Immune status of piglets after administration of Iron(IV) clatrochelate to pregnant sows


Keywords: anemia, clatrochelate, colostrum, cyanocobalamin immunoglobulins, iron, piglets, sows, serum.

Abstract

The degree of the physiological development of the body of piglets in the first months after birth is important because, during this period, there is an active formation of many organism systems, including those that provide homeostasis. The resistance of piglets to diseases of various etiologies during life depends on the formation of the immune system. Our study aimed to assess the immune status of piglets born to sows that received injections of solutions of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin during pregnancy. To achieve this goal, two groups of newborn piglets-analogs were formed during their retention with suckling sows – control and experimental, 15 animals each. Piglets from 5 sows (3 from each) were injected into the experimental group, which were injected 10 ml of 10 % solution of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin solution twice during pregnancy (14 and 7 days before the expected farrowing) intramuscularly. Piglets of the control group, according to the traditional scheme of prevention of iron deficiency anemia on the second day of life, were administered irondextran drug uniferon (200 mg of iron (III) per injection). Piglets and sows were observed for two months; for studies of the content of immunoglobulins in the piglets' serum, the blood samples were taken at 1, 5, 12, and 30 days of life. During the experiment, the indicators of the content of immunoglobulins of classes G, A, M in the serum of piglets of the experimental group and the dynamics of their changes within 30 days after birth did not differ from the control. Two injections of 10 % solution of Iron(IV) clatrochelate in a dose of 10 ml in combination with cyanocobalamin injections at a dose of 500 mg of active substance to pregnant sows 14 and 7 days before the expected farrowing did not adversely affect the immune status of newborn piglets. Furthermore, this has a high prophylactic effect against iron deficiency anemia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antipov, A. A., & Zharov, A. V. (2013). Gistologicheskie i morfometricheskie izmeneniya pecheni, pochek, selezenki i limfaticheskih uzlov porosyat pri alimen-tarnoj zhelezodeficitnoj anemii [Histological and mor-phometric changes in the liver, kidneys, spleen and lymph nodes of piglets with alimentary iron deficiency anemia]. Rossijskij veterinarnyj zhurnal. Sel'sko-hozyajstvennye zhivotnye, 1, 19–21 (in Russian).

Antonov, V. S., Romanko, M. Ye., Mykhailova, S. A., Rudenko, O. P., & Kovalenko, L. V. (2005). Stan bilkovoho obminu ta pryrodnoi rezystentnosti porosiat pershoho misiatsia zhyttia [The state of protein metabolism and natural resistance of piglets the first month of life]. Veterynarna medytsyna. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, 85(1), 63–66 (in Ukrainian).

Antonyak, G. L., Solohub, L. I., Snitynskyi, V. V., & Babych, N. O. (2006). Zalizo v orhanizmi lyudyny I tvaryn (biohimichni, imunolohichni ta ekolohichni aspekty) [Iron in humans and animals (biochemical, immunological and environmental aspects)]. Lviv (in Ukrainian).

Bland, I., Rooke, J., Bland, V., Sinclair, A., & Edwards, S. (2003). Appearance of immunoglobulin G in the plasma of piglets following intake of colostrum, with or without a delay in sucking. Animal Science, 77(2), 277–286. doi: 10.1017/S1357729800059014.

Bulter, J., Zhao, Y., & Sinkora, M. (2009). Immunoglobu-lins, antibody repertroire and B cell devilopmend. Dev. comp. immunology, 33(3), 321–333. doi: 10.1016/j.dci.2008.06.015.

Butler, J. E., Wertz, N., Deschacht, N., & Kacskovics, I. (2009). Porcine IgG: structure, genetics, and evolution. Immunogenetics, 61(3), 209–230. doi: 10.1007/s00251-008-0336-9.

