The effect of fenbenzyl and fenbendazole on the morphological parameters of the blood of dogs, with experimental infestation with the pathogen Toxocaria-sis


Keywords: toxocariasis, dogs, fenbendazole, fenbenzyl, leukogram, milk thistle

Abstract

The problem of toxocariasis is essential for both human and veterinary medicine. Therefore, the study aimed to determine the effect of fenbenzyl and fenbendazole on the morphological parameters of the blood of dogs, with experimental infestation with the pathogen toxocariasis. The experiments were performed on 18 dogs, two to four months of age, and three groups of six animals were formed in each: control and two experimental groups. Puppies of all groups were experimentally infected with toxocariasis at a dose of 5,000 invasive T. canis eggs per kg body weight. The control group of dogs was as untreated control. Puppies of the first experimental group were fed the drug “Fenbendazole” at a dose of 150 mg per 3 kg of animal weight once a day for three days in a single dose. Puppies of the second experimental group were fed Fenbenzyl at a dose of 350 mg per 3 kg of animal weight once a day for three days. It was found that the use of fenbendazole in infected dogs, the number of erythrocytes and hemoglobin in their blood increased compared with the control group but did not reach physiological values. In the second experimental group of animals treated with fenbenzyl, an increase in these indicators was found throughout the experiment. On days 25 and 30 of the experiment, the number of erythrocytes and hemoglobin fluctuated within physiological values. When prescribing drugs “Fenbendazole” and “Fenbenzyl” found a decrease in leukocytes from 10 days of the experiment. In the second experimental group, the number of leukocytes was more likely to decrease than the control group. Such changes in the blood are due to the antiparasitic effect of the drug “Fenbenzyl” and the cessation of toxins of Toxocara on the bone marrow. It was found that the number of eosinophils, neutrophils, and monocytes in animals was significantly reduced in all experimental groups compared to uninfected, infected dogs. It should also be noted that the number of lymphocytes in the blood of dogs of the experimental groups probably increased from the 15th day of the experiment. On days 25 and 30 of the experiment, an increase in the number of lymphocytes to physiological values was found in dogs treated with Fenbenzyl. Thus, the use of fenbenzyl in the second experimental group of dogs helped restore blood morphological parameters to the level of control, which, in our opinion, is due to reduced immunosuppressive effects of Toxocara on their body, as well as hepatoprotective, immunostimulatory, and antioxidant effects of milk thistle.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bodnia, I. P. (2016). Stan adaptyvno-kompensatornykh mozhlyvostei orhanizmu liudyny pry toksokarozi. Hepatolohiia, 4, 19–33. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/gepat_2016_4_4 (in Ukrainian).

Dralo, O. A., Usachova, O. V., & Konakova, O. V. (2017). Koreliatsiini vzaiemozviazky imunolohichnykh ta kliniko-laboratornykh pokaznykiv patsiientiv iz toksokaroznoiu invaziieiu. Aktualnaia infektolohiya, 5(5), 235–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2017_5_5_12 (in Ukrainian).

Dralova, O. A., Usachova, O. V., Silina, Ye. A., & Konakova, O. V. (2017). Suchasnyi pohliad na problemu toksokaroznoi invazii u ditei (ohliad literatury). Sovremennaja pediatrija, 3, 53–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2017_3_10 (in Ukrainian).

European convention for the protection of vertebrate animals used for experim. and other scientific purpos-es (1986). Coun. of Europe, 53.

Gutyj, B. V., Said, W. S., Kutsan, O. T., Kukhtyn, M. D., Kushnir, I. M., Makhorin, H., Kovalchuk, І. І., Yaremko, O. V., Magrelo, N. V., Sus, H. V., Vus, U. M., Sobolta, A. H., & Leskiv, Kh. Ya. (2021). Fenbenzyl and fenbendazole impact on the dog's liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Journal of Ecology, 11(3), 124–129. doi: 10.15421/2021_152.

Hlushko, K. T. (2013). Imunolohichni osoblyvosti u ditei iz khronichnoiu patolohiieiu travnoi systemy na foni toksokarozu. Medychna ta klinichna khimiia, 15(3), 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Medkh_2013_15_3_14 (in Ukrainian).

Lovytskaia, L. H., Semenchenko, S. L., Malysh, P. N., Sulzhenko, M. Iu., Maliutenko, K. P., Beletskaia, L. M., & Kuznetsov, A. V. (2013). Otsenka faktorov ryska vozmozhnosty zarazhenyia toksokarozom naselenyia Luhanskoi oblasty. Zdorove rebenka, 8, 14–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2013_8_5 (in Ukrainian).

Moisieieva, N. V., Kapustianska, A. A., Vakhnenko, A. V., Rumiantseva, M. O., & Kulyk, L. H. (2017). Toksokaroz – suchasni aspekty problemy. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 17, 4(1), 272–277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2017_17_4 (1)__63 (in Ukrainian).

