The influence of vitamin E and C feeding on protein content and ratios of its fractions in broiler chickens serum


Keywords: broiler chickens, vitamins E and C, proteins, protein fractions, albumins, α- and γ-globulins.

Abstract

Protein content and the ratio of its fractions were investigated in the serum of broiler chickens during the growing period with the addition of vitamins E and C to their ration. The investigations were performed in one of the farms in Lviv region on four groups of 100 broiler chickens in each, starting from 1- to 41-day-olds. Chickens in the control group received a standard ration, the first experimental diet with tocopherol acetate, the second experimental – ascorbic acid, and the third – a complex of these vitamins. Poultry research were conducted at different ages: 27-, 34-, and 41-day-olds. The content of common protein was determined in blood serum – biuret method and the range of soluble proteins – by vertical electrophoresis in plates of 7.5 % polyacrylamide gel. Conducted research have shown that the use of tocopherol acetate and ascorbic acid supplements to compound feed of broiler chickens caused a rise in serum total protein content. However, these changes were more pronounced in chickens with the combined use of vitamins E and C in all search periods (P < 0.05–0.01), and also in 11-day-old broilers (P < 0.05), who used ascorbic acid supplement. In the search of the ratio of protein fractions was ascertained an increase in the content of γ-globulin fraction in chickens from the search groups regarding controls at 11 and 27 days of age. Herewith the differences were likely to be in broiler chickens, who used the tocopherol acetate supplement. Instead, 11-day-old chicks in this group had a lower b-globulin fraction (P < 0.05). However, in the serum of chickens from the experimental groups regarding control at 41 days of age a significantly higher content of the α-globulin fraction was registered. In general, the results of the searches showed that additional introduction of tocopherol acetate and ascorbic acid to chickens ration has a stimulating influence on the processes of protein biosynthesis and immune function in the organism of chickens in the process of their growth. This influence was more expressed in chickens with the combined use of vitamins E and C.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alberghina, D., Giannetto, C., Vazzana, I., Ferrantelli, V., & Piccione, G. (2011). Reference intervals for total protein concentration, serum protein fractions, and albumin/globulin ratios in clinically healthy dairy cows. J. Vet. Diagn. Invest., 23(1), 111–114. doi: 10.1177/104063871102300119.

Aleksandrova, K. V., Shkoda, O. S., Krisanova, N. V., Levich, S. V., & Yurchenko, D. M. (2015). Prosti ta skladni bilky: metody-chnyi posibnyk z dystsypliny “Biolohichna khimiia” dlia vykladachiv. Zaporizhzhia: ZDMU (in Ukrainian).

Borisenko, N. N., Bushueva, I. V., Parchenko, V. V., Gubenko, I. Ya, Mykhailiuk, Y. О., Riznyk, O. I., Aleksieiev, O. G., Gutyj, B. V., Lysianska, H. P., & Kurinnyi, A. V. (2019). Anti-Inflammatory, Antiviral Veterinary Medicine with Immuno-Modulating Activity. Research J. Pharm. and Tech., 12(11), 5455–5459. doi: 10.5958/0974-360X.2019.00909.0.

Donchenko, G. V., Petrova, G. V., & Kapralov, A. A. (1990). Issledovanie jadernyh receptorov vitamina E v pecheni krys. Vsesojuznyj simpozium “Biohimija receptornyh sistem”. Tallin, 16–17 (in Russian).

Eghtesad, S., Poustchi, Н., & Malekzadeh, R. (2013). Malnutrition in Liver Cirrhosis: The Influence of Pro-tein and Sodium. Middle East Journal of Digestive Diseases, 5(2), 65–75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/24829672.

Halias, V. L., Kolotnytskyi, A., & Fedets, O. M. (2006). Biolohichna rol vitaminiv v orhanizmi tvaryn. Lviv (in Ukrainian).

Holod, V. M. (1983). Belki syvorotki krovi v klinicheskoj i jeksperimental'noj veterinarii. Mn.: Urozhaj (in Russian).

Holod, V. M., & Kurdeko, A. P. (2005). Klinicheskaja biohimija: Uchebnoe posobie. V 2-h chastjah. Vitebsk (in Russian).

Hubskyi, Yu. I. (2009). Biolohichna khimiia. Kyiv-Vinnytsia; Nova Knyha (in Ukrainian).

Ionov, I. A. (1997). Fiziolohichnyi status ptytsi v embrio-henezi ta postnatalnomu ontohenezi v zalezhnosti vid yii A-, E- ta K-vitaminnoi zabezpechenosti: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra s.-h. nauk: spets.: 03.00.13 “Fiziolohiia liudyny ta tvaryn”. Kharkiv (in Ukrainian).

Kapralov, O. O. (2000). Rol vitaminu E u protsesakh funktsionuvannia klitynnykh yader ta mitokhondrii pechinky shchuriv : avtoref. dys... d-ra biol. nauk: 03.00.04 / Kapralov Oleksandr Oleksandrovych; Ky-ivskyi natsiona-lnyi un–t im. Tarasa Shevchenka. K. (in Ukrainian).

Kots, V. P. (2005). Vzaiemodiia vitaminiv A i E ta riadu mikroelementiv v orhanizmi kurei zalezhno vid rivnia v kormi: avtoref. dys. na zdobuttia nauk stupenia kand. biol. nauk: spets. 03.00.13 “Fiziolohiia liudyny i tvaryn” Kharkiv (in Ukrainian).