Derkach, I. M. (2021). Porivnialna efektyvnist fer-umvmisnykh likarskykh zasobiv za profilaktyky fer-umdefitsytnoi anemii porosiat [Comparative efficacy of iron-containing drugs in the prevention of iron defi-ciency anemia in piglets]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(102), 66–71. doi: 10.32718/nvlvet10210 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Derkach, S. S., Lozovyі, V. M., Kostrub, V. V., Losa, Yu. V., Fritsky, I. O., & Plutenko, M. O. (2021). Bilkovyi spektr syrovatky krovi porosiat za vplyvu preparativ ferumu [Protein spectrum of piglets’ blood serum under the influence of ferrum preparations]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1, 101–101. doi: 10.31210/visnyk2021.01.31 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Derkach, S. S., Plutenko, M. O., & Fritsky, I. O. (2019). Influence of iron (IV) clathrochelate complex on quail blood pa-rameters and weight characteristics. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 126–131. doi: 10.15421/2019_719.

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Plutenko, M. O., Fritsky, I. O., & Derkach, S. S. (2018). Vyznachennja parametriv gostroi toksychnosti ferumu (IV) na bilyh myshah [Determination of the accumulative toxicity parameters of iron (IV) on white mice]. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 308–312. doi: 10.15421/2018_343 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V. B., Derkach, I. M., Plutenko, M. O., Fritsky, I. O., & Derkach, S. S. (2019). Cumulative properties of Iron(IV) clathrochelate in rats [Kumu-liatyvni vlastvosti klatrokhelatu Ferumu (IV) dlia bilykh shchuriv]. Visnyk PDAA, 2, 238–246. doi: 10.31210/visnyk2019.02.32 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V. B., Kalachniuk, L.H., Derkach, I. M., Derkach, S. S., Plutenko, M. O., & Fritsky, I. O. (2020). Iron(IV) hexahydrazide clathrochelate complexes: the chronic toxicity study. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 18–23. doi: 10.15421/2020_3.

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2019). Khronichna toksychnist klatrokhelatu Ferumu (IV) dlia bilykh shchuriv [Chronic toxicity of the Iron (IV) clathrochelate complexes for white rats]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(95), 15–21. doi: 10.32718/nvlvet9503 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2020). Doslidzhennia podrazniuvalnoi dii ta alerhennykh vlastyvostei klatrokhelatu Feru-mu(IV) [Investigations of the irritant effect and aller-genic properties of Fermat's clatrochelate (IV)]. Scien-tific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 130–135. doi: 10.32718/nvlvet9721 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Derkach, S., Fritsky, I., & Plutenko, M. (2020). Doslidzhennia protyanemichnoi dii klatrokhelatu Ferumu(IV) na porosiatakh [Study of the antianemic effect of iron (IV) clatrochelate on piglets]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sci-ences, 22(99), 107–115. doi: 10.32718/nvlvet9917 (in Ukrainian).

Dukhnitsky, V., Derkach, I., Plutenko, M., Fritsky, I., & Derkach, S. (2019). Acute toxicity of the iron clath-rochelate complexes. Regulatory Mechanisms in Bio-systems, 10(3), 276–279. doi: 10.15421/021942.

Fedorov, Yu. N., & Verkhovskyi, O. A. (1996). Immuno-defytsyty domashnykh zhyvotnykh [Immunodeficiencies of pets]. Moskwa (in Russian).

Ganz, T. (2013). Systemic iron homeostasis. Physiological Reviews, 93(4), 1721−1741. doi: 10.1152/physrev.00008.

Gasanov, A. S., Amiov, D. R., Muhutdinova, D. M., Ovsjannikov, A. P., Churna, Z. G., & Shamsutdinova, N. V. (2020). Anemija i preparaty, primenjaemye pri ee lechenii i profilaktike [Anemia and drugs used in its treatment and prevention]. Kazan' (in Russian).

Havrylin, P. M., Masiuk, D. M., & Biben, I. A. (2005). Rol i potentsiini mozhlyvosti fiziolohii ta funktsionalnoi morfolohii u vyrishenni problem pidvyshchennia zhyttiezdatnosti produktyvnykh tvaryn [The role and potential of physiology and functional morphology in solving problems of increasing the viability of produc-tive animals]. Dnipropetrovskyi DAU, Visnyk, 2, 65–69 (in Ukrainian).

Hryhorev, V. (2006). Dynamyka kletochnykh y humoral-nykh faktorov rezystentnosty svynei v rannem postnatalnom ontoheneze [Dynamics of cellular and humoral factors resistance of pigs in early postnatal ontogenesis]. Svynovodstvo [Swine breeding], 1, 28–32 (in Russian).