Pryima, O. B. (2010). Osoblyvosti poshyrennia toksokarozu sobak za yikh vikovoiu dynamikoiu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 12(2), 254–257. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2(1)__53 (in Ukrainian).

Ratnikova, I. N. (2002). Estestvennyj mikrobiocenoz kishechnika pri toksokaroze sobak i sposoby ih korrekcii. Immunobiologicheskie, tehnologicheskie, jekonomicheskie faktory povyshenija proizvodstva produkcii sel'skogo hozjajstva. Moskva, 96–98 (in Russian).

Rubinsky-Elefant, G., Hoshino-Shimizu, S., Jacob, C. M. A., Sanchez, M. C. A., & Ferreira, A. W. (2011). Potential immunological markers for diagnosis and therapeutic assessment of toxocariasis. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 53(2), 61–65. doi: 10.1590/S0036-46652011000200001.

Said, V. S., Stybel, V. V., Gytyj, B. V., Pryima, O. B., Sobolta, A. G., & Leskiv, K. Y. (2020). Morphological parameters of dogs' blood under experimental toxocariasis. Colloquium-journal, 23(75), 7–10. doi: 10.24411/2520-6990-2020-12135.

Said, W. S., Stybel, V. V., Gutyj, B. V., Pryima, O. B., & Mazur, I. Y. (2020). Protein-synthesizing function and functional state of the liver of dogs at experimental toxocariasis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnolo-gies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 132–137. doi: 10.32718/nvlvet9823.

Said, W. S., Stybel, V. V., Gytyj, B. V., Pryima, O. B., Sobolta, A. G., Leskiv, K. Y., & Dytiuk, M. P. (2020). The state of the immune system of dogs in experi-mental toxocariasis. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(3), 20–24. doi: 10.32718/ujvas3-3.04.

Said, W., Stybel, V., Gutyj, B., & Prijma, O. (2020). Antioxidant protection system of dog organism at experimental toxocariasis. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 3, 233–240. doi: 10.31210/visnyk2020.03.27.

Said, W., Stybel, V. V., Gutyj, B. V., & Prijma, O. B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.

Stybel, V. V., Gutyj, B. V., Said, W. S., Kubiak K., Jan-kowski M., Maksymovych, I. A., Guta, Z. A., Mar-tyshuk, T. V., & Karpovskiy, V. I. (2021). The effect of fenbensyl and fenbendazole on the antioxidant status of dogs during experimental invasion with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Journal of Veteri-nary Sciences, 12(2). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Veterenarna/article/view/15141.

Stybel, V. V., & Pryima, O. B. (2010). Vplyv toksokaroznoi invazii na chastotu vyiavlennia mikroiader v erytrotsytakh bilykh neliniinykh shchuriv u mikroiadernomu testi. Veterynarna medytsyna, 93, 373–377. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2010_93_80 (in Ukrainian).

Stybel, V. V., Hutyi, B. V., Said, V. S., & Kurylas, L. V. (2020). Tekhnichni umovy Ukrainy TU U 21.2-00492990-027:2020. Preparat «Fenbensyl». Zatverdzheni DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok vid 10.03.2020 (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2011). Etiotropna ta patohenetychna terapiia myslyvskykh sobak za larvalnoho toksokarozu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho, 13(4), 375–381. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_4(1) __71 (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2013). Patohenez i likuvannia tsutseniat za toksokaroznoi invazii. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 1, 24–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2013_1_9 (in Ukrainian).

Usachova, O. V., & Dralova, O. A. (2012). Analiz osoblyvostei epidemichnoho protsesu toksokarozu v Zaporizkii oblasti v 2007-2009 rokakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal, 2, 62–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_2_17 (in Ukrainian).

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). La-boratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. za red. Vlizla, V.V. Lviv. SPOLOM (in Ukrainian).

Zaharchuk, A. I. (2015). Toksokaroznaja invazija u mladencev: kliniko-jepidemiologicheskie, biohimicheskie, serologicheskie i immunologicheskie osobennosti. Molodyj vchenyj, 8(1), 143–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_8(1)__34 (in Russian).

Zakharchuk, O. I., & Harazdiuk, H. V. (2014). Problemy toksokarozu liudyny y tvaryn na Bukovyni. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 7, 38–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2014_7_12 (in Ukrainian).

Zamazij, T. N. (2015). Serojepidemicheskaja harakteristika toksokaroznoj invazii v Har'kovskoj oblasti. Vіsnyk problem bіologіi і medycyny, 1, 249–251. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_1_51 (in Russian).

Abstract views: 29
PDF Downloads: 18
Published
2021-12-23
How to Cite
Stybel, V., Gutyj, B., Gufriy, D., Slivinska, L., Kushnir, I., Kushnir, V., Prijma, O., Said, W., & Guta, Z. (2021). The effect of fenbenzyl and fenbendazole on the morphological parameters of the blood of dogs, with experimental infestation with the pathogen Toxocaria-sis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(104), 148-155. https://doi.org/10.32718/nvlvet10424

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>