Clinical symptoms of damage to the lateral surface of the tibia of dairy cows of different phenotype in the conditions of industrial dairy production


Keywords: cows, symptoms, visual-clinical assessment, lateral surface of the leg, signal parameters, color, selection melanism, adaptability, fertility, service period

Abstract

The results of the influence of the conditions of keeping Ukrainian red dairy cows on the manifestation of clinical symptoms of damage to the lateral surface of the tibia and the level of reproduction are presented. The study was conducted on the basis of an industrial dairy complex (600 dairy cows with an average productivity of 6050 kg of milk per lactation) as part of agricultural associations in Odessa region. The objects of the study were cows during lactation, which were kept loose in sections with rest boxes (where the floor was a special rubber mat with a thickness of 30 mm). Evaluation (in points) was performed on the clinical manifestation of symptoms of damage to the skin epithelium of the lateral surface of the leg, which was injured by the rubber coating of the stall compared to the level of reproduction (service period, days/%) and the severity of skin pigmentation of the body surface (selection melanism). Clinical, zootechnical, biometric methods were comprehensively applied to realize the purpose of research. Comparison of data (n = 462) visual-clinical assessment of the condition of the skin of the lateral surface of the leg, as an indicator of the adaptability of lactating cows to keep in sections with rubber flooring and the area of pigmented hair of animals of different phenotypes by coat color, showed that cows typical pigmentation, characteristic of red dairy breed (red hair occupied more than 80 % of the body surface), wound lesions of the lower leg are much less common, namely: in comparison with red-spotted animals by 28.41–15.98 %, with mostly white – by 39.03–20.23 %, respectively. Due to the negative impact of open wounds of the skin of the leg on the immunity of lactating cows, it was found that increasing the number of animals with damaged epithelium as a gateway to infection, provokes an increase in the service period in cows with predominantly white or mottled color to 140.97 and 141.07 days, which is higher by 6.74 and 6.84 days, respectively, compared with red animals (P < 0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bashhenko, M. I., Ruban, Yu. S., & Biryukova, O. D. (2012). Obgruntuvannya napryamiv rozvytku chervono-ryabyx porid v Ukrayini. Rozvedennya i genetyka tvaryn, 46, 16–18 (in Ukrainian).

Borshch, O. O., Gutyj, B. V., Sobolev, O. I., Borshch, O. V., Ruban, S. Yu., Bilkevich, V. V., Dutka, V. R., Chernenko, O. M., Zhelavskyi, M. M., & Nahirniak, T. (2020). Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 145–150. doi: 10.15421/2020_23.

Danylenko, V. P., & Rudyk, I. A. (2012). Do py`tannya efektyvnosti vykorystannya molochnyx porid u gos-podarstvi. Rozvedennya i genetyka tvaryn, 46, 63–65 (in Ukrainian).

Gavrylenko, M. S. (2009). Vplyv genotypovyx i paraty-povyx faktoriv na formuvannya molochnoyi produk-ty`vnosti koriv ukrayins`koyi chervonoyi molochnoyi porody`. Rozvedennya i genetyka tvaryn, 43, 78–84 (in Ukrainian).

Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O., Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O., Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N., Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, Т., & Bratyuk, V. (2020). Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 122–126. doi: 10.15421/2020_19.

Ilyashenko, G. D. (2012). Konsolidaciya za osnovnymy gospodarsky korysnymy oznakamy` u stadax ukrayins`ky`x chervonoyi i chervono-ryaboyi mo-lochnyx porid. Rozvedennya i genetyka tvaryn, 46, 126–129 (in Ukrainian).

Kalynovskyj, G. M., Kovalchuk, Yu. V., Kovalov, P. V., Karlyuk, V. V., Zaxarin, V. V., Afanasyeva, L. P., Gryshhuk, G. P., & Omelyanenko, M. M. (2010). Travmy lateralnoyi poverxni zaplesnevogo sugloba i yix uskladnennya u koriv. Veterynarna medycyna Ukrayiny, 8, 1–21 (in Ukrainian).

Kirikovich, S. A., Puchka, M. P., Moskalev, A. A., Kovalevskij, I. A., Tatarinova, G. M., Shmatko, N. N., Balueva, N. A., & Nagornaja, Z. M. (2012). Izuchenie vlijanija rezinovyh napol'nyh pokrytij na fiziologicheskoe sostojanie korov. Rozvedennja і genetika tvarin, 46, 296–299. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2012_46_118 (in Russian).