Kadyrov, S. O. (1985). Immunoglobuliny svin'i: IgG, IgM, IgA, sIgA (vydelenie, ochistka, identifikacija, soderzhanie) [Porcine immunoglobulins: IgG, IgM, IgA, sIgA (isolation, cleaning, identification, content). Extended abstract of candidate’s thesis. VNIIJEV (in Russian).

Karput', I. M., & Nikoladze, M. G. (2001). Diagnostika i profilaktika alimentarnoj anemii porosjat [Diagnosis and prevention of alimentary anemia of piglets]. Vet-erinarija, 4, 34−37 (in Russian).

Koliakov, Ya. E. (1986). Veterynarnaia immunolohyia [Veterinary immunology]. Moskwa, Ahropromyzdat (in Russian).

Kryshtoforova, B. V., Lemeshchenko, V. V., & Stehnei, Zh. H. (2007). Biolohichni osnovy veterynarnoi neo-natolohii [Biological bases of veterinary neonatology]. Cymferopol. Terra Tavryka (in Ukrainian).

Laptenok, V. N. (1986). Formirovanie estestvennoj re-zistentnosti v antenatal'nyj i rannij postnatal'nyj peri-ody razvitija svinej i sposoby ee povyshenii [For-mation of natural resistance in antenatal and early postnatal periods of development of pigs and ways to increase it]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhodino (in Russian).

Levchenko, V. I., Kondrakhin, I. P., & Vlizlo, V. V. (2012). Vnutrishni khvoroby tvaryn. Chastyna 1 [In-ternal diseases of animals. Part 1]. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Vishchur, O. I., & Todo-riuk, V. B. (2019). Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2(2), 27–30. doi: 10.32718/ujvas2-2.06.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Zhelavskyi, M.M., Midyk. S.V., Fedorchenko, A.M., Todoriuk, V.B., Nahirniak, T.B., Kisera, Ya.V., Sus, H.V., Chemerys, V.A. , Levkivska, N.D., Iglitskej, I.I. (2020). Effect of Bu-taselmevit-Plus on the immune system of piglets dur-ing and after weaning. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 347–352. doi: 10.15421/2020_106.

Mas'janov, Ju. N. (1992). Immunomorfologija u porosjat-sosunov v norme i pri jeksperimental'noj kolidiaree [Immunomorphology in suckling pigs in normal and experimental colidiarrhea]. Extended abstract of candidate’s thesis. Voronezh (in Russian).

Maslianko, R. P. (1999). Osnovy imunobiolohii [Funda-mentals of immunobiology]. Lviv, Vertykal (in Ukrainian).

Maslianko, R. P. (2004). Formuvannia peryferychnykh orhaniv imunnoi systemy u tvaryn [Formation of pe-ripheral organs of the immune system in animals Age features of the immune system in animals]. Biolohiia tvaryn, 6(1–2), 39–43 (in Ukrainian).

Maslianko, R. P., & Kravtsiv, Yu. R. (2000). Vzaiemodiia klityn u protsesi imunohenezu [Interaction of cells in the process of immunogenesis]. Biolohiia tvaryn, 2(1), 48–52 (in Ukrainian).

Maslianko, R. P., Kravtsiv, Yu. R., & Kravtsiv, Ya. S. (2002). Vikovi osoblyvosti imunnoi systemy u tvaryn [Age features of the immune system in animals]. Bi-olohiia tvaryn, 4(1–2), 9–15 (in Ukrainian).

Maslianko, R. P., Venhryn, A. V., & Maslianko, T. R. (2004). Rol imunokompetentnykh klityn u rozvytku imunnoi vidpovidi u tvaryn [The role of immunocom-petent cells in immune development responses in ani-mals]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn [Scientific and technical bulletin of the Institute of Animal Biology], 5(1–2), 166–169 (in Ukrainian).

Meier, D., & Kharvy, Dzh. (2007). Veterynarnaia labora-tornaia medytsyna: ynterpretatsyia y dyahnostyka: [Veterinary laboratory medicine: interpretation and diagnosis]. Moskwa. Sofyon (in Russian).

Panikar, I. I., Kovalenko, V. L., & Nosyk, N. I. (2013). Stanovlennia pokaznykiv imunnoho statusu porosiat vikom do dvokh tyzhniv [Formation of indicators of immune status of piglets aged up to two weeks]. Nau-kovi pratsi NUBIP, 188, 134–141 (in Ukrainian).

