Veterinary-sanitary evaluation of high-class boiled sausage “Likarska”


Keywords: boiled sausages, meat products, quality parameters, safety parameters, veterinary-sanitary control.

Abstract

Today in Ukraine the part of the sausage production segment is about 30 % of all ready meat products. The boiled sausages play the main role among them. About 65 % of general assortment belongs to them among consumers. Safety and quality assurance of sausage is impossible without the conformity of requirements and recipes. The SSTU 4436:2005 “Boiled sausages, sausages, meat breads. General specifications” regulates them in Ukraine. However, today is observed the significant growth of sausages assortment, which are produced by recipes of producers. It allows them to use in production different nutritional supplements, replacement of raw materials, etc. Recent publications of experts shows that about 80 % of food products are falsified. The most common is assortment falsification. Therefore, the purpose of our study was to analyze the conformity of quality and safety parameters of high-class boiled sausage “Likarska” from the different producers to the SSTU 4436:2005 “Boiled sausages, sausages, meat breads. General specifications”. The materials of our study were the samples of high-class boiled sausage “Likarska” from the several domestic producers: LLC “Alan” (Dnipro), JV “Vekka” LLC (Odessa region, Lyman district, Blagodatne), LLC “Globino Meat Factory” (Poltava region, Globin district, Globino), LLC “Khodoriv Meat Factory” (Lviv region, Zhydachiv district, Khodoriv). The samples were selected by the control purchase in Odessa trading network (“METRO”, “Silpo”, “FOZZY”) and in Lviv trading network (“Vopak”, “МЕТРО”, “Silpo”). As a result 20 samples were selected and investigated in general. The studies were conducted during 2019–2020 on the basis of Multidisciplinary Laboratory of Veterinary Medicine (Faculty of Veterinary Medicine and Biotecnologies of Odessa State Agrarian University) and on the basis of the laboratory of Department of Veterinary-Sanitary Inspection (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv). We selected the samples, carried out sanitary assessments of sausages, determined the microbiological parameters in accordance with applicable regulations. We determined the physico-chemical parameters using the device FoodScan, radionuclides content – by β-γ-spermometry and the general toxicity – using the express method with the infusorium Colpoda steinii. According to the results of analysis of labeling we found out that the packaging (label) of all producers which were studied contains the basic production and consumer information. The analysis of the organoleptical, microbiological indicators and the radionuclides content of samples which were studied established their compliance with the requirement of SSTU 4436:2005. The total toxicity of sausages also wasn’t established. At the same time the analysis of physico-chemical parameters revealed non-compliance with SSTU 4436:2005 requirements by the mass fraction of protein in sausage “Likarska”, which was produced by JV “Vekka” LLC (10.95 ± 0.01 %) and LLC “Globino Meat Factory” (10.68 ± 0.02 %).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bohatko, N. M., Bohatko, L. M., Salata, V. Z., Semaniuk, V. I., Serdiukov, Ya. K., & Shchurevych, H. P. (2017). Veterynarno-sanitarnyi kontrol bezpechnosti ta yakosti miasnykh produktiv. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 19(73), 7–10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbvn_2017_19_73_4 (in Ukrainian).

Burhu, Yu. H., & Khrul, V. S. (2010). Tovaroznavcha kharakterystyka varenykh kovbas. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 1(46), 60–63 (in Ukrainian).

Dashkovskyi, O. O., & Salata, V. Z. (2016). Analiz ryzykiv ta krytychnykh kontrolnykh tochok (NASSR), pry vyrobnytstvi miasnykh kovbas na PP “Ctryiski delikatesy”. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhytskoho, 18, 3(70), 83–87. doi: 10.15421/nvlvet7019 (in Ukrainian).

Dovgan', N. B. (2013). Sravnitel'naja ocenka kolbasy varenoj vysshego sorta “Doktorskaja” raznyh proizvoditelej. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2(10), 50–53. https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-kolbasy-varenoy-vysshego-sorta-doktorskaya-raznyh-proizvoditeley (in Russian).

Fursik, O. P., & Strashynskyi, I. M. (2017). Kvalimetrychna otsinka orhanoleptychnykh pokaznykiv varenykh kovbas. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhytskoho, 19(75), 72–75. doi: 10.15421/nvlvet7514 (in Ukrainian).

