezy do-povidej, 15–16 (in Ukrainian).

Jevtushenko, A.V. (2003). Ligulidozy ryb (epizootologija, biologija zbudnykiv, patogenez, rozrobka zahodiv bo-rot'by): avtoref. dys. kand. vet. nauk: 16.00.11 (in Ukrainian).

Jevtushenko A.V. (2006). Analiz parazytofauny ryb basejnu richky Udy. Veterynarna medycyna, 86, 142–149 (in Ukrainian).

Jevtushenko, A.V., Jevtushenko, I.D., Volovyk, T.P., & Zbozhyns'ka, O.V. (2015). Osoblyvosti cyrkuljacii' zbudnykiv osnovnyh parazytarnyh zahvorjuvan' ryb u vodojmah z riznymy gidrologichnymy rezhymamy. Veterynarna medycyna, 100, 167–169. http://jvm.kharkov.ua/sbornik/100/8_44.pdf (in Ukrainian).

Jevtushenko, A.V., Starko, M.V., & Glushhenko, L.F. (2003). Epizootija ligulidoziv ryb na Pecheniz'komu vodoshovyshhi. Veterynarna medycyna, 82, 228–235 (in Ukrainian).

Jevtushenko, I.D. (2013). Epizootychna sytuacija shhodo parazytoziv ryb na vodnyh ob’jektah Harkivshhyny. Veterynarna medycyny, 97, 188–190. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2013_97_78 (in Ukrainian).

Katjuha, S.M., & Voznjuk, I.O. (2014). Harakterystyka parazytarnyh kompleksiv u ryb stavkovyh gospo-darstv Zahidnogo Polissja Ukrai'ny. Veterynarna bio-tehnologija, 25, 27–29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vbtb_2014_25_9 (in Ukrainian).

Lobojko, Ju.V. (2012). Urazhenist' c'ogolitok koropa ektoparazytamy Lernaea cyprinacea ta Dactylogyrus vastator u vyroshhuval'nyh stavah. Veterynarna bio-tehnologija, 21, 286–289 (in Ukrainian).

Mandygra, M.S. & Zbozhyns'ka, O.V. (2008). Epizo-otychna sytuacija v rybnyc'kyh gospodarstvah Rivnenshhyny. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Aktual'ni problemy ohorony zdorov’ja ryb ta inshyh gidrobiontiv” (Feodosija, 26–29 travn. 2008 r.), 311–315 (in Ukrainian).

Mazur T.V., Sorokina, N.H., Halchynska, O.K., Novhorodova, O.Iu., et al. (2011). Epizootychna sy-tuacija z infekcijnyh hvorob ryby v Ukrai'ni. Naukovi dopovidi NUBiP, 5(27), 45–53. http://nd.nubip.edu.ua/2011_5/11mtv.pdf (in Ukrainian).

Mukvych, M.G. (2008). Suchasnyj stan, problemy ta zavdannja rozvytku rybnyctva v Ukrai'ni. Rybogos-podars'ka nauka Ukrai'ny, 4, 4–8. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rnu_2009_1_3 (in Ukrainian).

Mykytjuk, P.V., & Jakubchak, O.M. (1992). Hvoroby prisnovodnyh ryb. K.: Urozhaj (in Ukrainian).

Prosjana, V. (2006). Hvoroby, shho psujut' tovarnyj vy-gljad ryby. Veterynarna medycyna Ukrai'ny, 5, 39–42 (in Ukrainian).

Pryhod'ko, Ju.A., & Evtushenko, A.V. (2001). Monitoring parazitarnyh zabolevanij ryb – aktual'nost' problemy. Bezpeka zhyttjedijal'nosti: tezy dop. nauk.-metod. konf., 77–81 (in Russian).

Rubcova, N.Ju., & Kucokon', Ju.K. (2015). Poperedni rezul'taty parazytologichnyh doslidzhen' ryb Polis'kogo pryrodnogo zapovidnyka v serpni 2015 roku. Juvilejni chytannja, posvjachenni 70-richchju Ukrai'ns'kogo naukovogo tovarystva parazytologiv ta 110-richchju z dnja narodzhennja akademika NAN Ukrai'ny O.P. Markevycha: tezy dopovidej, 54 (in Ukrainian).

Sekretarjuk, K.V., & Ljubojko, Ju.V. (2006). Profil-aktychni ta ozdorovchi zahody pry invazijnyh hvorobah ryb. Sil's'kyj gospodar, 5–6, 31–32 (in Ukrainian).

Shkarupa, O.V., Plychko, V.F., & Kozhushko, A.V. (2010). Sovremennoe sostojanie sovremennoj rybnoj otrasli v Ukraine. Rybogospodars'ka nauka Ukrai'ny, 4, 30–36 (in Russian).

Smyrnjuk, N.I., Burjak, I.V., & Marcynjuk, N.O. (2007). Zabezpechenist' naselennja Ukrai'ny ryboju ta rybnoju produkcijeju na suchasnomu etapi stanovlennja rynkovyh vidnosyn. Rybogospodars'ka nauka Ukrai'ny, 1, 76–83. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2007_1_16 (in Ukrainian).

Vovk, N.I. (2002). Ihtiopatologichnyj monitoryng ry-bogospodars'kyh vodojm Ukrai'ny: avtoref. dys. na zdob. nauk. st. doktora s.-g. nauk: 03.00.16 – ekologija (in Ukrainian).

Zhemerdjej, O.V. (2009). Epizootychna sytuacija z invazijnyh hvorob ryb u vodojmah Mykolai'vs'koi' oblasti. Naukovo-tehnichnyj bjuleten' Instytutu bi-ologii' tvaryn ta DNDKI vetpreparativ ta kormovyh dobavok, 10(4), 466–469 (in Ukrainian).

Zhemerdjej, O.V. (2010). Invazii' prisnovodnyh ryb vodojm Pivdnja Ukrai'ny. Naukovyj visnyk NUBiP, 151(2), 80–83 (in Ukrainian).

Abstract views: 129
PDF Downloads: 94
Published
2019-12-14
How to Cite
Fedorovych, O., Gutyj, B., Fedorovych, V., & Chornyi, I. (2019). Epizootic situation on fish invasion diseases in the waters of Ukraine. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(96), 95-100. https://doi.org/10.32718/nvlvet9617

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>