Panikar, I., Goralsky, L., & Kolesnik, N. (2015). Mor-folohiia ta imunohistokhimiia orhaniv imunohenezu svynei u period postnatalnoi adaptatsii: monohrafiia [Morphology and immunohistochemistry of pig im-munogenesis organs in the period of postnatal adaptation: monograph]. Poltavska derzhavna ahrarna akademiia. Poltava (in Ukrainian).

Panikar, S. A., & Nychyk, I. I. (2014). Zminy morfolo-hichnykh pokaznykiv peryferychnoi krovi porosiat pershoho misiatsia zhyttia [Changes in morphological parameters of peripheral blood of piglets the first month of life]. Biolohiia tvaryn, 16(4), 115–120 (in Ukrainian).

Ratskyi, M. I., Vishchur, O. V., & Kychun, I. V. (2010). Vmist okremykh klasiv imunohlobuliniv u krovi po-rosiat, khvorykh na kolienterotoksemiiu, ta pry zasto-suvanni γ-hlobuliniv [The content of certain classes of immunoglobulins in the blood of piglets, patients with cholieterotoxemia, and with the use of γ-globulins]. Biolohiia tvaryn, 12(1), 312–317 (in Ukrainian).

Roit, A., Brostoff, Dzh., & Meil, D. (2006). Immunolohyia [Immunology]. Moskwa (in Russian).

Salyha, N. O. (2009). Rozvytok ymunnoi systemy u po-rosiat [Development of the immune system in piglets]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Biology Sciences, 51, 3–14 (in Ukrainian).

Shtertsl, Ya., Franek, F., Rzhykhha, Y., Kostka, Y., & Lants, A. (1992). Voznyknovenye y svoistva neanty-hennoho γ-hlobulyna novorozhdennykh: pervoe poiavlenye estestvennykh antytel y ykh otnoshenye k bakterytsydnym svoistvam syvorotky [The emergence and properties of non-antigenic γ-globulin of newborns: the first appearance of natural antibodies and their relationship to the bactericidal properties of serum]. Zhurnal mykrobyolohy, epydemyolohyy, immunobyolohyy, 60–68 (in Russian).

Sun, J., & Hayward, C. (1998). Antibody repertoire de-velopment in fetal and neonatal piglets. Journal Im-munology, 168, 291–296.

Tizard, Ia. R., & Schubot, R. M. (2004). Veterinary im-munology: An Introduction. 7th ed. Philadelphia.

Todoriuk, V., Hunchak, V., Gutyj, B., Gufriy, D., Hariv, I., Khomyk, R., & Vasiv, R. (2018). Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 1(1), 3–9. doi: 10.32718/ujvas1-1.01.

Tomyn, S., Shylin, S. I., Bykov, D., Ksenofontov, V., Gumienna-Kontecka, E., Bon, V., & Fritsky, I. O. (2017). Indefinitely stable iron (IV) cage complexes formed in water by air oxidation. Nature Communica-tions, 8, 1–8. doi: 10.1038/ncomms14099.

Tytarenko, O. (2020). Priama imunna zalezhnist: zdorova svynomatka – mitsne porosia [Direct immune dependence: a healthy sow is a strong piglet]. Tvarynnytstvo i veterynariia, 10, 4–7 (in Ukrainian).

Voronyn, E. S., Petrov, A. M., Serykh, M. M., & Devryshev, D. A. (2002). Immunolohyia [Immunolo-gy]. Moskva. Kolos (in Russian).

Zharov, A. V. (2003). Funktsyonalnaia morfolohyia orhanov ymmunnoi y endokrynnoi system porosiat pry hypotrofyy [Functional morphology of immune and endocrine systems of piglets with malnutrition]. Veterynarnaia patolohyia [Veterinary pathology], 2, 58–59 (in Russian).

Abstract views: 40
PDF Downloads: 30
Published
2021-11-27
How to Cite
Dukhnitskyi, V., Derkach, I., & Derkach, S. (2021). Immune status of piglets after administration of Iron(IV) clatrochelate to pregnant sows. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(103), 35-42. https://doi.org/10.32718/nvlvet10306

Most read articles by the same author(s)