Konovalov, V. S., & Starodub, L. F. (2019). Mutaciya “red” yak provokator spontannogo mutagenezu cher-vono-ryaboyi velykoyi rogatoyi xudoby. Rozvedennya i genetyka tvaryn, 43, 173–180 (in Ukrainian).

Mazur, N. P., Fedorovych, V. V., Fedorovych, E. I., Fe-dorovych, O. V., Bodnar, P. V., Gutyj, B. V., Kuziv, M. I., Kuziv, N. M., Orikhivskyi, T. V., Grabovska, O. S., Denys, H. H., Stakhiv, N. P., Hudyma, V. Yu., & Pakholkiv, N. I. (2020). Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Sim-mental breed cows of different production types. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 61–67. doi: 10.15421/2020_110.

Mylostyvyj, R., & Visokos, M. (2016). Ekologo-genetychne obg`runtuvannya adaptacijnoyi zdatnosti golshty`ns`koyi xudoby` yevropejs`koyi selekciyi v umovax Prydniprovya. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 4(1), 140–143. URL: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/115 (in Ukrainian).

Polupan, Yu. P., & Koval, T. P. (2003). Stvorennya ta perspektyvy selekciyi ukrayinskoyi chervonoyi mo-lochnoyi xudoby (na prykladi plemzavodu “Zorya”). Rozvedennya i genetyka tvaryn, 36, 12–15 (in Ukrainian).

Rublenko, M. V., & Vlasenko, S. A. (2011). Problemy zabezpechennya zdorovya vysokoproduktyvnyx koriv. Veterynarna medycyna: mizh vid. temat. nauk. zb. 95, 397–400 (in Ukrainian).

Shkurko, T. P. (2007). Rekomendaciyi po pidvyshhennyu tryvalosti produktyvnogo vykorystannya molochnoyi xudoby. Dnipropetrovs`k, In-t tvarynnycztva central-nyx rajoniv (in Ukrainian).

Sidashova, S. O (2018). Dynamika selekcijnogo melanizmu stada ukrayinskoyi chervonoyi mo-lochnoyi porody i produktyvno-reproduktyvni pokaznyky dijnyx koriv. Naukovo-inf. visnyk XDAU, 11, 57–63 (in Ukrainian).

Sidashova, S. O. (2019). Selekcijnyj melanizm i adapta-cijni zdatnosti koriv v umovax promyslovyx texnologij utrymannya. Mat. naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi prof.-vykladaczkogo skladu zootexnich-nogo fakultetu ODAU “Aktualni problemy tvarynnycztva” 4.04.2019 r. [Elektronny`j resurs]. URL: http://osau.edu.ua/uk/kontakti (in Ukrainian).

Sidashova, S. O., Kovtun, S. I., & Scherbak, O. V. (2018). Ethological and morpho-functional features of sexual cyclicity at cows in conditions of industrial production of milk. Visnyk agrarnoyi nauky, 7, 42–47 (in Ukrainian).

Sidashova, S., Gutyj, B., Khalak, V., & Humeny, O. (2020). Influence of complex action of probiotic and specific prophylaxis of associated mucosal diseases on some quantitative traits of dairy cattle performance. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 79–87. doi: 10.32718/nvlvet9714.

Slivinska, L., Fedorovych, V., Gutyj, B., Lychuk, M., Shcherbatyy, A., Gudyma, T., Chernushkin, B., & Fedorovych, N. (2018). The occurrence of osteodystro-phy in cows with chronic micronutrients deficiency. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 24–32. doi: 10.15421/2018_305.

Tancin, V., & Micuhova, L. (2018). Possible physiological and environmental affecting milk production of health of dairy cows: A. Review. Slovak J. Anim. Sci., 51(1), 32–40. URL: http://www.cvzv.sk/slju/18_1/5_tancin.pdf.

Tsikhanovska, V. M. (2016). Stan ta perspektyvy rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv Ukrainy. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_24 (in Ukrainian).

Abstract views: 31
PDF Downloads: 47
Published
2020-12-23
How to Cite
Roman, L., Sidashova, S., Popova, I., Stepanova, N., Chornyi, V., & Gutyj, B. (2020). Clinical symptoms of damage to the lateral surface of the tibia of dairy cows of different phenotype in the conditions of industrial dairy production. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(100), 3-10. https://doi.org/10.32718/nvlvet10001

Most read articles by the same author(s)