Ievtushenko, M. O. (2018). Porivnialnyi analiz yakosti kovbasnykh vyrobiv torhivelnykh marok “Khmelnytski delikatesy” ta “Iatran”. Aktualni problemy veterynarnoi medytsyny: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii mahistrantiv, 22 lystopada 2018 r., Bila Tserkva, 21–22 (in Ukrainian).

Kolesnyk, T. L., Kolesnyk, A. O., & Yakovliev, I. O. (2014). Formuvannia spozhyvchykh vlastyvostei varenykh kovbas za pokaznykom bezpeky. Prohresyvni tekhnika i tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva ta torhivli, 2(20), 304–314. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_2_33 (in Ukrainian).

Koniak, I. V. (2012). Stan ta perspektyvy rozvytku rynku kovbasnykh vyrobiv v Ukraini. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 4, 168–174. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_4_29 (in Ukrainian).

Nesterova, S. A., & Moskvicheva, A. B. (2017). Analiz assortimenta i ocenka kachestva kolbasnyh izdelij na primere kolbasy “Doktorskaja”. Sovremennye issledovanija osnovnyh napravlenij gumanitarnyh i estestvennyh nauk (sekcija “tehnologija produkcii i organizacija obshhestvennogo pitanija i tovarovedenija”): sbornik nauchnyh trudov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2–3 marta 2017 g., Kazan', 372–378 (in Russian).

Poltoratskaia, A. (2018). Ukrainskyi rynok miasa i kovbasy: analiz. [Elektronnyi resurs]. https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/ukrainskiy-rynok-myasa-i-kolbasy-analiz.html (in Ukrainian).

Rakhman, M. S., Manhushev, D. V., & Klimova, A. S. (2018). Analiz strukturnykh zrushen na vitchyznianomu ta zovnishnomu rynkakh miasa i miasoproduktiv v Ukraini. Ekonomika i suspilstvo, 18, 203–212. doi: 10.32782/2524-0072/2018-18-28 (in Ukrainian).

Romaniuk, T. M. (2019). Osoblyvosti otsinky konkurentospromozhnosti sosysok i sardelok. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva “VATRA” Vinnytskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU, 77, 260–266 (in Ukrainian).

Sljoz, A. (2017). Analiz miasnoho i kovbasnoho rynku Ukrainy za 2016-2017 rik. [Elektronnyi resurs]. https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/Analiz-miasnogo-i-kolbasnogo-rinka-Ukrainu.html (in Ukrainian).

Tul'ceva, U. D. (2017). Sootvetstvie kachestva varenoj kolbasy doktorskaja s trebovanijami GOST R 52196-2011 ot proizvoditelej OOO “Berkuty” i OOO “Vostochnyj” Udmurtskoj Respubliki. Nauchnye trudy studentov Izhevskoj GSHA, 2(5), 309–311. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32396927 (in Russian).

Ushakov, F. O. (2017). Kontrol bezpechnosti ta yakosti kovbasnykh vyrobiv: Avtoref. dys.na zdobuttia nauk. stupenia kand. vet. nauk. Kyiv (in Ukrainian).

Varchenko, M. M., & Herasymenko, Ye. V. (2019). Spozhyvcha ekspertyza tradytsiinoi ta suchasnoi tekhnolohii varenykh kovbas. Novitni tekhnolohii vyrobnytstva ta pererobky produktsii tvarynnytstva: Materialy naukovo-apktychnoi konferentsii studentiv. 18 kvitnia 2019 roku. Bila Tserkva, 46–48 (in Ukrainian).

Verbelchuk, T. V., & Koshlan, Yu. T. (2016). Tekhnolohiia vyrobnytstva varenykh kovbas v umovakh TOV VTF “Marian” m. Zhytomyr. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 6, 123–124. http://ir.znau.edu.ua/ handle/123456789/7905 (in Ukrainian).

Abstract views: 111
PDF Downloads: 105
Published
2020-08-22
How to Cite
Khimich, M., Salata, V., Piven, O., Salata, R., Koreneva, Z., & Naidich, O. (2020). Veterinary-sanitary evaluation of high-class boiled sausage “Likarska”. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 36-41. https://doi.org/10.32718/nvlvet9806

Most read articles by the same author(s)