Kulyaba, O., Stybel, V., Gutyj, B., Turko, I., Peleno, R., Turko, Ya., Golovach, P., Vishchur, V., Prijma, O., Mazur, I., Dutka, V., Todoriuk, V., Golub, O. Dmytriv, O., & Oseredchuk, R. (2019). Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 612–615. https://www.ujecology.com/articles/ effect-of-experimental-fascioliasis-on-the-protein-synthesis-function-of-cow-liver.pdf.

Lavryshyn, Y. Y., & Gutyj, B. V. (2019). Protein synthe-size function of bulls liver at experimental chronic cadmium toxicity. Scientific Messenger of Lviv Na-tional University of Veterinary Medicine and Biotech-nologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 92–96. doi: 10.32718/nvlvet9417.

Lavryshyn, Y. Y., Varkholyak, I. S., Martyschuk, T. V., Guta, Z. А., Ivankiv, L. B., Paladischuk, О. R., Murska, S. D., Gutyj, B. V., & Gufriy, D. F. (2016). The biological significance of the antioxidant defense system of animals body. Scientific Messenger LNUVMBT named after S. Z. Gzhytskyj, 18, 2(66), 100–111. doi: 10.15421/nvlvet6622 (in Ukrainian).

Levchenko, V. I., Kondrakhin, I. P., & Vlizlo, V. V. (2015). Vnutrishni khvoroby tvaryn. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., & Vishchur, O. I. (2019). Morphological and biochemical indices of piglets' blood by the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. The Animal biology, 21(4), 65–70. doi: 10.15407/animbiol21.04.065.

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Vishchur, O. I., & Todori-uk, V. B. (2019). Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sci-ences, 2(2), 27–30. doi: 10.32718/ujvas2-2.06.

Nishchemenko, M. P., Stovbetska, L. S., & Samorai, M. M. (2014). Osoblyvosti zmin pokaznykiv obminu bilkiv u perepeliv pry zastosuvanni lizynu, metioninu ta treoninu. Naukovyi visnyk Lvivskoho nats. un-tu. veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. H. Gzhytskoho, 16, 2(59), 251–257 (in Ukrainian).

Petrova, G. V., Kapralov, А. А., Izhokina, I. A., & Donchenko, G. V. (1994). Effect of alpha-tocopherol and ubiquinone on mitochondrial RNA polymerase activity. Biochem. Mos., 59(4), 575–581. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8018780.

Pshenkina, N. N. (2011). Ctruktura al'bumina i transport lekarstv. Medicinskij akademicheskij zhurnal, 11(3), 3–15 (in Russian).

Romanovych, L., Kurtyak, B., Romanovych, M., Vishchur, O., & Mudrak, D. (2018). Influence of vitamins E and C on the indices of pseudoeozinofiles fagocytosis in chickens broilers blood of cross ROSS-308. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(92), 169–171. doi: 10.32718/10.32718/nvlvet9235.

Romanovych, N. (2017). Indicators of phagocytosis of blood pseudoiesinophils in chicken broilers under the action of BPS-44 and yeast Saccharomyces cerevisiae. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 19(78), 187–190. https://nvlvet.com.ua/index.php/ journal/article/view/1322.

Rudenko, S. S. (1998). Problemy doslidzhdennia prooksydantno-antyoksydantnoho homeostazu. Naukovyi visnyk. Chernivtsi: ChDU; Biolohiia, 20, 208 (in Ukrainian).

Sljusar, N. V., & Subbotin, V. M. (1994). Dejstvie tilana na biosintez belkov pecheni i skeletnoj muskulatury kur. Novye farmakologicheskie sredstva v veterinarii: 16-ja mezhgosudarstvennaja mezhvuzovskaja nauch.-praktich. konf. Sankt Peterburg, 37–38 (in Russian).

Taranov, M. T. (1976). Biohimija i produktivnost' zhivot-nih. Moskva; Kolos (in Russian).

Van der Vusse, G. J. (2009). Albumin as fetty acid trans-porter. Drug Metab. Pharmacokinet, 24(4), 300–307. doi: 10.2133/dmpk.24.300.

Varkholiak, I. S., & Gutyj, B. V. (2020). The influence of the preparation “Bendamin” on the morphological and biochemical indices of blood of rats in experi-mental modeling of heart failure. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(1), 38–41. doi: 10.32718/ujvas3-1.07.

Vil'dman, A. R., Suraj, P. F., Ionov, I. A., & Sahackij, N. I. (1993). Vitaminy v pitanii zhivotnyh. Har'kov: RIP “Original” (in Russian).

Vlizlo, V. V. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Lviv; Spolom (in Ukrainian).

Vlizlo, V. V. (2015). Zhyrorozchynni vitaminy u veteryn-arnii medytsyni ta tvarynnytstvi. Monohrafiia. Lviv (in Ukrainian).

Abstract views: 63
PDF Downloads: 79
Published
2020-05-07
How to Cite
Romanovych, L. (2020). The influence of vitamin E and C feeding on protein content and ratios of its fractions in broiler chickens serum. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 141-146. https://doi.org/10.32718/nvlvet9723